Nasze zasady zrównoważonego rozwoju

Dbanie o środowisko, zmniejszanie naszego śladu węglowego i wspieranie naszych społeczności, przy jednoczesnym dostarczaniu bezpiecznych i skutecznych produktów

Image
séchage du myrte
Kwestie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju znajdują się w centrum naszego programu rozwoju od samego początku istnienia grupy. Strategia Green Mission Pierre Fabre stanowi odzwierciedlenie naszego proekologicznego i prospołecznego zaangażowania na rzecz zrównoważonej innowacji dla dobra Przyrody i Ludzkości.

 

Jesteśmy przekonani, że nasz model ekonomiczny, łączący niezależność, długoterminową wizję, rozwój przynoszący zyski oraz odpowiedzialne podejście, jest korzystny dla wszystkich i zgodny z naszym dążeniem do poprawy ogólnego samopoczucia społeczeństwa.

Ze względu na to, że mamy świadomość naszej odpowiedzialności, Grupa Pierre Fabre Group uwzględnia społeczne i środowiskowe skutki działania firmy, tak, aby promować zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu – od pól, na których uprawiane są nasze najważniejsze składniki, aż do Twojej łazienki. 

Grupa Pierre Fabre od roku 2012 poddaje się procesowi oceny i certyfikacji naszych zasad CSR, zgodnie z zasadami wynikającymi z norm międzynarodowych (ISO 26000); w roku 2015 otrzymaliśmy certyfikację AFAQ 26000 z najwyższą oceną.

Zespół Green Mission Pierre Fabre realizuje kompleksowe działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, skupiając się na takich dziedzinach, jak agronomia, botanika, zaopatrzenie i rozwój innowacyjnych składników na bazie roślin, procesy certyfikacji środowiskowej i ekologicznej oraz ekoprojektowanie itp.
Podejście to opiera się na pięciu filarach:
•    natura jako źródło innowacji,
•    etyczne zaopatrzenie,  
•    lokalne placówki na całym świecie,
•    niewielki wpływ na środowisko naturalne,
•    sens naszych działań i szacunek dla ludzi.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Dział zrównoważonego rozwoju koordynuje proces CSR Grupy Pierre Fabre i wdraża go na wszystkich poziomach firmy. Pomaga w tym komitet sterujący CSR; zatwierdzane są strategie i cele dla Komitetu Wykonawczego.

0

na 2 produkty opracowane z dbałością o środowisko („eco-designed”) do 2023 roku i 100% tak opracowywanych nowych produktów od 2

Image
bresil pfaffia
0

zobowiązanie społeczne i środowiskowe powiązane z każdym nowym produktem strategicznym

Image
Pierre Fabre employees running for CSR action
0

akcja społeczna i środowiskowa proponowana co roku wszystkim pracownikom

Image
Cupuacu in Brazil

Nasz wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Image
logo onu

Działania podejmowane przez Grupę oraz przez Pierre Fabre Foundation pomagają w realizacji 16 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dwa cele, na które Grupa ma największy wpływ, to cele o numerach 8 i 12, „wzrost gospodarczy i godna praca” oraz „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”.

 

Nasza certyfikacja CER oraz nagrody

  Nasza produkcja składników i łańcuchy dostaw
Image
LOGO FAIR FOR LIFE

Standard Fair For Life dotyczy produktów sprzedawanych pomiędzy Południem a Północą. Trzy łańcuchy dostaw Grupy Pierre Fabre są zaangażowane w proces na zasadach fair trade: pozyskiwane w sposób etyczny masło shea z Burkina Faso (René Furterer), daktyle pustynne z Senegalu (Klorane), pffafia z Brazylii (René Furterer) oraz moringa z Madagaskaru (René Furterer).

Image
LOGO HVE
Ponad 180 ha upraw ekologicznych Pierre Fabre jest zarządzanych przez gospodarstwo z certyfikacją High Environmental Value.
Image
LOGO ERI 360

Oznaczenie ERI 360° (Eco-Responsible Ingredient) ma na celu określenie przyjazności dla środowiska składników kosmetycznych, z wykorzystaniem tabeli analitycznej opartej o 100 wskaźników SMART.

