Personvernregler og regler for bruk av informasjonskapsler

Takk for at du besøker vårt nettsted. Å garantere våre kunders og brukeres personvern og datasikkerhet er første prioritet for oss i Pierre Fabre. 

Disse personvernreglene forklarer hvilke data som samles inn når du besøker og bruker vårt nettsted, og hvordan de behandles.Hvem vi er

Dette nettstedet (www.pierre-fabre.com) drives av Pierre Fabre S.A, 12, avenue Hoche 75008 Paris (heretter "Pierre Fabre", "vi", "vår", "oss") som er datakontrollør for alle personopplysninger som kan bli samlet inn fra deg på nettstedet med de formål som er beskrevet nedenfor. 
Vi anbefaler at du leser disse personvernreglene grundig for å gjøre deg kjent med hvordan dine personopplysninger behandles når du besøker vårt nettsted. Merk at disse reglene til enhver tid kan bli oppdatert av Pierre Fabre. Datoen for den siste oppdateringen er angitt på denne siden. Vi foreslår at du sjekker den regelmessig.

  

Data vi samler inn om deg 

Avhengig av tjenestene som tilbys på vårt nettsted og som du bruker, valgene dine og konfigurasjonen av din terminal (særlig med hensyn til informasjonskapsler og andre sporingsverktøy), vil personopplysninger angående deg (dine "personopplysninger") som samles inn og behandles av Pierre Fabre, hovedsakelig omfatte:

Ved å bruke vårt nettsted kan du også frivillig oppgi personopplysninger, bl.a. etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse. telefonnummer, preferanser og interesser, samt personlige detaljer som er nødvendige for å behandle forespørsler eller klager. Når du besøker vårt nettsted, samler serveren vår automatisk inn bestemte opplysninger som genereres av nettleseren eller enheten du bruker, inkludert men ikke begrenset til: domene, IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkets varighet; nettlesertype, operativsystem og besøk på nettsidene.

Vi kan også oppnå personopplysninger om deg fra tredjeparter, bl.a. angi tredjepartskilder, inkludert offentlig tilgjengelige kilder.

 

Formålet med behandling av dine personopplysninger

Følgende er en oversikt over formålene våre med å bruke personopplysninger og hvorfor vi trenger å behandle dem.

 

Behandlingens formål

Hvorfor vi trenger å behandle dine personopplysninger

Gi deg tjenestene og produktene du ber om Av hensyn til effektiviteten til dine innkjøpsordrer (effektiviteten til en kontrakt)
Besvare spørsmål du har sendt via e-post, kontaktformularer og chatter Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når behandlingen trengs for å styre våre daglige forretningsaktiviteter
Gjøre deg mulig for deg å opprette et personlig område eller en gjestekonto (kundekonto) og dermed kjøpe produktene våre på nettet Av hensyn til effektiviteten til dine innkjøpsordrer (effektiviteten til en kontrakt)
Styre dine innkjøpsordrer som du kan ha sendt inn på nettet, samt den tilsvarende leveransen og gjeldende garantier

Av hensyn til effektiviteten til dine innkjøpsordrer (effektiviteten til en kontrakt)

 

Registrere dine produkter på nettet for å få tilgang til ekstra tjenester; Av hensyn til effektiviteten til dine innkjøpsordrer (effektiviteten til en kontrakt)
Yte deg bedre service – f.eks. for å finne nærmeste forretning eller kontaktpunkt; Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når det gjelder å betjene kunder og kundeemner bedre
Garantere sikkerheten i dine transaksjoner på nettet for å hindre bedrageri og betalingsmislighold Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når det gjelder å garantere sikkerheten i kundetransaksjonene på konsernets nettsted
Styre og optimalisere kunderelasjonen, bl.a. ved å forbedre vårt nettsted, samt våre produkter og tjenester generelt Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når det gjelder å betjene kundene bedre
Med mindre du avslår dette som angitt i avsnittet under "Dine rettigheter" og "Informasjonskapsler": bedre forstå dine preferanser ved å analysere din oppførsel på vårt nettsted og tilby deg produkter eller tjenester som er mer på linje med dine interesser Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når det gjelder å betjene kundene bedre
Sende deg informasjon om våre tilbud, våre nyheter og hendelser (nyhetsbrev, invitasjoner og andre publikasjoner) Ditt uttrykkelige samtykke
Utføre statistikk Forfølge Pierre Fabres legitime interesser når behandlingen er nødvendig for å styre våre daglige forretningsaktiviteter
Gi de berørte myndighetene beskjed om problemer som eventuelt kan oppstå ved bruken av våre produkter Oppfyllelse av våre lovlige forpliktelser

