Bli kjent med partnerne våre

Å vokse og bli sterkere sammen

Image
dévourez nos partenaires 2021

Vår gruppe ønsker hele tiden å styrke rollen som aktør innen vitenskapelige innovasjoner. Vi er særlig aktive innenfor terapiområder, men også i stor grad innenfor diagnostisering, samt forbrukeraktiviteter for kosmetikk og naturlig helse.

Alliance Management-teamet består av erfarne fagpersoner som legger vekt på å utvikle fruktbare og lønnsomme forhold med partnerne. Ved hjelp av pålitelige verktøy og prosesser sørger dette teamet for god styring og utvikling av partnerskapene.

Vi har kapasitet til å styre og utvikle ulike partnerskap med aktører fra ulike områder:

  • Partnerskap med store farmasøytiske selskaper, som Pfizer og Abbvie
  • Partnerskap med bioteknologiske bedrifter, som PUMA (USA) og Y-Biologics (Sør-Korea).
  • Partnerskap med offentlige eller private forskningsinstitusjoner, som Oncopôle de Toulouse, et knutepunkt for kreftforskning på europeisk nivå

 

Image
Pierre Fabre Oncopole Toulouse

Pierre Fabre Alliance Management

For oss i Pierre Fabre er partnerne i hjertet av vår strategi. Våre samarbeid styres med støtte fra et alliansestyringsteam for å:

  • Overvåke strategiske samarbeid
  • Optimalisere fordelene for begge parter
  • Redusere risikoene mest mulig og generere nye muligheter
  • Fremme en kultur basert på sterk tillit og transparens

Vårt alliansestyringsteam er sertifisert av ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals - foreningen for fagfolk innen strategisk allianse).