Retningslinjer

  • ETIKKERKLÆRING
    Dokument som beskriver reglene som gjelder for alle medarbeidere for å sikre at de er i stand til å handle ansvarlig og kan foreta sunne beslutninger i rammen av sine daglige oppgaver

 

  • INTERNT RAPPORTERINGSSYSTEM
    Et internt rapporteringssystem er innført for å gjøre det mulig for alle konsernmedarbeidere samt ekstern og midlertidig stab å informere konsernets toppledelse om operasjoner som er i strid med etikkreglene