Image
Hero Banner Nos Marques

Våre merker

Pierre Fabre samler en lang rekke karakteristiske merker under sitt banner. Hvert merke har sine egne, unike egenskaper men alle deler samme mål: pleie personer ut fra deres individuelle behov for å gjøre livene deres bedre.

Fra helse til skjønnhet

Image
Un claim pour une réalité

God helse er ikke bare fravær av sykdom, men en tilstand av fysisk og mental velvære. Pierre Fabres filosofi, som ble formet i løpet av hans karriere som apoteker, var alltid å anse helse og skjønnhet som to sider av samme sak som krever samme etiske og vitenskapelige tilnærming.

Om denne saken uttalte Pierre Fabre, en gang da han var apoteker i Tarn-regionen i Sørvest-Frankrike,  “Vi arbeider for helse, liv og skjønnhet -

det er her verdiene i vårt yrke ligger. Og etter min mening er det et av de mest spennende yrkene som finnes. Men vi må gjøre dette med en god dose ydmykhet og moralsk holdning ved å opprettholde bransjens etiske standarder. Det er stort å få utvikle et legemiddel for å behandle pasienter eller lette deres lidelser, og det er en takknemlig oppgave å kunne bidra til å fremheve skjønnheten i et ansikt eller en kropp”. 

 

Kreftbehandling

Fra lanseringen av et cellegiftprodukt basert på Rosegravmyrt fra Madagaskar på slutten av 1980-tallet til utviklingen av en “oral” variant av denne behandlingen slik at den kan styres i pasientens hjem og senere utviklingen av en ny målrettet behandling til pasienter med melanom med spredning... Pierre Fabre gjør onkologi til en hovedprioritet.

Image
Soigner les maladies chroniques

Behandling av kroniske sykdommer

Kroniske sykdommer er langvarige, progressive lidelser som kan medføre alvorlige komplikasjoner. Pierre Fabre-konsernet tilbyr legemidler som forbedrer livet for pasienter på flere behandlingsområder: urologi, diabetes, kroniske luftveissykdommer og allergier.

Å delta på treningsaktiviteter er nå anerkjent av

legestanden som en integrert del av behandlingen for disse lidelsene. Pierre Fabre har vært overbevist om dette i mange år, og oppmuntrer aktivt til sport og trening. En overbevisning som ligger til grunn for vår digitale tjeneste FeelCaps, som tilbys pasienter og deres leger. Mål: Fremme en fysisk aktivitet som er tilpasset pasientens helsetilstand, for å hjelpe dem med å stanse eller stabilisere sykdommen.

 

Image