Vår fremtidsvisjon for mangfold og inkludering

diversité et inclusion Pierre Fabre
«I tillegg til å akseptere og fremme mangfold, forplikter vi oss til å tilrettelegge for personlig utvikling, kompetanseheving og trivsel for alle, uansett opprinnelse, tro eller levesett, slik at alle kan lykkes, respektere og ta vare på hverandre. »

Våre verdier

Konseptet om mangfold og inkludering hos Pierre Fabre stammer fra de humanistiske verdiene til vår grunnlegger og vår tilhørighet til en allmennyttig stiftelse 

 

  • Pierre Fabre har bygget sitt selskap basert på verdiene integritet, ansvar og respekt for mennesker og miljø. Hans visjon av bedriften var basert på menneskelige verdier : « Bedriftens fremste ressurs er kvinnene og mennene som bedriften består av » hadde han for vane å si. Brorparten av de ansatte er aksjeeiere i bedriften, og alle er en del av et tett sammenknyttet nettverk basert på et felles prosjekt : «ivareta mennesket i sin helhet og sitt mangfold».
  • Pierre Fabre testamenterte bort bedriften til sin stiftelse som har vært anerkjent som en allmennyttig stiftelse siden 1999. Stiftelsen Pierre Fabre er etablert i Afrika, Sørøst-Asia og Midtøsten der den støtter store prosjekter innen offentlig helse og opplæring av helsepersonell. Som en allmennyttig stiftelse skal stiftelsen kunne kreve en etisk eksemplarisk adferd fra bedriften den eier, og særlig når det gjelder mangfold innen rase og etnisitet. 

Våre mål

Våre mål er helt grunnleggende for vår eksistens og våre resultater 

 

« Hver gang vi tar vare på ett enkelt menneske, gjør vi verden til et bedre sted ». Det er denne setningen som oppsummerer grunnverdien til bedriften Pierre Fabre, og er bevis på bedriftens grunnsetning og absolutte respekt overfor hvert menneske.             

 

Hos Pierre Fabre er vi helt overbevist om at ulike profiler, mangfoldet av identiteter og  våre mange forskjellige meninger er grunnleggende kilder til synergi, innovasjon og kreativitet.  

 

Mangfold og inkludering er desto mer nødvendig da vi har som mål å henvende oss på en personlig måte til pasientene og forbrukerne over hele verden med ulike behov som er formet både av deres genetiske og kulturelle bakgrunn. Mangfoldet blant våre forskere, ingeniører, leger, farmasøyter, selgere og alle våre medarbeidere gjør oss i stand til å nå vårt mål om en økende personlig tilpasning av behandling og pleie over hele verden. 

Våre forpliktelser

Mangfold og inkludering er en kilde til utfoldelse, sosial balanse og komplementaritet for våre medarbeidere. Les mer om våre forpliktelser og noen av initiativene i bedriften rundt om i verden.

  • Bedriften Pierre Fabre sørger for at alle medarbeiderne trives i jobben uten å bli utsatt for diskriminering på grunn av kjønn, rase, religion, opprinnelse, politiske meninger, seksuell legning, fysisk utseende, helsetilstand eller funksjonshemming.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

Utland: Sharing for Caring-prisen

Hvert år møtes våre datterselskaper for å utveksle god praksis innen mangfold og inkludering.

  • Bedriften Pierre Fabre sørger for at ingen diskriminerende forhold ligger til grunn for ansettelse, forfremmelse og mobilitet, lønn,  karriereutvikling og arbeidsvilkår for sine medarbeidere  .
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Canada: Veiledning for ansettelse

Canadiske jobbintervjuere og managere bruker en veiledning for ansettelse i form av en sjekkliste for å unngå diskriminering i ansettelsesprosessen. 

 

  • Bedriften Pierre Fabre tilrettelegger for mangfold blant sine ansatte ved å gjennomføre spesifikke informasjonskampanjer og kurs.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brasil: Kurs i mangfold og inkludering

I Brasil får våre medarbeiderne tilbud om et kurs i bevisstgjøring om mangfold og inkludering.

  • Bedriften Pierre Fabre legger til rette for inkluderende management som et middel for sosial samhørighet, trivsel i arbeidslivet og gode resultater. 
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Frankrike: Bevisstgjøring av våre medarbeidere

I løpet av Den europeiske uken for ansettelse av funksjonshemmede i november i Frankrike 2021, fikk over 1600 medarbeidere tilbud om verksteder, digitale kurs og DuoDays.

  • Bedriften Pierre Fabre tilrettelegger for dialog mellom alle parter for å kontinuerlig forbedre sin praksis innen mangfold og inkludering, og støtter kurs og initiativ som styrker mangfoldet i arbeidslivet.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hong Kong: Mentorprogram for vanskeligstilte unge

I Hong Kong, i partnerskap med JA Worldwide, engasjerer våre medarbeidere seg for å inkludere unge fra vanskeligstilte miljøer via et mentorprogram. 

  • Pierre Fabre forplikter seg til å slå ned på enhver innstilling eller adferd i bedriften som er i strid med prinsippene og reglene for mangfold og inkludering som står i etikkerklæringen. 
code of ethics_EN

Etikkerklæring

I tillegg til etikkerklæringen har bedriften innført en varslingsordning som brukes til å raskt melde om forhold som er i strid med bedriftens etiske regler. 

 

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.