Badania i rozwój na rzecz zdrowia

Zintegrowane badania ukierunkowane na pacjenta 
 

gaillac chercheur et fiole dans laboratoire
Projektujemy i opracowujemy innowacyjne rozwiązania we współpracy z partnerami i profesjonalistami z branży opieki zdrowotnej, nieustannie czerpiąc inspirację z przyrody i świata roślin. W centrum naszych badań i rozwoju jest zawsze pacjent.
 

Badania i rozwój farmaceutyki w liczbach

0

farmakologiczne ośrodki badawczo-rozwojowe we Francji

>0

osób pracujących w dziale badań i rozwoju farmakologii

0mln €

przeznaczone na badania i rozwój farmakologii w 2021 roku

0mln €

przeznaczone na działalność onkologiczną

0mln €

przeznaczone na działalność dermatologiczną

0mln €

przeznaczone na opiekę zdrowotną nad konsumentami

Nasz proces

Pracownicy działu badań Grupy Pierre Fabre niestrudzenie pracują nad opracowywaniem innowacyjnych terapii i technologii w dziedzinie onkologii i dermatologii.

Poznaj aktualnie opracowywane przez nas cząsteczki.
 

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Obszary badań farmaceutycznych

Pharmaceutical R&D expertises

Pierre Fabre inwestuje w 4 kierunki badań farmaceutycznych, w celu zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań i zaoferowania rozwiązań terapeutycznych tam, gdzie są potrzebne.
Nasze zintegrowane badania obejmujące wiele dziedzin, od zdrowia do urody, są wartościowe dla pacjentów i profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej.

Badania i rozwój w onkologii

Nowotwory są obecnie drugą przyczyną zgonów na świecie, pomimo olbrzymich postępów, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 30 lat dzięki badaczom i specjalistom z dziedziny onkologii na całym świecie.

Firma Pierre Fabre uczestniczy w rozwoju onkologii od 1978 roku i ma duże doświadczenie dotyczące nowotworów płuc, piersi i pęcherza, a w ostatnim czasie również czerniaka.

Obecnie badania onkologiczne są priorytetem badawczo-rozwojowym Grupy.

Firma Pierre Fabre wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie badań i rozwoju do opracowywania nowych jednostek biologicznych i celowanych bioterapii. 

Sercem naszej strategii jest medycyna precyzyjna, umożliwiająca zapewnienie odpowiedniego leczenia, odpowiedniemu pacjentowi, w odpowiednim czasie, poprzez wykorzystanie synergii onkologii molekularnej i immunoterapii.

Korzystamy z globalnego podejścia, ukierunkowanego na pacjenta, aby zwiększyć nasze zrozumienie pod względem naukowym mikrootoczenia guza oraz poprawić nasze możliwości dostarczania wysokiej jakości produktów biologicznych, bazujących na różnych platformach technologicznych, takich jak przeciwciała monoklonalne lub immunokoniugaty.  

Badania i rozwój w dermatologii i onkodermatologii

Dział badań dermatologicznych Grupy Pierre Fabre wykorzystuje doświadczenie interdyscyplinarne do badań i rozwoju w zakresie farmaceutyki i dermokosmetyków.

Pierre Fabre R&D Dermatology - Skin

Badania i rozwój w dermatologii są kluczową kwestią, która nadaje znaczenie naszym działaniom pod hasłem „od zdrowia do urody”.

Sprawdzona wiedza Grupy Pierre Fabre zarówno w zakresie onkologii, jak i dermatologii sprawia, że dermatologia onkologiczna jest naturalną i nieodłączną częścią naszych działań badawczo-rozwojowych.

Aktualnie nasze badania onkodermatologiczne koncentrują się wokół następujących tematów:

  • Nowotwory skóry: Czerniak i rak podstawnokomórkowy
  • Zmiany skórne: Rogowacenie słoneczne

 

Badania i rozwój w opiece zdrowotnej nad konsumentami

Badania dotyczące opieki zdrowotnej nad konsumentami są w Pierre Fabre ukierunkowane przede wszystkim na pacjenta-konsumenta, tak aby opracowywać nowe produkty, zwiększając poziom dobrego samopoczucia w domach na całym świecie.

Badania dotyczące opieki zdrowotnej nad konsumentami prowadzone przez Grupę Pierre Fabre wykorzystują nasze doświadczenie dotyczące farmaceutyków i preparatów galenowych w naszej działalności dermokosmetycznej.

