Pressemelding

Laboratoires Pierre Fabre har oppnådd sertifikatet "Ansvarlig digital opptreden"

17 mai 2024

16. mai 2024Laboratoires Pierre Fabre oppnår det høyeste nivået av sertifikatet "Ansvarlig digital opptreden" for sin aksjon til fordel for en mer miljøvennlig og mer solidarisk bruk av digital teknologi. Dette sertifikatet er basert på et register satt opp av Institut du Numérique Responsable (INR) i samarbeid med det franske Departementet for økologisk og solidarisk skifte, ADEME (Direktoratet for miljø og energimestring) og France IT. Det kontrolleres av byrået Lucie, som har som oppgave å forvalte CSR-sertifikater.

Dette sertifikatet er gitt av en uavhengig ekspertkomité oppnevnt av byrået Lucie. Komiteen støttet seg til en kontrollrapport fra en uavhengig ekspert i Bureau Veritas. I løpet av denne kontrollen som ble utført i begynnelsen av 2024, har Laboratoires Pierre Fabre kunnet fremlegge bevisene på de positive følgene av deres arbeid for mer ansvarlig digital opptreden, innenfor rammene til de mange prosjektene konsernet har gjennomført de fem siste årene. Sertifiseringskomiteens beslutning var også begrunnet av konsernets faste løfter om å fortsette og forsterke dette arbeidet innen 2027.  

Den uavhengige kontrolløren fra Bureau Veritas skriver: 

 Laboratoires Pierre Fabre inkarnerer selve hovedpoenget med Ansvarlig digital opptreden. Selv om det digitale avtrykket er en beskjeden del av konsernets globale miljøavtrykk, har konsernet et oppriktig og sterkt engasjement for en etisk holdbar, tilgjengelig og ansvarlig digitalbruk. Jeg ble positivt overrasket over alle plattformene medarbeiderne bruker internt og de som pasientene og forbrukerne disponerer eksternt. Jeg håper at dette sertifikatet som Laboratoires Pierre Fabre nå oppnår vil inspirere andre bransjeaktører, takket være konsernets internasjonale profil. 

Siden innsatsen for CSR og naturlighet ble lansert i 2019, med navnet Green Mission Pierre Fabre, har bedriften gjort ansvarlig digital opptreden til en prioritet langs tre akser: forbedring av de digitale aktivitetenes og infrastrukturenes miljøavtrykk, bruk av digital teknologi som middel til å forbedre pasientenes og forbrukernes livskvalitet, samt tilgjengelighet til dataverktøy og -medier for alle, bl.a. bedriftens ansatte. 
 

Vi er svært stolte av å bli den første internasjonale bedriften som tildeles dette høyeste nivået av sertifikatet "Ansvarlig digital opptreden". Vi vil fortsette å arbeide hånd i hånd med IT-ledelsen for å integrere innsatsen for ansvarlig digital opptreden i bedriftens strategiplan og i dens CSR-forpliktelser.

Florence Guillaume
Direktør for Green Mission Pierre Fabre
Blant initiativene som er innført og positivt omtalt i kontrollrapporten:

•    IT4Good : Laboratoires Pierre Fabre har forpliktet seg til å innovere, for å fremme pasientenes og forbrukernes helse og velvære. Digital teknologi brukes dermed som et middel til å kartlegge pasientenes sykdommer og behov, og til å implementere dataløsninger for bedre helse og velvære (se flere eksempler under).

•    Medarbeidernes forpliktelse innen ansvarlig digital opptreden: Bedriften oppmuntrer individuelle initiativ i arbeidstiden for ansvarlig digital opptreden.

•    Digitale redskaper: Laboratoires Pierre Fabre anvender sertifiserte redskaper (Epeat, Energy Star, Blue Angel) og velger leverandører som er sertifisert av EcoVadis. Vår telefonpolicy tar hensyn til apparatenes reparerbarhet.

Vi har blant annet inngått følgende forpliktelser for perioden 2025-2027:

•    Videreføre medarbeidernes og partnernes akkulturasjon og opplæring i ansvarlig digital opptreden (opplæring av bransjeeksperter til økologisk bevisst digital design, opplæring av interne instruktører for Digital Collage, besøk på skoler og i foreninger innenfor rammen til solidaritetsfridagene bedriften gir);   

 
•    Forbedre adgangen til og den økologisk bevisste utformingen av løsninger utviklet av bedriften og bedriftens merker (bl.a. nettsteder);  


•    Innføre en ansvarlig innkjøpspolitikk overfor leverandører av datautstyr og datatjenester, ved å gi innkjøpsansvarlige opplæring og informere partnerne om dette;  


•    Forlenge tiden datautstyret brukes utover produsentenes anbefalinger, for å bekjempe programmert foreldelse;    


•    Integrere de gode praksisene fra ansvarlig digital opptreden i de nye bruksmåtene av data og KI.


