Ochrona bioróżnorodności

Korzenie naszej firmy to rośliny, a przyroda jest stale naszym podstawowym źródłem inspiracji, dzień po dniu; jej ochrona to nasz obowiązek.

paysage soleil couchant

Aktualnie około 40% naszej sprzedaży zależy od zasobów uzyskiwanych ze świata roślin.
W produktach Grupy wykorzystywanych jest ponad 240 roślin.
Jesteśmy przeświadczeni, że przyroda nadal jest wspaniałym obszarem badań i dostarczy nam
w przyszłości leków i terapii.

Jednak chociaż przyroda nie należy do nikogo, mamy obowiązek o nią dbać. Odpowiadamy za jej mądre wykorzystywanie, tak, aby mogła się regenerować, za wszelkie możliwe działania
w celu ochrony zagrożonych gatunków, promowanie inżynierii botanicznej oraz przekazywanie naszej pasji do roślin kolejnym pokoleniom.
Staramy się wdrażać każdego dnia strategię Green Mission Pierre Fabre poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw już od momentu powstania firmy.

0%

roślin wykorzystywanych przez Grupę jest zbieranych w taki sposób, aby nie zagrozić odnawialności zasobów

calendula trois femmes
0%

roślin poddawanych ekstrakcji w naszych instalacjach ekstrakcyjnych jest uprawiane bez stosowania środków fitosanitarnych

feuilles de myrte
0

gatunków chronionych w naszych dwóch konserwatoriach botanicznych

cactus-madagascar

 

Konserwatoria i ogrody botaniczne

W roku 2001 Grupa otworzyła swoje pierwsze konserwatorium botaniczne w miejscowości Soual, we francuskim departamencie Tarn. Drugie konserwatorium otwarto kilka lat później w Ranopiso, w południowej części Madagaskaru, gdzie 90% gatunków roślin to endemity. Jest to miejsce badań i ochrony, w którym żyje prawie 1000 gatunków, w tym ponad 300 gatunków zagrożonych. Dzięki tym ośrodkom Grupa i pracujący dla niej naukowcy mogą lepiej zrozumieć różnorodność botaniczną.

protéger biodiversité

Uważamy, że ochrona zagrożonych gatunków to walka, która wymaga wspólnych wysiłków; dlatego nawiązaliśmy ścisłą współpracę partnerską z różnymi instytucjami, francuskimi i międzynarodowymi: Krajowym Konserwatorium Botanicznym (Brest), Królewskim Ogrodem Botanicznym (Sydney), Ogrodem Botanicznym w Buenos Aires, Ogrodem Botanicznym w Pekinie oraz organizacją Botanic Gardens Conservation International.

Aby rozwijać te relacje międzynarodowe, konserwatorium w Soual promuje akredytację CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – są to działania, które sprzyjają dyskusjom pomiędzy naukowcami i instytucjami naukowymi, zaangażowanymi w obszarach badań, zachowywania gatunków i różnorodności biologicznej. Jako pionier takiego podejścia, byliśmy pierwszą prywatną francuską organizacją, która uzyskała taką akredytację w lipcu 2010 roku.

Zachowując wierność naszej tradycji botanicznej, konserwatorium w Soual z czasem stworzyło zielnik obejmujący prawie 9000 pozycji. Aby to źródło wiedzy było dostępne dla jak największej liczby osób, zapoczątkowaliśmy proces digitalizacji i nasz zielnik jest obecnie dostępny online

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) zarejestrowała Bibliotekę próbek roślin Pierre Fabre w swoim europejskim rejestrze zbiorów. Do tej pory tylko 3 kolekcje zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską.

