Retningslinjer

 

 

  • ETIKKERKLÆRING
    I Pierre Fabres Etiske Kodifikasjon forklares de reglene som gjelder for alle ansatte og partnere til Pierre Fabre-konsernet, slik at disse, i rammen av deres funksjoner og daglige aktiviteter, skal kunne handle og ta ansvarlige avgjørelser. Rent utover det å overholde loven, bør denne Kodifikasjonen kunne hjelpe hver og én til å ha en riktig dømmekraft og til å innta en egnet og forventet adferd, som gjenspeiler vår visjon og våre verdier med et konstant mål om bærekraftig vekst.

 

 

 

 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.