Våre retningslinjer for bærekraftig utvikling

Jobbe miljøvennlig, redusere karbonutslippet og støtte våre lokalsamfunn samtidig som vi leverer trygge, effektive produkter

séchage du myrte
Vi setter utfordringene av Bedriftens samfunnsansvar (CSR) og bærekraftig utvikling i hjertet av vår utviklingsmodell siden starten av gruppen. Green Mission Pierre Fabre tilnærmingen gjengir vårt miljø-sosio-ansvarlige engasjement for bærekraftig innovasjon til fordel  for natur og mennesker.

 

Vi har sterk tro på at vår økonomiske modell, som kombinerer uavhengighet, langsiktig visjon, lønnsom vekst og ansvarlig tilnærming, skaper verdi for alle, og bidrar til vårt mål om generell forbedret velvære.

Sterkt fokusert på vårt ansvar, tar Pierre Fabre-konsernet hensyn til de sosiale og miljømessige virkningene av firmaets drift for å kunne vurdere bærekraftig utvikling i hvert trinn av produktets livssyklus - fra jordene der våre nøkkelingredienser vokser, til ditt baderom. 

Siden 2012 har Pierre Fabre-konsernet vært engasjert i en evaluerings- og sertifiseringsprosess når det gjelder sine retningslinjer for samfunnsansvar i henhold til de internasjonale standardene (ISO 26000), og fikk AFAQ 26000-sertifisering i 2015, med eksemplarisk score.

Green Mission Pierre Fabre avdelingen leder den tverrgående tilnærmingen av samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.  Den integrerer ekspertiseområder som agronomi, botanisk ekspertise, innkjøp og utvikling av innovative anleggsmidler, miljøsertifisering, organisk og øko-unnfangelse.

Den er strukturet rundt 5 søyler:

• naturen som kilde til innovasjon,

• etisk innkjøp,

• territoriell forankring over hele verden,

• lav miljøpåvirkning,

• betydningen av våre handlinger og respekt for mennesker.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Avdelingen for bærekraftig utvikling koordinerer og integrerer Pierre Fabre-konsernets samfunnsansvar på samtlige nivåer i bedriften. Den får hjelp av et eget utvalg for bedriftens samfunnsansvar og godkjenner ledelsens strategi og målsettinger.

1

av 2 økologisk designede produkter innen 2023 og 100 % av nye produkter økologisk designet fra 2019

bresil pfaffia
1

samfunnsmessig og miljømessig engasjement knyttet til hvert nytt strategisk produkt

Pierre Fabre employees running for CSR action
1

samfunnsmessig og miljømessig handling tilbys alle medarbeidere hvert år

Cupuacu in Brazil

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

logo onu

Tiltak truffet av konsernet og Pierre Fabre-stiftelsen bidrar til å oppfylle 16 av de 17 bærekraftsmålene til FN.  De to målene der konsernet har størst effekt er nummer 8 og 12, henholdsvis “anstendig arbeid og økonomisk vekst” og “ansvarlig forbruk og produksjon”.

 

Vår sertifisering og våre priser for samfunnsansvar

  Produksjon av våre ingredienser og forsyningskjeder
LOGO FAIR FOR LIFE

Fair For Life-standarden gjelder produkter involvert i handel mellom land i Sør og Nord. Tre forsyningskjeder i Pierre Fabre-konsernet er involvert i fairtrade-prosessen: etisk sheasmør fra Burkina Faso (René Furterer), ørkendadler fra Senegal (Klorane), pffafia fra Brasil (René Furterer) og moringa fra Madagaskar (René Furterer).

LOGO HVE
Over 180 hektar av Pierre Fabres økologiske avlingsareal forvaltes av en bedrift som er sertifisert med "høy miljøverdi".
LOGO ERI 360

Sertifikatet ERI 360° (Eco-Responsible Ingredient - miljøansvarlig ingrediens) har som formål å definere nivået av miljøansvar for kosmetikkingredienser ved bruk av en analysetabell basert på 100 SMART-indikatorer.

 

  Vår organisasjon
LOGO ISO 9001

    

ISO 9001 er en streng standard som Pierre Fabre-konsernet har forpliktet seg til å følge, for å bevise at vår organisasjon har etablert en kundekultur og fostrer innovasjon.

