ANNUAL REPORT
Strategi

Årsrapport 2023: Å ta vare på deg er vår pådriver for fremskritt

30 august 2023

I denne årsrapporten har vi valgt å presentere en felles historie, den om et konsern som vet at vår pådriver for fremskritt er å ta vare på deg og som gjør denne overbevisningen til kjernen i sin virksomhet.

 
les collaborateurs passionnantes
 

Denne rapporten, som består av tre kapitler, presenterer først våre grunnprinsipper og resultatene av strategien vår for å ta vare på hver enkelt og i vår målestokk jobbe for å gjøre verden til et bedre sted, i pasientenes og forbrukernes tjeneste. 

I det andre kapittelet oppdager du bredden i våre aktiviteter. Fire beretninger beskriver i detalj det vi gjør i det daglige for å "ta vare på deg": innen innovasjon, og hånd i hånd med helsearbeiderne, pasientene og forbrukerne,  ved å sette forebygging i sentrum for vår globale tilnærming til pleie.   
Og siden det å "gjøre fremskritt i fellesskapets tjeneste" er et anliggende som ligger i genene våre og i konsernets historie, forklarer det tredje kapitlet vårt arbeid med ESG og vår plikttroskap, som gjør at vi har omsorg for territoriene der vi jobber og for medarbeiderne og de andre aktørene våre.

I rapporten finner du 8 beretninger, portretter av medarbeidere eller andre aktører, som alle er konkrete illustrasjoner av det vi har gått inn for å være i 60 år : oppfinnere med humanistisk forankring. 

OPPDAG RAPPORTEN

LAST NED

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.