Innowacje dla zdrowia rodziny nie ograniczają się do odkrywania nowych formuł, ale polegają również na zwiększaniu wygody pacjenta-konsumenta. Aby to osiągnąć, konieczna jest bliska współpraca ze specjalistami w dziedzinie marketingu, a także sprzyjanie krótkim cyklom innowacji i wielokrotnemu wykorzystywaniu technologii

Onkologia w centrum uwagi: innowacje dla lepszej przyszłości pacjentów

Obecnie wiedza naukowa Grupy Pierre Fabre cieszy się wysoką renomą przede wszystkim ze względu na przeciwciała monoklonalne oraz immunokoniugaty

Dzięki temu uznaniu firma może uczestniczyć w rewolucyjnych zmianach w zakresie celowanych bioterapii.

Naszą ambicją jest priorytetowe traktowanie opracowywania nowych jednostek biologicznych oraz celowanych bioterapii, które mają istotne znaczenie dla immunosupresji guza.

Prace badawcze prowadzone przez naszych ekspertów obejmują dziedziny wiążące się z dużymi oczekiwaniami, dotyczącymi nowotworów skóry, jelita grubego, piersi i płuc.
 

0.

przyczyna globalnej śmiertelności: nowotwory

Pierre-Fabre-R&D-Oncology
0

milion zgonów spowodowanych przez nowotwory rocznie, do 2030 roku

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Immuno
> 0%

budżetu badawczo-rozwojowego Pierre Fabre przeznaczone na onkologię

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Biotherapy

Podejście ukierunkowane na pacjenta: medycyna precyzyjna

Obecnie mówimy mniej o nowotworach, a więcej o mutacjach lub nieprawidłowościach, które charakteryzują jakiś nowotwór.

Na przykład mutacja genu BRAF w raku jelita grubego lub czerniaku powoduje zmianę zarówno rokowań dla pacjenta, jak i sposobu jego leczenia.

Terapia celowana:

W roku 2018, po podpisaniu umowy partnerskiej z amerykańskim laboratorium Array BioPharma, firma Pierre Fabre zarejestrowała w Europie nowe, innowacyjne połączenie do wykorzystania w terapii celowanej czerniaka.

Opracowywane jest nowe połączenie do terapii celowanej raka jelita grubego z mutacją genu BRAF.

Immunoterapia:

W firmie Pierre Fabre uważamy, że wyzwaniem dla immunoonkologii jest zapewnienie jak największych korzyści jak najliczniejszej grupie pacjentów, poprzez pogłębione badania działania układu immunologicznego, na kilku poziomach.

Aby to osiągnąć, stosujemy uogólnione podejście, ukierunkowane na pacjentów z nowotworami, i dostarczamy wysokiej jakości produkty biologiczne, wykorzystujące różne platformy technologiczne.

Dwa przykłady innowacji wykorzystujących platformy technologiczne.

 

  • Przykład 1: Przeciwciało + cząsteczka cytotoksyczna

Oryginalna cząsteczka, składająca się z przeciwciała specjalnie celowanego na pewne nowotwory, ze zwiększoną ekspresją receptora istotnego ze względu na proliferację komórek nowotworowych (IGF1R), połączonej z cząsteczką cytotoksyczną, aktualnie jest na etapie badań na ludziach.

  • Przykład 2: Inhibitor punktów kontrolnych

Metoda leczenia z zastosowaniem inhibitora punktów kontrolnych jest obecnie w końcowej fazie testów, zanim będzie możliwe jej zastosowanie u pacjentów z nowotworami.

Budowanie ekosystemu i bycie jego częścią: partnerstwa

Sami idziemy szybciej, ale z innymi możemy dojść dalej. W Pierre Fabre to stwierdzenie stało się podstawową zasadą naszych badań i rozwoju w dziedzinie farmaceutyki. Nasza historia innowacji obejmuje wspólne działania, już od założenia Grupy, prawie 60 lat temu.

Oferowanie naszym pacjentom nowych leków na receptę, szczególnie przeznaczonych do walki z nowotworami, wymaga coraz dłuższych i coraz bardziej kosztownych działań badawczych. Dla dobra pacjentów i profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej decydujemy się na dzielenie się wiedzą i zasobami.

Nasze zasady Inside-Out (praca z zewnętrznymi partnerami) oraz Outside-In (przyspieszenie realizacji wewnętrznych projektów), stosowane w partnerskiej współpracy, pozwalają nam szybciej wprowadzać na rynek nowe rozwiązania terapeutyczne.Chcesz rozpocząć współpracę partnerską?

 

Pierre Fabre R&D Career

Dołącz do zespołów badawczo-rozwojowych

Motywują Cię wyzwania spotykane podczas badań? Na naszej stronie znajdziesz wiele ofert

Zgłoszenia

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.