Personopplysninger som er uunnværlige for oss for å realisere målene som er beskrevet ovenfor, er merket med en stjerne på de forskjelligesidene til nettstedet der de er samlet inn. Hvis du velger ikke å fylle ut disse obligatoriske feltene, er det mulig vi ikke kan behandle dine forespørsler og/eller gi deg produktene og tjenester du ber om. Andre personopplysninger er rent frivillige, og gjør at vi kan bli bedre kjent med deg og kan forbedre våre kommunikasjoner og tjenester tilsvarende. Nedenfor finner du mer informasjon om våre hensikter og det lovlige grunnlaget for spesifikke behandlingsscenarier.

Meddelelse og overføring av personopplysninger

Vi er del av det globale Pierre Fabre-konsernet, og fra tid til annen vil det være nødvendig at vi deler dine personopplysninger med våre tilknyttede enheter hvis det er nødvendig for formålene som er angitt ovenfor. 

Vi kan også oppnevne tredjeparts tjenesteleverandører (som vil handle i samsvar med våre instruksjoner) for å hjelpe oss med å yte deg informasjon, produkter eller tjenester, lede og styre vår virksomhet eller administrere og forbedre vårt nettsted, Da kan det være at disse tredjepartene kan trenge tilgang til dine personopplysninger. 

Hvis dine personopplysninger overføres utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) til andre selskaper i Pierre Fabre-konsernet eller deres tjenesteleverandører, vil vi treffe tiltak for å sikre at de får samme grad av beskyttelse som når de holdes innenfor EØS, iberegnet ved å inngå avtaler om dataoverføring, bruk av standardavtaleklausulene som er godkjent av EU-kommisjonen, i oppdatert eller revidert stand, eller ved å bruke sertifiseringsordninger som EU-US Privacy Shield eller andre overføringsmekanismer, beslutninger om relevans der dette gjelder, bindende firmaregler eller avtaler som er godkjent av EUs personvernmyndigheter. For overføringer til en Pierre Fabre-enhet utenfor EØS, har vi innført en konsernintern dataoverføringsavtale basert på standardavtaleklausulene som er godkjent av EU-kommisjonen, i oppdatert eller revidert stand, som beskytter personopplysninger som overføres mellom Pierre Fabre-enheter. 

Du har rett til å oppnå detaljer om overføringsmekanismen som brukes til å sende personopplysningene dine utenfor EØS – ta kontakt med  dpofr@pierre-fabre.com

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter i samband med potensielt eller faktisk salg av vårt firma eller av noen av våre eiendeler, eller eiendelene til et filial - da kan personopplysningene vi disponerer om våre brukere gjelde de overførte eiendelene. 

Vi vil også besvare forespørsler om informasjon der dette kreves av loven eller er nødvendig for å beskytte våre rettigheter og/eller skjer i rammen av et rettslig skritt, et rettspålegg, en forespørsel fra en regulerende myndighet eller en rettssak som rettes mot oss.

 

Prospektering med elektroniske midler

Der dette er lovlig og etter ditt samtykke om nødvendig, kan vi kommunisere med deg via elektroniske midler for å informere deg om våre produkter og tjenester. Hvis du ønsker å trekke deg fra markedsføringskommunikasjonene, vennligst bruk lenken 'si opp abonnementet' i våre e-postmeldinger eller send oss en tekstmelding med STOP, eller ta kontakt med oss direkte, så opphører vi å sende deg kommunikasjoner

 

Lagring av dine personopplysninger

Som en generell regel beholder vi dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle målene med innsamlingen. 

