Karty

  • KARTA ETYKI
    Karta Etyki Pierre Fabre wyjaśnia zasady, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy i partnerzy Grupy Pierre Fabre, tak by mogli oni działać i podejmować odpowiedzialne decyzje w ramach swoich codziennych obowiązków i działań. Dlatego też, poza zwykłym przestrzeganiem prawa, niniejsza Karta pomoże każdemu wykazać się rozeznaniem oraz przyjąć odpowiednie i oczekiwane zachowania etyczne, odzwierciedlające naszą wizję i wartości w stałej trosce o zrównoważony rozwój.

 

  • KARTA ZAKUPÓW
    W celu utrzymywania korzystnych i odpowiedzialnych relacji klient-dostawca

 

  • OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
    Warunki odnoszące się do dowolnego zakupu, dokonywanego przez Grupę od osoby fizycznej lub prawnej.

 

 

 

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.