Beskyttelse av biologisk mangfold

Vårt selskap har sine røtter i planter, og naturen er fortsatt vår viktigste inspirasjonskilde, dag etter dag: Vi er pliktige til å beskytte den.

Image
paysage soleil couchant

I dag er ca. 40 % av salget vårt avhengig av ressurser fra planteverdenen. Vi bruker over 240 planter i produktene våre.
Vi er overbevist om at naturen fortsatt er et vidunderlig sted for utforskning og at den vil gi oss fremtidens legemidler og behandlinger.

Men selv om naturen ikke tilhører noen, er det vårt ansvar å ta vare på den. Vi er ansvarlige for å bruke den fornuftig, slik at den kan fornye seg, og gjøre alt vi kan for å beskytte truede arter, fremme botanisk teknologi og føre vår lidenskapelige interesse for planter videre til de yngre generasjonene.
Gjennom ulike initiativ som er utført siden firmaet ble opprettet, er dette det vi streber mot, dag etter dag.

0%

av plantene konsernet bruker har ingen negativ effekt på ressursenes bærekraft

Image
calendula trois femmes
0%

av plantene som er ekstrahert på vår ekstraksjonsenhet dyrkes uten kjemiske fytosanitære behandlinger

Image
feuilles de myrte
0

arter beskyttes på våre to botaniske bevaringssentre

Image
cactus-madagascar

 

Bevaringssentre og botaniske hager

I 2001 åpnet konsernets første botaniske bevaringssenter i Soual, i den franske regionen Tarn. Det andre bevaringssentret åpnet noen år senere i Ranopiso, på sør-Madagaskar, der 90 % av planteartene er stedegne. Dette er steder både for forskning og bevaring, som omfatter nesten 1000 arter, inkludert 300 som er utryddelsestruet. Disse sentrene gir konsernet og dets forskere bedre forståelse av botanisk mangfold.

Image
protéger biodiversité

Vi tror at beskyttelse av truede arter er en kamp som krever kollektiv innsats. Derfor har vi nære samarbeid med forskjellige franske og internasjonale institusjoner: det nasjonale botaniske konservatoriet i Brest, Royal Botanic Garden i Sydney, de botaniske hagene i Buenos Aires og Beijing, samt Botanic Gardens Conservation International.

For å utvikle disse internasjonale relasjonene, arbeider Soual bevaringssenter med å fremme sin CITES-akkreditering (CITES er en konvensjon om internasjonal handel med utryddelsestruede ville dyr og planter), en prosedyre som fostrer diskusjon mellom forskere og vitenskapelige institusjoner som er engasjert i arbeid innen forskning, bevaring og botanisk mangfold. Som pioner på dette området, oppnådde vi som første franske private organisasjonen denne akkrediteringen i juli 2010.

Soual bevaringssenter har, tro mot vår botaniske tradisjon, gjennom flere år laget et herbarium med ca. 9000 lysbilder. For å gjøre denne kunnskapskilden tilgjengelig for så mange som mulig, lanserte vi en digitaliseringsprosess, og vårt herbarium er nå tilgjengelig online

 

Besøk Soual bevaringssenter