Vi beholder dine personopplysninger bare så lenge det er strengt nødvendig for å styre vår relasjon med deg (f.eks. når du åpner en konto, kjøper et produkt fra vårt nettsted osv.).

Men vi beholder dine personopplysninger for markedsføringsformål i tre år etter siste kontakt mellom deg og oss når du ikke er kunde og så lenge vi forblir i kontakt med deg gjennom våre salgsfremmende aktiviteter når du er kunde, med mindre du motsier deg dette når du mottar en av våre markedsføringsmeldinger.

IP-adresser som samles inn av sikkerhetsgrunner, vil ikke bli lagret i mer enn 10 dager.

Koblingsloggene som samles inn etter ditt samtykke og som bruker informasjonskapsler og andre sporingsverktøy som er implementert på vårt nettsted, skal holdes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i et tidsrom som ikke må overskride tretten (13) måneder. For flere detaljer, se avsnittet "Informasjonskapsler" nedenfor.

Det kan være vi må arkivere personopplysningene dine utover fristen som er angitt ovenfor for å oppfylle våre lovlige forpliktelser eller når dette kreves av gjeldende regler for å underbygge en rettighet eller oppfylle en avtalebetingelse.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålene eller i arkivene knyttet til våre lovlige forpliktelser eller begrensningsregler, sørger vi for at de slettes helt eller anonymiseres.

 

Eksterne lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Siden Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for disse nettstedenes personvernrutiner, anbefaler vi at du leser deres personvernregler. Våre regler gjelder utelukkende personopplysninger som samles inn av våre nettsteder eller i rammen av våre forretningsaktiviteter.

 

Dine rettigheter

Ut fra gjeldende lov kan du ha noen av eller av de følgende rettighetene når det gjelder personopplysninger:

 • Oppnå en kopi av dine personopplysninger sammen med opplysninger om hvordan og på hvilket grunnlag de behandles;
   
 • Korrigere feilaktige personopplysninger (inkludert retten til å få komplettert ufullstendige personopplysninger);
   
 • Slette dine personopplysninger (for å slette dine personopplysninger når de ikke lenger trengs i forbindelse med formålene de ble samlet inn eller behandlet for);
   
 • Begrense behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

- Personopplysningene anses ikke for å være eksakte;

- Behandling er ulovlig men du motsier deg sletting av personopplysningene;

- Vi trenger ikke lenger personopplysningene, men disse trengs fortsatt for å sette opp, utøve eller forsvare oss mot et erstatningskrav;
 

 • Be om at dine personopplysninger fører over til et maskinlesbart format for en tredjepart (eller for deg) når vi begrunner vår behandling med ditt samtykke eller utførelsen av en kontrakt med deg;
   
 • Gi generelle eller spesifikke instruksjoner om hvordan dine personopplysninger bør behandles og kan brukes etter din død.
   
 • Når som helst å avslå å bli kontakt i telefon for direkte markedsføringsformål, ved gratis registrering på nettstedet: www.bloctel.gouv.fr
   
 • Trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av personopplysningene dine (der denne databehandlingen er basert på ditt samtykke);
   
 • Motsi deg behandling for markedsføringsformål; 
   
 • Oppnå eller vise en kopi av de egnede sikkerhetsordningene som gjelder ved overføring av dine personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon.
   

I tillegg til rettighetene ovenfor har du rett til å motsi deg enhver behandling av dine personopplysninger som begrunnes med Pierre Fabres legitime interesser, inkludert profilering (i motsetning til tilfeller der du samtykker eller ved utførelse av en avtale med deg). Du har også rett til å avslå enhver behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering.

Du har også rett til å sende inn en klage til din lokale kontrollmyndighet for personvern, for eksempel ICO i Storbritannia, CNIL i Frankrike eller AEPD i Spania.

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss ved å bruke opplysningene nedenfor. Vennligst merk at vi kan be om identitetsbevis, og vi forbeholder oss retten til å fakturere et gebyr der dette er lovlig tillatt, for eksempel hvis din forespørsel er klart ubegrunnet eller urimelig. Vi vil gjøre vårt ytterste for å besvare din forespørsel innen rimelige tidsrammer.

