Oncopole

Forsknings- og utviklingssentret for Pierre Fabre-legemidler i Toulouse - innendørs