Nasze zasady zrównoważonego rozwoju

Dbanie o środowisko, zmniejszanie naszego śladu węglowego i wspieranie naszych społeczności, przy jednoczesnym dostarczaniu bezpiecznych i skutecznych produktów

séchage du myrte
Kwestie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju znajdują się w centrum naszego programu rozwoju od samego początku istnienia grupy. Strategia Green Mission Pierre Fabre stanowi odzwierciedlenie naszego proekologicznego i prospołecznego zaangażowania na rzecz zrównoważonej innowacji dla dobra Przyrody i Ludzkości.

 

Jesteśmy przekonani, że nasz model ekonomiczny, łączący niezależność, długoterminową wizję, rozwój przynoszący zyski oraz odpowiedzialne podejście, jest korzystny dla wszystkich i zgodny z naszym dążeniem do poprawy ogólnego samopoczucia społeczeństwa.

Ze względu na to, że mamy świadomość naszej odpowiedzialności, Grupa Pierre Fabre uwzględnia społeczne i środowiskowe skutki działania firmy, tak, aby promować zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu – od pól, na których uprawiane są nasze najważniejsze składniki, aż do Twojej łazienki. 

Grupa Pierre Fabre od roku 2012 poddaje się procesowi oceny i certyfikacji naszych zasad CSR, zgodnie z zasadami wynikającymi z norm międzynarodowych (ISO 26000); w roku 2015 otrzymaliśmy certyfikację AFAQ 26000 z najwyższą oceną.

Zespół Green Mission Pierre Fabre realizuje kompleksowe działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, skupiając się na takich dziedzinach, jak agronomia, botanika, zaopatrzenie i rozwój innowacyjnych składników na bazie roślin, procesy certyfikacji środowiskowej i ekologicznej oraz ekoprojektowanie itp.

Podejście to opiera się na pięciu filarach:

•    natura jako źródło innowacji,

•    etyczne zaopatrzenie,  

•    lokalne placówki na całym świecie,

•    niewielki wpływ na środowisko naturalne,

•    sens naszych działań i szacunek dla ludzi.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Dział zrównoważonego rozwoju koordynuje proces CSR Grupy Pierre Fabre i wdraża go na wszystkich poziomach firmy. Pomaga w tym komitet sterujący CSR; zatwierdzane są strategie i cele dla Komitetu Wykonawczego.

1

na 2 produkty opracowane z dbałością o środowisko („eco-designed”) do 2023 roku i 100% tak opracowywanych nowych produktów od 2

bresil pfaffia
1

zobowiązanie społeczne i środowiskowe powiązane z każdym nowym produktem strategicznym

Pierre Fabre employees running for CSR action
1

akcja społeczna i środowiskowa proponowana co roku wszystkim pracownikom

Cupuacu in Brazil

Nasz wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

logo onu

Działania podejmowane przez Grupę oraz przez Pierre Fabre Foundation pomagają w realizacji 16 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dwa cele, na które Grupa ma największy wpływ, to cele o numerach 8 i 12, „wzrost gospodarczy i godna praca” oraz „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”.

 

Nasza certyfikacja CER oraz nagrody

  Nasza produkcja składników i łańcuchy dostaw
LOGO FAIR FOR LIFE

Standard Fair For Life dotyczy produktów sprzedawanych pomiędzy Południem a Północą. Trzy łańcuchy dostaw Grupy Pierre Fabre są zaangażowane w proces na zasadach fair trade: pozyskiwane w sposób etyczny  np. daktyle pustynne z Senegalu (Klorane)

LOGO HVE
Ponad 180 ha upraw ekologicznych Pierre Fabre jest zarządzanych przez gospodarstwo z certyfikacją High Environmental Value.
LOGO ERI 360

Oznaczenie ERI 360° (Eco-Responsible Ingredient) ma na celu określenie przyjazności dla środowiska składników kosmetycznych, z wykorzystaniem tabeli analitycznej opartej o 100 wskaźników SMART.

 

  Nasza organizacja
LOGO ISO 9001

    

Certyfikacja ISO 9001 to restrykcyjny standard, zgodnie z którym postępuje Grupa Pierre Fabre, co dowodzi, że nasza organizacja uzyskała odpowiednią kulturę relacji z klientami, a także sprzyja innowacjom.

