Farmasøytisk FoU

En pasientorientert, integrert forskning 
 

gaillac chercheur et fiole dans laboratoire
Vi designer og utvikler innovative løsninger i samarbeid med partnere og helsefagfolk, mens vi konstant henter inspirasjon fra natur og planter, og alltid setter pasienten i sentrum for forskning og utvikling.
 

farmasøytisk FoU

0

sentre for farmasøytisk FoU i Frankrike

>0

personer jobber med farmasøytisk FoU

€0mill.

dedikert til farmasøytisk FoU i 2021

€0mill.

dedikert til onkologi-aktiviteter

€0mill.

dedikert til dermatologi-aktiviteter

€0mill.

dedikert til forbrukerhelse

Vår pipeline

Forskerne i Pierre Fabre-konsernet jobber konstant med å utvikle innovative behandlinger og teknologier innen onkologi og dermatologi.

Oppdag alle våre molekyler som nå er i utvikling.
 

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Farmasøytiske forskningsområder

Pharmaceutical R&D expertises

Pierre Fabre investerer i 4 linjer med farmasøytisk forskning for å utvikle innovative løsninger og finne behandlingsløsninger for uløste behov.
Vår integrerte, tverrfaglige forskning, fra helse til skjønnhetspleie, genererer verdi for pasienter og helsefagfolk.

Onkologi-FoU

Kreft er verdens nest høyeste dødsårsak til tross for de utrolige fremskrittene som er oppnådd i løpet av de siste 30 årene takket være kreftforskere og -spesialister i hele verden.

Pierre Fabre har vært en aktør i onkologi siden 1978 og har solid erfaring innenfor lunge-, bryst og blærekreft og, i den senere tid, også melanom.

I dag er kreftforskning konsernets største FoU-prioritet.

Pierre Fabre stiller sin kompetanse på molekylforskning og -utvikling tilgjengelig for å bidra til å utvikle nye biologiske enheter og målrettede biologiske behandlinger. 

Vi setter presisjonsmedisin i sentrum av vår strategi for å gi rett pasient rett behandling til rett tid ved å utforske synergiene mellom molekylær onkologi og immunoterapi.

Vi benytter fordelen av en global, pasientorientert tilnærming for å styrke vår vitenskapelige forståelse av krefttumorers mikromiljø og vår kapasitet til å levere biologiske produkter av toppkvalitet basert på flere teknologiske plattformer som f.eks. monoklonale antistoffer og immunokonjugater.  

FoU innen dermatologi og onko-dermatologi

Pierre Fabre-konsernets dermatologiske forskning anvender tverrfaglig kompetanse ved forskning og utvikling innen legemidler og dermokosmetikk.

Pierre Fabre R&D Dermatology - Skin

Dermatologisk FoU er hjørnestenen som gir mening til vår brede og kontinuerlige spekter av aktiviteter “fra helse til skjønnhet”.

Pierre Fabre-konsernets anerkjente ekspertise både i onkologi og dermatologi gjør onko-dermatologi til et naturlig, uunnværlig felt innen vår FoU.

I dag er vår onko-dermatologiske forskning konsentrert rundt:

  • Hudkreft: Melanom og basalcellecarcinomer
  • Hudlesjoner: Aktiniske keratoser

 

FoU innen forbrukerhelse

Forbrukerhelseforskningen i Pierre Fabre er fremfor alt sentrert rundt pasienten/forbrukeren, for å utvikle nye produkter som øker velværen i hjem verden over.

Forbrukerhelseforskningen som utføres av Pierre Fabre-konsernet, bygger på vår farmasøytiske kompetanse og den galeniske kunnskapen fra våre dermokosmetiske aktiviteter.