LOGO OHSAS 18001
Vårt industrianlegg i Gaillac er sertifisert iht. den internasjonale standarden OHSAS 18001 om bruken av styringssystemer for arbeidsmiljø (HMS).
LOGO AFAQ
Vi er ISO 14001-sertifisert for miljøstyring av vår produksjonsenhet for legemidler i Pau og for fire fabrikker: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentina) og Palézieux (Sveits).

 

LOGO EFQM
For å evaluere ytelsene og demonstrere sin forpliktelse for langsiktig dyktighet, besluttet Botanical Expertise Pierre Fabre (BEPF) å innføre evalueringsmodellen EFQM (European Foundation for Quality Management), representert i Frankrike av AFNOR.
  Våre bygninger og uteområder
LOGO HQE
HQE Green Building-sertifikatet som er gitt til fem Pierre Fabre-anlegg, er knyttet til reduksjon av en bygnings miljøinnvirkning i tillegg til optimalisering av forholdene for brukerne med tanke på komfort og sikkerhet.
REFUGES LPO
Standarden Refuge LPO (fuglebeskyttelsesforeningen) konkretiserer Pierre Fabres engasjement og handling med hensyn til bærekraftig utvikling og gjør at vi kan gå inn i en aktiv prosess for å beskytte biologisk mangfold. Dette gjelder to anlegg: Avène-anlegget for Eau Thermale Avène og Puylaurensanlegget for A-DERMA.
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Over 180 hektar land med dyrket areal som tilhører Pierre Fabres filial i Madagaskar og Ranopiso Arboretum er sertifisert "økologisk jordbruk" av Ecocert.

 

Begrense vårt karbonutslipp

Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Unngå bruk av oppløsningsmidler

Pierre Fabres spesialister på “grønn kjemi” bruker miljøvennlige teknologier for ekstraksjon av aktive ingredienser. I 2019, etter 8 års forskning, utvikler de en ekstraksjonsteknologi for å unngå bruk av oppløsningsmidler: Green Native Expression.

 

 

2. Redusere vårt karbonutslipp

Vi bruker to virkemidler for å redusere Pierre Fabre-konsernets miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen til produktene våre:

  • Økologisk produksjon: reduksjon av vårt forbruk av ressurser og energi (solpaneler, biomassekjeler osv.)

  • Økologisk design og biologisk nedbrytbarhet: Reduksjon av våre utslipp i luft, vann og jord (i 2023 vil 1 av 2 produkter i gruppekatalogen skal være miljødesignet)

Oppdag noen av de konkrete tiltakene vi har tatt for å redusere vårt karbonutslipp:

Fostre likestilling og mangfold

Indeks over likestilling mellom kvinner og menn 2023: Pierre Fabre får en global karakter på 90/100

Hvert år før 1. mars skal alle bedrifter med over 50 ansatte regne ut og offentliggjøre på sine hjemmesider, den karakteren de har fått på indeksen for likestilling mellom kvinner og menn.

I år fikk Pierre Fabre en global karakter på 90/100.

Maud VIMEUX- souriante et pro

Vi i Pierre Fabre anser at likhet mellom kvinner og menn er mer enn et mål, det er selve forutsetningen for suksess. Derfor er vi i dag stolte over å ha oppnådd perfekt kjønnslikhet mellom filiallederne våre i den internasjonale forretningsenheten (13 menn/13 kvinner). I Frankrike har vi nå oppnådd en karakter på 90/100 på likestillingsindeksen (ett poeng mer enn i fjor), takket være arbeidet med å redusere lønnsforskjellene blant lederne våre og våre kontinuerlige anstrengelser for mangfold i konsernet.

Maud Vimeux
Deputy General Manager in charge of Human Resources Worldwide
homme travaillant sur machine

Ansettelse av funksjonshemmede

Siden 1989 har Pierre Fabre-konsernet vært engasjert i å integrere og ansette funksjonshemmede. Bedriftens Handi'Cap-avtale blir forhandlet på nytt hvert 3. år, og undertegnes av alle partene i arbeidslivet. Andelen av funksjonshemmede blant våre ansatte var 6,74 % i 2018, sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet på 4 % i Frankrike.

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.