LOGO OHSAS 18001
Nasze zakłady przemysłowe w Gaillac mają certyfikację zgodnie z międzynarodową normą OHSAS 18001, która dotyczy wykorzystywania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS).
LOGO AFAQ
Posiadamy certyfikację ISO 14001 w odniesieniu do zarządzania środowiskowego dla naszej jednostki produkcji farmaceutycznej w Pau oraz dla czterech zakładów: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentyna) oraz Palézieux (Szwajcaria).

 

LOGO EFQM
W celu oceny skuteczności działania i wykazania zaangażowania w ciągłe doskonalenie, jednostka Botanical Expertise Pierre Fabre (BEPF) zdecydowała się na zastosowanie modelu oceny EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością), reprezentowanego we Francji przez AFNOR.
  Nasze budynki i ogrody
LOGO HQE
Certyfikacja HQE Green Building, która została przyznana pięciu placówkom Pierre Fabre, dotyczy zmniejszenia wpływu budynków na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji warunków wewnętrznych dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników.
REFUGES LPO
Standard Refuge LPO (rezerwat ligi ochrony ptaków) potwierdza zaangażowanie Grupy Pierre Fabre w strategię zrównoważonego rozwoju i umożliwia nam aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dotyczy on dwóch placówek: Avène, dla marki Eau Thermale d’Avène, oraz Puylaurens, dla marki A-DERMA.
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Uprawy o powierzchni ponad 180 hektarów gruntów należące do spółki zależnej Pierre Fabre na Madagaskarze, a także Ranopiso Arboretum, mają certyfikację Ecocert – „uprawy ekologiczne”.

 

Ograniczanie naszego śladu węglowego

Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Unikanie stosowania rozpuszczalników

Specjaliści Pierre Fabre w zakresie „zielonej chemii” wykorzystują przyjazne dla środowiska technologie ekstrakcji aktywnych składników. W roku 2019 po 8 latach badań, Grupa dokonuje innowacji i rozwija technologię ekstrakcji pozwalającą uniknąć stosowania rozpuszczalników: Green Native Expression.

 

 

2. Zmniejszanie naszego śladu węglowego

Aby zmniejszyć wpływ Grupy Pierre Fabre na środowisko, biorąc pod uwagę cały cykl życia naszych produktów, wykorzystujemy dwie metody:

  • Ekologiczna produkcja: zmniejszenie zużycia zasobów i energii (panele słoneczne, kocioł na biomasę itp.)

  • Ekologiczne projektowanie i biodegradowalność: zmniejszanie naszych emisji do powietrza, wody i gleby (do 2023 r. 50% produktów z katalogu Grupy zostanie zaprojektowanych według norm ekologicznych)

Poznaj niektóre działania, które podjęliśmy w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego:

Sprzyjanie równości i różnorodności

Wskaźnik równouprawnienia płci 2023: Pierre Fabre uzyskał ocenę końcową 90/100

Co roku przed 1 marca firmy zatrudniające ponad 50 pracowników muszą obliczyć i opublikować na swojej stronie internetowej wynik uzyskany w ramach wskaźnika równouprawnienia płci.

W tym roku Grupa Pierre Fabre uzyskała ocenę końcową 90/100.

Maud VIMEUX- souriante et pro

W firmie Pierre Fabre wierzymy, że równość między kobietami i mężczyznami jest czymś więcej niż celem. Stanowi ona warunek naszego sukcesu. Z tego powodu z dumą stwierdzamy, że osiągnęliśmy idealny parytet kierowników oddziałów w ramach międzynarodowej struktury organizacyjnej (13 mężczyzn i 13 kobiet). We Francji osiągnęliśmy wynik 90/100 według wskaźnika równości płci (+1 punkt w porównaniu z ubiegłym rokiem). Wynik ten odzwierciedla nasze działania mające na celu zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach (szczególnie wśród kadry kierowniczej), jak również nasze stałe wysiłki na rzecz promowania różnorodności. 

Maud Vimeux
Deputy General Manager in charge of Human Resources Worldwide
homme travaillant sur machine

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Od 1989 roku Grupa Pierre Fabre angażuje się w integrowanie i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Co trzy lata firmowe zasady Handi'Cap są renegocjowane i podpisywane przez partnerów społecznych. Nasz wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w 2018 roku wynosił 6,74%, w porównaniu do średniej krajowej 4%.

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.