Karty

 • KARTA ETYKI
  Karta Etyki Pierre Fabre wyjaśnia zasady, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy i partnerzy Grupy Pierre Fabre, tak by mogli oni działać i podejmować odpowiedzialne decyzje w ramach swoich codziennych obowiązków i działań. Dlatego też, poza zwykłym przestrzeganiem prawa, niniejsza Karta pomoże każdemu wykazać się rozeznaniem oraz przyjąć odpowiednie i oczekiwane zachowania etyczne, odzwierciedlające naszą wizję i wartości w stałej trosce o zrównoważony rozwój.

 

 • WEWNĘTRZNY SYSTEM RAPORTOWANIA
  Wewnętrzny system raportowania został wdrożony w celu umożliwienia wszystkim pracownikom Grupy, a także pracownikom zewnętrznym i tymczasowym, informowania Głównego Zarządu Grupy o praktykach sprzecznych z Kodeksem etycznym.

 

 • KARTA ZAKUPÓW
  W celu utrzymywania korzystnych i odpowiedzialnych relacji klient-dostawca

 

 • OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
  Warunki odnoszące się do dowolnego zakupu, dokonywanego przez Grupę od osoby fizycznej lub prawnej.

 

 

 

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.