Image
Inspires par la nature

Nasze zobowiązania

Natura, stanowiąca źródło inspiracji i eksploracji na rzecz zdrowia i urody, znajduje się w samym sercu naszego podejścia. Badania nad substancjami naturalnymi to podstawowy element globalnej strategii pod nazwą Green Mission Pierre Fabre.

Innowacje: odkrywanie
nowych, najważniejszych składników pochodzenia naturalnego

 

Image
Mosaïque de plantes

Nowoczesne badania nad roślinami, łączące wzajemnie się uzupełniającą wiedzę botaników, agronomów, biologów i farmaceutów, którzy pasjonują się zaletami świata roślin. Badania nad naturalnymi substancjami, mającymi znaczenie dla leczenia lub produkcji dermokosmetyków, zawsze stanowiły ważny obszar działań naszej firmy. Zgromadzone dane z ponad 50 lat badań, połączone z obszerną wiedzą o roślinach
i termalnej wodzie źródlanej, umożliwiły nam wprowadzenie na rynek

setek produktów opartych na składnikach pochodzenia naturalnego. Nasze sztandarowe farmaceutyki bazują na roślinach, jak na przykład Permixon z palmy sabalowej lub Navelbine z barwinka 
madagaskarskiego. Nasza marka Naturactive to ekspert w dziedzinie fitoterapii i aromaterapii. Jeśli chodzi o dermokosmetyki, nasze marki Klorane,
A-Derma i René Furterer zostały stworzone dzięki tej wiedzy botanicznej, natomiast marka Eau Thermale Avène niestrudzenie eksploruje zalety termalnej wody źródlanej.

 

0

próbek roślin przechowywanych przez Grupę – to największy prywatny zbiór na świecie

0

naszych przychodów wiąże się z produktami zawierającymi naturalne składniki czynne

0

lat badań, aby stale odkrywać kolejne tajemnice termalnej wody źródlanej Avène

W sercu naszych badań nad roślinami

Image
recherche sur les plantes

Zachowując wierność naszemu źródłu – farmacji – a zatem dbając o dyscyplinę, metodę naukową i dowody, wykorzystujemy daną roślinę w produktach tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić jej skuteczność i rozumiemy mechanizm jej działania. Z tego względu przeprowadzamy szereg badań laboratoryjnych (testy farmakologiczne, identyfikacja cząsteczek odpowiedzialnych za aktywne działanie, optymalizacja skutecznych ilości itp.), poszukując odpowiedzi na wszystkie te pytania. Dzięki tym cennym informacjom jesteśmy w stanie określać działanie naszych produktów końcowych, dbając o konsumentów i pacjentów. Jest to również bardzo ważna kwestia w branży farmaceutycznej, wpływająca na możliwość uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Image
vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène: laboratorium odkrywające sekrety termalnej wody źródlanej

Nasza marka Eau Thermale Avène zawdzięcza swój sukces w dużej mierze 40-letnim badaniom prowadzonym w celu poznania składu i mechanizmu działania tej wyjątkowej termalnej wody źródlanej. Badania te są prowadzone przez Water Laboratory, znajdujące się w Avène, w pobliżu źródeł.

Ochrona bioróżnorodności

Wykorzystujemy rośliny, których zalety są znane, lub mają dopiero zostać odkryte, w taki sposób, aby zapewnić ich równowagę, stale chroniąc bioróżnorodność.

Image
helichryse Pierre Fabre

Koncentrujemy się bardziej na uprawie, niż na zwiększeniu zbiorów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uprawiać rośliny, którą wykorzystujemy, ustalamy plan zbiorów w taki sposób, aby zagwarantować jej odnawialność
i dostosować się do jej cyklu życiowego. Przy uprawie dbamy o to, aby unikać

stosowania środków fitosanitarnych. Rolnictwo ekologiczne to preferowane rozwiązanie dla wielu roślin wykorzystywanych przez Grupę.

Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami – WSPIERANIE bioróżnorodności

 

0

roślin wykorzystywanych przez nasze marki jest zbieranych w taki sposób, aby nie zagrozić ich odnawialności

0

naszych łańcuchów dostaw ma certyfikację ekologiczną

0

naszych dostawców roślin podlega audytom w oparciu
o najlepsze praktyki

Image
KBF logo

Od roku 1994 główną misją naszej firmowej fundacji, Klorane Botanical Foundation, jest ochrona zagrożonych gatunków roślin. Podjęto szereg działań w celu niedopuszczenia do wyginięcia zagrożonych roślin, w tym regenerację gatunków na bazie starych nasion, ochronę habitatów gatunkowych lub ponowne wprowadzanie gatunków na obszary, w których przestały już one rosnąć.

Szacunek dla naszych partnerów

Proces, który szanuje naszych partnerów, zbieraczy i dostawców oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionów naszych dostaw oraz mieszkających w nich społeczności

0

łańcuchów dostaw z certyfikacją fair trade

Image
grille 1 - insp
0lat

zaufanych relacji z 64% naszych dostawców roślin

Dzięki długoterminowym relacjom zwracamy szczególną uwagę na osoby będące blisko natury – tych, którzy znają przyrodę, pracują z nią i żyją z nią w harmonii.
Współpracujemy z rolnikami i plantatorami, uwzględniając rzeczywistą cenę produkcji, a nie cenę rynkową.