 

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten fil som kan plasseres på harddisken du bruker eller på en nettstedsserver. Vi bruker informasjonskapsler for å oppnå noe av den automatisk innhentede informasjonen som er beskrevet ovenfor. Du er ikke nødt til å akseptere en informasjonskapsel og du kan velge hvilken informasjonskapsel du aksepterer ved å endre parameterne i din nettleser slik at den avslår informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du konfigurerer nettleseren til å avslå dem eller bedre kontrollere hvordan de installeres på din enhet, vennligst gå til:

Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer 
Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox 
Innstillinger for informasjonskapsler i Google Chrome 
Innstillinger for informasjonskapsler i Safari og iOS

Hvilke typer informasjonskapsler vi bruker

Forskjellige typer informasjonskapsler brukes for forskjellige formål på vårt nettsted. Disse er kjent som: obligatoriske informasjonskapsler, informasjonskapsler for effektivitet, informasjonskapsler for markedsføring og informasjonskapsler for funksjonalitet. Enkelte informasjonskapsler kan leveres av en ekstern tredjepart for å gi vårt nettsted ekstra funksjonalitet, og disse er inkludert nedenfor.

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som er uunnværlige for å utføre en operasjon du ber om, for eksempel identifisering av deg som pålogget bruker. Hvis du sperrer disse informasjonskapslene i innstillingene til din nettleser, kan vi ikke garantere hvordan nettstedet vil oppføre seg under besøket ditt.
 • Informasjonskapsler for effektivitet: Disse brukes til å forbedre vårt nettsted, for eksempel i analyser som lar oss se hvordan vårt nettsted brukes og hvor man kan foreta forbedringer. Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan de som besøker vårt nettsted, bruker det. Denne informasjonen samles inn i anonym form og omfatter antall besøkende, hvor de kommer fra og hvilke nettsider de besøkte.
 • Informasjonskapsler for markedsføring: Disse informasjonskapslene brukes til å publisere annonser knyttet til en identifisert maskin eller annen enhet (men ikke til en navngitt eller på annen måte identifiserbar person). Annonsene er tilpasset interessefeltene forbundet med nettstedsaktiviteten på denne maskinen eller enheten (f.eks. reklamebannerne vedkommende har klikket på, undersidene han/hun har besøkt, søk han/hun har utført). Disse informasjonskapslene brukes også for å begrense antallet ganger en bruker ser en reklame og for å bidra til å måle effektiviteten til en reklamekampanje. De kan også "huske" at nettstedet er blitt besøkt fra en bestemt enhet og dele den informasjonen med markedsføringsorganisasjoner. Informasjonskapslene for markedsføring på vårt nettsted drives av tredjeparter med vår tillatelse. De brukes til å se fra hvilken reklamekilde brukeren ble dirigert til vårt nettsted slik at vi vet om det er verd å investere i den bestemte reklamekilden.
 • Informasjonskapsler for funksjonalitet: Disse informasjonskapslene øker nettstedets ytelser og gjør det mer funksjonelt, ofte som resultat av noe du gjør som bruker Vi kan for eksempel tilpasse vårt innhold for deg eller "huske" dine preferanser.
 • Informasjonskapsler for tredjeparters sosiale deling i forbindelse med sosiale plugin-moduler: Ved innkapsling av sosiale moduler lagrer modulenes leverandører generelt informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene lar brukerne dele informasjon med angjeldende sosiale nettverk, men lar også nettverksoperatøren identifisere brukeren og lagre informasjon i vedkommendes profil om hvordan brukeren bruker nettstedet. 

Nedenfor finner du listen over informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt

Styring og sletting av informasjonskapsler

Du kan oppdatere innstillingen av informasjonskapsler ved å klikke på denne lenken lenken.
 

Merknad om personvern for jobbsøkere

Les personvernreglene for jobbsøkere
 

Oppdatering av personvernreglene

Vi kan av og til endre disse personvernreglene for å gjenspeile endringer i loven og/eller våre personvernrutiner.

Kontaktopplysninger

Vår personvernansvarlige kan kontaktes på følgende adresse: dpofr@pierre-fabre.com

 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.