I tråd med IT4Good-strategien vil digitalløsningene som er utviklet av Laboratoires Pierre Fabre fortsatt være en drivkraft i bedriftens strategiske oppdrag: permanent innovasjon for å behandle pasienter og forbrukere og dermed forbedre deres livskvalitet.

Nylige eksempler på IT4Good-prosjekter:  

•    3 600 apotekere i Frankrike og Nord-Afrika koblet til nettstedet OncoGuide.com, den fremste digitale plattformen for å hjelpe apotekene med å ta hånd om kreftrammede pasienter;

•    Ca. 5 200 eksempasienter bruker applikasjonen Eczéma Care+ for å følge sykdommens utvikling;

•    DermatoExpert, er en nettekspertiseløsning som nå utprøves i 50 apotek. Den gjør det mulig for pasienter med hudsykdommer å få diagnose fra en hudlege innen 72 timer.

•    38 000 leger er registrert på applikasjonen YouDermoscopy for hjelp til å detektere og følge hudsykdommer.

•    Hemangiom APP er en applikasjon for foreldre med spedbarn som behandles med Hemangiol (propranolol) for infantilt hemangiom (fødselsmerker). Denne applikasjonen, som allerede er tilgjengelig i USA, vil i år bli implementert i Spania og Tyskland.

Vi er overbevist om at digital teknologi er en strategisk drivkraft i utviklingen av vår bedrift, men også en viktig utfordring når det gjelder miljøeffekt og sosiale følger. Vi utnytter stadig mer den digitale teknologiens muligheter og dataenes potensial for å hjelpe pasienter og forbrukere. For eksempel, for alle våre hudkosmetiske produkter, konsoliderer vi hundrevis av datalagre som ligger i våre informasjonssystemer og beregner automatisk og viser produktets Green Impact Index1 på merkenes nettsteder.

Olivier Siegler
Direktør for digital akselerasjon og informasjonssystemer

Om ansvarlig digital opptreden

 

Ansvarlig digital opptreden er en kontinuerlig forbedringsaksjon for å redusere miljøavtrykket og de økonomiske og sosiale konsekvensene av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Sertifikatet for ansvarlig digital opptreden er basert på et register satt opp av Institut du Numérique Responsable i samarbeid med det franske Departementet for økologisk og solidarisk skifte og France IT. Det kontrolleres av byrået Lucie.
 

Om Laboratoires Pierre Fabre

Laboratoires Pierre Fabre er verdens nest største konsern innen hudkosmetikk, og regnes blant de fremste europeiske farmasøytiske laboratoriene. Konsernet har en portefølje med flere franchise-kontrakter innen medisin og med internasjonale merker hvorav Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Pierre Fabre Pharma Care, Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Klorane, René Furterer, Darrow, Même Cosmetics, Naturactive, Elgydium, Inava og Arthrodont.
 

I 2023 hadde Laboratoires Pierre Fabre en omsetning på 2,83 milliarder euro, hvorav 70 % utenfor Frankrike, i 120 land. Konsernet er siden starten etablert i regionen Occitanie og produserer 95 % av artiklene i Frankrike. Det sysselsetter over 10 000 personer på verdensbasis. Det årlige FoU-budsjettet er på nesten 200 millioner euro, hvorav ca. 50 % går til målrettede kreftbehandlinger og 40 % til behandling av hudsykdommer og hudpleie.
 

Den desidert største aksjeandelen (86 %) i Laboratoires Pierre Fabre innehas av en allmennyttig stiftelse med samme navn. Denne kapitalstrukturen garanterer bedriftens uavhengighet og langsiktige perspektiver. Utbyttet som betales til Pierre Fabre-stiftelsen gjør at den kan utvikle og finansiere humanitære helseprogrammer i den sørlige delen av verden. Bedriftens medarbeidere er aksjonær nummer to i konsernet, via en internasjonal aksjonærordning for de ansatte.
 

Konsernets aksjon for samfunnsansvar (CSR) er evaluert av AFNOR Certification til å være på nivået "Eksemplarisk" med merket "CSR-engasjert" (standarden ISO 26 000 for bærekraftig utvikling).
 

For ytterligere informasjon, besøk www.pierre-fabre.com, @PierreFabreGroup.
 

Pressekontakt

Pierre Fabre

Dorothée Kohler
dorothee.kohler@pierre-fabre.com
+33 6 08 09 22 41
 

Referanse:

1 Green Impact Index er et verktøy som viser miljøavtrykket og de sosiale konsekvensene forbundet med kosmetikk, kosttilskudd og produkter for velvære og familiehelse. Dette er viktig informasjon for forbrukerne når de velger sine produkter. Verktøyet, som er knyttet til Consortium Green Impact Index, bygger på metodene anført i referansedokumentet AFNOR Spec 2215. For ytterligere informasjon, se https://www.greenimpactindex.com/ 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.