 

  Nasza organizacja
Image
LOGO ISO 9001

    
Certyfikacja ISO 9001 to restrykcyjny standard, zgodnie z którym postępuje Grupa Pierre Fabre, co dowodzi, że nasza organizacja uzyskała odpowiednią kulturę relacji z klientami, a także sprzyja innowacjom.

Image
LOGO OHSAS 18001
Nasze zakłady przemysłowe w Gaillac mają certyfikację zgodnie z międzynarodową normą OHSAS 18001, która dotyczy wykorzystywania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS).
Image
LOGO AFAQ
Posiadamy certyfikację ISO 14001 w odniesieniu do zarządzania środowiskowego dla naszej jednostki produkcji farmaceutycznej w Pau oraz dla czterech zakładów: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentyna) oraz Palézieux (Szwajcaria).

 

Image
LOGO EFQM
W celu oceny skuteczności działania i wykazania zaangażowania w ciągłe doskonalenie, jednostka Botanical Expertise Pierre Fabre (BEPF) zdecydowała się na zastosowanie modelu oceny EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością), reprezentowanego we Francji przez AFNOR.
  Nasze budynki i ogrody
Image
LOGO HQE
Certyfikacja HQE Green Building, która została przyznana pięciu placówkom Pierre Fabre, dotyczy zmniejszenia wpływu budynków na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji warunków wewnętrznych dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników.
Image
REFUGES LPO
Standard Refuge LPO (rezerwat ligi ochrony ptaków) potwierdza zaangażowanie Grupy Pierre Fabre w strategię zrównoważonego rozwoju i umożliwia nam aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dotyczy on dwóch placówek: Avène, dla marki Eau Thermale d’Avène, oraz Puylaurens, dla marki A-DERMA.
Image
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Uprawy o powierzchni ponad 180 hektarów gruntów należące do spółki zależnej Pierre Fabre na Madagaskarze, a także Ranopiso Arboretum, mają certyfikację Ecocert – „uprawy ekologiczne”.

 

Ograniczanie naszego śladu węglowego

Image
Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Unikanie stosowania rozpuszczalników

Specjaliści Pierre Fabre w zakresie „zielonej chemii” wykorzystują przyjazne dla środowiska technologie ekstrakcji aktywnych składników. W roku 2019 po 8 latach badań, Grupa dokonuje innowacji i rozwija technologię ekstrakcji pozwalającą uniknąć stosowania rozpuszczalników: Green Native Expression.

 

 

2. Zmniejszanie naszego śladu węglowego

Aby zmniejszyć wpływ Grupy Pierre Fabre na środowisko, biorąc pod uwagę cały cykl życia naszych produktów, wykorzystujemy dwie metody:

  • Ekologiczna produkcja: zmniejszenie zużycia zasobów i energii (panele słoneczne, kocioł na biomasę itp.)

  • Ekologiczne projektowanie i biodegradowalność: zmniejszanie naszych emisji do powietrza, wody i gleby (do 2023 r. 50% produktów z katalogu Grupy zostanie zaprojektowanych według norm ekologicznych)

Poznaj niektóre działania, które podjęliśmy w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego:

Sprzyjanie równości i różnorodności

Równość płci  

Od 1 marca 2019 roku jest wymagane, aby wszystkie firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników publikowały wskaźnik dotyczący równości płci w pracy. 

Wynik Grupy Pierre Fabre, jeśli chodzi o wskaźnik równości płci, to 90 na 100.

Image
Portrait d'Agnes Park

Nie traktujemy tego wskaźnika, 90 na 100, jako docelowego, ale jako zachętę, aby w kolejnych latach zrobić jeszcze więcej. Naszym celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku.

Agnès Park
Starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich i etyki
Image
homme travaillant sur machine

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Od 1989 roku Grupa Pierre Fabre angażuje się w integrowanie i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Co trzy lata firmowe zasady Handi'Cap są renegocjowane i podpisywane przez partnerów społecznych. Nasz wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w 2018 roku wynosił 6,74%, w porównaniu do średniej krajowej 4%.