 

Odwiedź konserwatorium w Soual

video KBF

Klorane Botanical Foundation: botanika w działaniu

Wymierne działania, prowadzone w ponad 20 krajach, w celu przywrócenia roślinom należnego im miejsca w naszym życiu

Ruches

Pszczoły w sąsiedztwie

Fakt, że pszczoły są kluczowym ogniwem bioróżnorodności, nie podlega dyskusji. Od szeregu lat widoczne jest zjawisko dużej śmiertelności w obrębie tego gatunku; zdecydowaliśmy, że nie będziemy traktować tej sytuacji jako nieuniknionej. Chcemy zrobić tyle, ile się da. Z tego powodu w niektórych z naszych placówek w regionach Tarn i Haute-Garonne znajduje się około 50 uli i ponad milion pszczół, a nasi pracownicy regularnie uczestniczą w warsztatach zwiększających świadomość istotności bioróżnorodności, a także w szkoleniach dotyczących pszczelarstwa.

fonds marins

Skin Protect, Ocean Respect

Nasza marka Eau Thermale Avène angażuje się w zapewnianie jak najskuteczniejszej ochrony przed słońcem, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu produktów przeciwsłonecznych na środowisko. Robimy to przede wszystkim poprzez restrykcyjną kartę formulacji (staranny dobór tylko czterech filtrów przeciwsłonecznych, o obniżonych stężeniach, bardzo szerokie spektrum ochrony UVA-UVB, bardzo wysoki stopień ochrony DNA, poprawa biodegradowalności formuły itp.). Poza tym działamy w ramach zrównoważonego partnerstwa wspólnie z PUR Projet, w kierunku regeneracji ekosystemów morskich w Indonezji, przy zaangażowaniu lokalnych społeczności.

plants d'arbres

Sadzenie drzew na całym świecie

Dzięki różnym działaniom prowadzonym od ponad 10 lat, Pierre Fabre pomaga sadzić drzewa na całym świecie. Posadziliśmy już około 230 000 drzew!
Na Madagaskarze od 2014 roku posadziliśmy ponad 100 000, aby zrekompensować nasz wpływ na środowisko związany z roczną produkcją leków na raka, Navelbine i Javlor. Projekt ten otrzymał tytuł „Reforestation and Solidarity” (Ponowne zalesianie i solidarność) przyznawany przez Ecocert.
Lista projektów jest długa: drzewa arganowe w Maroku, wraz z Mohamed VI Foundation, daktyle pustynne w Senegalu, w ramach projektu Great Green Wall, drzewa akacji w Mali, w ramach projektu Zanbal, drzewa oliwne w Grecji i Włoszech itp.

nichoir LPO dans un arbre

Rezerwat ptaków

W ramach innego przełomowego procesu, Grupa Pierre Fabre jako pierwsza firma nawiązała partnerską współpracę z ligą ochrony ptaków w regionie Tarn. W roku 2015 podpisaliśmy dwie umowy: jedną dotyczącą naszej placówki w Avène (Hérault) i drugą dla Terre d'Avoine, w Puylaurens (Tarn). Po pracach inwentaryzacyjnych i propozycji dotyczącej planu zarządzania, nasze marki Eau Thermale Avène i A-Derma zobowiązały się do pomocy w zakresie ochrony i rozwoju fauny i flory w tych miejscach, tak, aby te zielone oazy stały się miejscami schronienia dla ptaków.

Dowodzi to, że działalność gospodarcza i ekologia mogą iść w parze!

fleur de nigelle

Wykazy dla bioróżnorodności

W miejscach naszej działalności często wykonywane są spisy fauny i flory, po to, aby móc ocenić nasz wpływ na lokalne środowisko. Było przy tym kilka istotnych niespodzianek: ptaki objęte ochroną krajową gniazdujące w pobliżu naszych zakładów produkcji dermokosmetyków, a także odkrycie kwiatów czarnuszki francuskiej (Nigella gallica), gatunku uważanego za wymarły pod koniec lat 80. XX w., na terenie Terre d'Avoine.

Zachęca to nas do dalszego stosowania praktyk przemysłowych i dotyczących uprawy, wdrażanych przez nas już od szeregu lat!

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.