Innovasjon for familiehelse er ikke begrenset til utviklingen av nye formler, med har også som visjon å gi forbrukeren økt komfort. For å oppnå dette, arbeider vi tett sammen med markedsføringseksperter og foretrekker korte innovasjonssykluser og gjenbruk av teknologier

Vår ambisjon er derfor å være i fremste linje når det gjelder sektorene munnhelse (Elgydium, Inava osv.), familiehelse(Dexeryl-produktene, Petit Drill osv.) og naturlig helse (Naturactive).

Fokus på onkologi: innovere for å bygge en bedre fremtid for våre pasienter

I dag er Pierre Fabre-konsernets vitenskapelige kompetanse vel kjent for sine monoklonale antistoffer og immunokonjugater

Denne anerkjennelsen gjør at selskapet kan delta i revolusjonen mot enda mer målrettede biologiske behandlinger.

Vår ambisjon er å prioritere utviklingen av nye biologiske enheter og målrettede biologiske behandlinger som spiller en nøkkelrolle i tumorindisert immunsuppresjon.

Forskningsarbeidet som utførtes av våre eksperter, dekker felter med store medisinske forventninger: hud-, tarm-, bryst- og lungekreft.
 

0.

største årsak til global dødelighet: kreft

Pierre-Fabre-R&D-Oncology
0

millioner dødsfall i året forårsaket av kreft, i 2030

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Immuno
> 0%

av Pierre Fabres budsjett for farmasøytisk FoU er viet onkologi

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Biotherapy

En pasientorientert tilnærming: presisjonsmedisin

I dag har vi en tendens til å snakke mindre om kreft og mer om mutasjonene eller abnormitetene som karakteriserer kreft.

For eksempel endrer en mutasjon av BRAF-genet i tarmkreft eller melanom både pasientenes prognose og deres behandling.

Målrettet behandling:

I 2018, etter at Pierre Fabre-konsernet inngikk partnerskap med det amerikanske laboratoriet Array BioPharma, registrerte vi en ny innovativ behandlingskombinasjon i Europa for behandlingen av melanom.

En ny målrettet behandlingskombinasjon er under utvikling for kolorektal kreft med en BRAF-genmutasjon.

Immunoterapi:

Vi i Pierre Fabre anser at utfordringen knyttet til immuno-onkologi er å gi flest mulig pasienter størst mulig fordel gjennom bedre utnyttelse av kraften i immunsystemet på flere nivåer.

For å oppnå dette, satser vi på en komplett pasientorientert tilnærming og leverer biologiske produkter med høy kvalitet, basert på flere teknologiske plattformer.

To eksempler på innovasjoner basert på teknologiske plattformer.

 

  • Eksempel 1: Antistoff + cytotoksisk molekyl

Vi organiserer nå forsøk på mennesker med et originalt molekyl av et antistoff spesielt rettet mot visse svulster som overuttrykker en viktig reseptor ved kreftcellespredning (IGF1R), kombinert med et cytotoksisk molekyl.

  • Eksempel 2: Sjekkpunkthemmere

En behandling i familien av immunologiske sjekkpunkthemmere er nå i siste testfase før den kan administreres til kreftpasienter.

Bygge og være del av et økosystem av partnerskap

Du går fortere alene, men lengre med andre. I Pierre Fabre er dette ordtaket det ledende prinsippet i vår farmasøytiske FoU. Vår innovasjonshistorie er skrevet i flertall siden konsernet ble opprettet for nesten 60 år siden.

Å kunne tilby pasienter nye legemidler, særlig i kampen mot kreft, forutsetter stadig større og dyrere forskning. Vi foretrekker å dele kunnskap og ressurser til fordel for pasienter og helsefagfolk.

I våre partnerskap bruker vi metoden Innenfra-Ut (arbeid med eksterne partnerskap) og Utenfra-Inn (akselerering av utførelsen av våre interne prosjekter) som gjør det mulig for nye behandlingsløsninger å komme raskere på markedet.Ønsker du å inngå et partnerskap?

 

Pierre Fabre R&D Career

Bli med i våre FoU-team

Motiveres du av forskning? Utforsk tilbudene våre

Søk

 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.