Juridiske merknader

 

Utgiver

Pierre Fabre S.A

Registrert som et fransk aksjeselskap med en registrert kapital på € 272 416 657,50 

Anført i Handels- og selskapsregisteret (RCS) i Paris med nummeret B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

FRANKRIKETlf.: +33 (0)5 63.62.38.50

Sjefredaktør

Marc Alias

Webmaster

For å kontakte webmaster, klikk HER

Vert

OVH,

et aksjeselskap med en aksjekapital på 10 069 020 euro, registrert med adresse 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrike,

med organisasjonsnummer 537 407 926 og

hovedkontor i 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrike

 

Disse generelle betingelsene, som brukerne anses å ha stilltiende akseptert ganske enkelt ved å besøke nettstedet, bestemmer vilkårene for bruken av Pierre Fabre-konsernets nettsted. Hvis du ikke ønsker å godta disse betingelsene, ber vi deg om å forlate nettstedet øyeblikkelig. Hvis du i juridisk forstand er mindreårig i staten der du bor, lover du at du bare besøker dette nettstedet i nærvær av dine foreldre eller en foresatt som på forhånd må ha godtatt disse betingelsene. Disse betingelsene kan når som helst endres uten forutgående varsel.

 

Nettstedets mål

Dette nettstedet er opprettet for å informere om selskapet, dvs. organisasjonsstruktur, forskningsaktiviteter, personalpolitikk, produksjonssteder, reklame og historie. Innholdet i Pierre Fabre-konsernets nettsted skal ikke anses som kontraktmessig bindende.

Public communication in regard of drugs is subject to specific regulation; the information provided on this site may not be construed as offering a medical opinion or considered as a substitute for consultation with a health professional.

Og informasjonen på dette nettstedet må ikke tolkes slik at den anbefaler bruk av legemidler uten legens råd.

 

Garanti

Pierre Fabre-konsernet påtar seg å sikre at innholdet på dette nettstedet oppfyller gjeldende lovbestemmelser. Konsernet lover spesielt ikke å distribuere innhold som krenker tredjeparters rettigheter, innhold av voldelig, pornografisk eller ærekrenkende art, innhold som er ulovlig, spesielt av rasistisk art, fremmedfiendtlig innhold, pedofilt innhold eller innhold som på annen måte skader menneskelig verdighet.

However, Pierre Fabre Group does not guarantee that the information contained on this site is accurate, up to date or complete.

 

Ansvar

 Pierre Fabre-konsernet kan ikke holdes ansvarlig for:

materiell skade eller personskade som direkte eller indirekte oppstår ved besøk på dette nettstedet eller ved bruk av informasjon det publiserer;

direkte eller indirekte skade som skyldes bruk av nettstedet, og spesielt negative virkninger for drift, finans eller handel eller tap av programmer eller data i informasjonssystemer, selv i de tilfeller der Pierre Fabre-konsernet kan være forhåndsinformert om faren for slik skade.

Pierre Fabre-konsernet frasier seg alt ansvar i forbindelse med lenker til andre nettsteder - disse lenkene er kun angitt i informasjonsøyemed. Enhver lenke fra dette nettstedet til andre nettsteder benyttes utelukkende på brukerens eget ansvar. Pierre Fabre-konsernet kan ikke holdes ansvarlig for opplysningene som er tilgjengelige på disse andre nettstedene og fraskriver seg ethvert ansvar for deres innhold.

Pierre Fabre Group may not be held responsible for any hyperlinks that lead to this site. En tredjepart som vil opprette en hyperkobling som fører til dette nettstedet eller noen av sidene der, må innhente forutgående tillatelse fra “Laboratoires Pierre Fabre.”

Pierre Fabre Group reserves the right to demand the removal of any such link.

Pierre Fabre-konsernet forbeholder seg retten til, alt etter hva som anses for å være nødvendig, midlertidig å endre eller oppheve hele eller deler av dette nettstedet. Det gis ikke forvarsel eller erstatning av noe slag i forbindelse med dette. Pierre Fabre-konsernet skal ikke under noen omstendigheter anses for å være ansvarlig overfor brukeren eller noen tredjepart ved endring, avbrudd eller opphevelse av dette nettstedet.

 

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Alle bilder og tekster som er tilgjengelige på dette nettstedet, samt produkt- og merkenavn som er nevnt, er Pierre Fabre-konsernets eller dets filialers eksklusive eiendom eller eies av disse på lisens.

Opplysningene på dette nettstedet kan bare lastes ned, publiseres eller skrives ut til privat bruk, dvs. ikke-kommersielle formål, uten at erklæringene om intellektuelle eiendomsrettigheter må endres på noen måte og ved å sørge for at følgende erklæring gjengis på hver kopi som er utført: “Dette dokumentet er hentet fra Pierre Fabre-konsernets nettsted (http://www.pierre-fabre.com/en). Alle rettigheter til gjengivelse og reproduksjon er forbeholdt”.

Using information from the website in any other manner than that indicated above is prohibited without the prior written authorization of Pierre Fabre Group.

 

Beskyttelse av personopplysninger

Ingen personopplysninger samles inn uten at du er informert om det. Pierre Fabre-konsernet kan av og til samle inn anonyme data, som f.eks. data angående søk som er foretatt. Disse dataene brukes utelukkende til statistiske formål.

However, you may sometimes be asked to communicate personal information. Denne type informasjon kan ikke overføres til tredjeparter uten din forutgående tillatelse.

As provided for in the French statute of January 6, 1978 concerning information technology and data protection, you also have the right to access, modify, rectify and delete data concerning you by contacting the editor of the site.

Siden Internett er et åpent nettverk, kan ikke Pierre Fabre-konsernet garantere at disse dataene ikke vil bli hentet inn av tredjeparter. 

 

Gjeldende lov & jurisdiksjon

Disse generelle betingelsene er underlagt fransk lov. I mangel på minnelig løsning har franske domstoler jurisdiksjon til å løse alle tvistemål knyttet til manglende oppfyllelse av disse betingelsene.

 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.