Ten system zapewnia rolnikom przyzwoite dochody, niezależnie od zdarzeń losowych i ryzyka związanego
z wszelką produkcją rolniczą.
Tworzymy łańcuchy dostaw z oficjalnie potwierdzoną jakością, dzięki certyfikacji fair trade i rolnictwu ekologicznemu.

 

Nasze etyczne łańcuchy dostaw

Image
groupe de femmes au Burkina Faso
Etyczne pozyskiwanie masła shea w Burkina Faso

SOTOKACC, niewielka firma utworzona w 2004 roku w miejscowości Toussiana (Burkina Faso), zaopatrująca naszą markę René Furterer
w masło shea, zapewnia regularne dochody
i autonomię społeczną nie tylko zatrudnionym
w niej 16 kobietom, ale również ponad 200 kobietom pracującym przy produkcji i zbieraniu orzechów.
Zawarliśmy z tą małą firmą 5-letni kontrakt na dostawy, ze 100% wstępnym finansowaniem zamówień na masło shea.

Image
fleurs de moringa
Moringa na Madagaskarze

Na Madagaskarze marka René Furterer realizuje kilka misji. Pierwsza i najważniejsza
z nich to misja o dużym znaczeniu ekonomicznym i środowiskowym, polegająca na technicznym wsparciu rolników: poprawa wydajności, wprowadzanie najlepszych praktyk produkcyjnych, dywersyfikacja upraw itp. Inną ważną misją René Furterer jest walka
z niedożywieniem: rolnicy przechodzą szkolenia na temat zalet uprawy drzew owocowych oraz Moringa oleifera i wykorzystywania liści, bogatych w witaminy i składniki mineralne,
w zastępstwie warzyw.

Image
dattes au Sénégal
Daktyle pustynne w Senegalu

W kwestii dostaw owoców kolibła egipskiego, zwanych pustynnymi daktylami, współpracujemy z Baobab Des Saveurs
w Thiès, w Senegalu. Przy zbiorach owoców firma ta współdziała z dwiema grupami interesów gospodarczych (EIG), w regionach Mboumba oraz Galoya w północnym Senegalu. W tych dwóch grupach EIG pracuje około 100 kobiet, które zbierają owoce na obszarze upraw o powierzchni prawie 100 hektarów, z certyfikacją upraw ekologicznych.

Image
Pfaffia Brésil
Pfaffia w Brazylii

Nasza marka René Furterer wykorzystuje roślinę o nazwie pfaffia, czyli „brazylijski żeńszeń”,
w produktach pielęgnacyjnych zapobiegających wypadaniu włosów. Aby zapewnić jej dostawy, marka podejmuje
w Brazylii podwójne zobowiązanie (społeczne
i środowiskowe). Zobowiązanie dotyczy przede wszystkim spraw społecznych, ponieważ dotyczy pracy wyłącznie z małymi lokalnymi producentami (należącymi do organizacji Querência de Norte – ASPAG), w celu poprawy ich standardu życia oraz wsparcia stabilizacji obszarów wiejskich. Jednak istotne są również kwestie środowiskowe, ponieważ poprzez ekologiczną uprawę pfaffii, René Furterer zobowiązuje się do powstrzymania się od zbiorów dziko rosnących okazów, a zatem pomaga w zwalczaniu wylesiania i ochronie lokalnych zasobów roślinnych.

Gwarancja jakości naszych najważniejszych składników pochodzenia naturalnego

 

Image
champ de bleuet

Uprawa roślin wykorzystywanych
w naszych produktach to najprostszy sposób na zagwarantowanie możliwości odtworzenia historii uprawy; jesteśmy w stanie co roku uprawiać  około dziesięciu roślin leczniczych i aromatycznych na naszych terenach uprawnych o powierzchni 180 ha.

Image
fournisseur de plante au Brésil

Jeżeli sami nie uprawiamy roślin, wymagamy pełnej historii uprawy dostarczanych nam partii roślin.
Z tego powodu nasi dostawcy roślin do zastosowań farmaceutycznych są obejmowani audytem co najmniej raz na 4 lata.

Image
usine d'extraction Gaillac

Każda roślina i każdy składnik czynny są kontrolowane na poszczególnych etapach procesu produkcji.
W naszych instalacjach ekstrakcji roślin wykonuje się średnio 6 kontroli dla każdej rośliny wykorzystywanej
w dermokosmetykach, a 20 kontroli dla roślin wykorzystywanych
w farmaceutykach.

Image
paysage d'Avène

Aby kontrolować jakość termalnej wody źródlanej Avène, nawiązaliśmy współprace partnerskie z lokalnymi podmiotami z całego obszaru zlewni (Regionalny Park Przyrodniczy Haut Languedoc, Regionalny Ośrodek Leśnictwa, Liga Ochrony Ptaków Hérault itp.).

Image
champ d'Hélichryse
Ekologiczna kocanka dająca wysokiej jakości olejek eteryczny

Kocanka, uprawiana przez naszą markę Naturactive, rośnie na naszych własnych terenach upraw ekologicznych i jest destylowana tuż po zbiorach, w pobliżu pól.
Od pola do produktu – pełne śledzenie!