ANNUAL REPORT
Strategia

Sprawozdanie na rok 2023: troska o Ciebie prowadzi nas do przodu

5. Październik 2023

W sprawozdaniu na rok 2023 dzielimy się historią Grupy, która działa w myśl przekonania, że „troska o Ciebie prowadzi nas do przodu”. To przekonanie leży u podstaw jej działania.

 
les collaborateurs passionnantes
 

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech rozdziałów. Rozpoczyna je przegląd fundamentów Grupy oraz podsumowanie strategii wdrażanych po to, by troszczyć się o każdego i na własną skalę „czynić świat lepszym miejscem” dla naszych pacjentów i konsumentów. 

Drugi rozdział zawiera przegląd naszej działalności oraz cztery historie dokładniej opisujące nasze codzienne działania „w trosce o Ciebie”, wykonywane w zakresie innowacji, które były realizowane przy współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej, pacjentami i konsumentami. 

Profilaktyka leży w centrum naszego globalnego podejścia do opieki zdrowotnej, a „rozwój w służbie wspólnego dobra” zakorzeniony jest zarówno w naszych genach, jak i historii. Trzeci rozdział szczegółowo opisuje sposób, w jaki grupa stosuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu CSR oraz poczucie zaangażowania w trosce o obszary swojego działania, pracowników oraz interesariuszy.

Cały raport zawiera 8 historii, portretów pracowników lub zainteresowanych stron, stanowiących konkretne przykłady tego, na czym zależy nam od 60 lat – humanistycznej innowacji.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE

POBIERZ

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.