Oncopole

Forsknings- og utviklingssentret for Peirre Fabre-legemidler i Toulouse - utendørs