Pierre Fabre verden over

Pierre Fabre-konsernet opererer i 45 land. Åpenhet overfor internasjonale markeder har alltid stått sentralt i vår strategi.

Innovasjonssentre Forskningssentre Hovedkontorer og administrative sentre Produksjonsenheter
Image