Inspires par la nature

Nasze zobowiązania

Natura, stanowiąca źródło inspiracji i eksploracji na rzecz zdrowia i urody, znajduje się w samym sercu naszego podejścia. Badania nad substancjami naturalnymi to podstawowy element globalnej strategii pod nazwą Green Mission Pierre Fabre.

Innowacje: odkrywanie
nowych, najważniejszych składników pochodzenia naturalnego

 

Mosaïque de plantes

Nowoczesne badania nad roślinami, łączące wzajemnie się uzupełniającą wiedzę botaników, agronomów, biologów i farmaceutów, którzy pasjonują się zaletami świata roślin. Badania nad naturalnymi substancjami, mającymi znaczenie dla leczenia lub produkcji dermokosmetyków, zawsze stanowiły ważny obszar działań naszej firmy. Zgromadzone dane z ponad 50 lat badań, połączone z obszerną wiedzą o roślinach
i termalnej wodzie źródlanej, umożliwiły nam wprowadzenie na rynek

setek produktów opartych na składnikach pochodzenia naturalnego. Nasze sztandarowe farmaceutyki bazują na roślinach, jak na przykład Permixon z palmy sabalowej lub Navelbine z barwinka 
Nasze marki Klorane i A-Derma zostały stworzone dzięki wiedzy botanicznej, natomiast marka Eau Thermale Avène niestrudzenie eksploruje zalety termalnej wody źródlanej.

 

18 000

próbek roślin przechowywanych przez Grupę – to największy prywatny zbiór na świecie

70

naszych przychodów wiąże się z produktami zawierającymi naturalne składniki czynne

40

lat badań, aby stale odkrywać kolejne tajemnice termalnej wody źródlanej Avène

W sercu naszych badań nad roślinami

recherche sur les plantes

Zachowując wierność naszemu źródłu – farmacji – a zatem dbając o dyscyplinę, metodę naukową i dowody, wykorzystujemy daną roślinę w produktach tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić jej skuteczność i rozumiemy mechanizm jej działania. Z tego względu przeprowadzamy szereg badań laboratoryjnych (testy farmakologiczne, identyfikacja cząsteczek odpowiedzialnych za aktywne działanie, optymalizacja skutecznych ilości itp.), poszukując odpowiedzi na wszystkie te pytania. Dzięki tym cennym informacjom jesteśmy w stanie określać działanie naszych produktów końcowych, dbając o konsumentów i pacjentów. Jest to również bardzo ważna kwestia w branży farmaceutycznej, wpływająca na możliwość uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu.

vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène: laboratorium odkrywające sekrety termalnej wody źródlanej

Nasza marka Eau Thermale Avène zawdzięcza swój sukces w dużej mierze 40-letnim badaniom prowadzonym w celu poznania składu i mechanizmu działania tej wyjątkowej termalnej wody źródlanej. Badania te są prowadzone przez Water Laboratory, znajdujące się w Avène, w pobliżu źródeł.

Ochrona bioróżnorodności

Wykorzystujemy rośliny, których zalety są znane, lub mają dopiero zostać odkryte, w taki sposób, aby zapewnić ich równowagę, stale chroniąc bioróżnorodność.

helichryse Pierre Fabre

Koncentrujemy się bardziej na uprawie, niż na zwiększeniu zbiorów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uprawiać rośliny, którą wykorzystujemy, ustalamy plan zbiorów w taki sposób, aby zagwarantować jej odnawialność
i dostosować się do jej cyklu życiowego. Przy uprawie dbamy o to, aby unikać

stosowania środków fitosanitarnych. Rolnictwo ekologiczne to preferowane rozwiązanie dla wielu roślin wykorzystywanych przez Grupę.

Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami – WSPIERANIE bioróżnorodności

 

97

roślin wykorzystywanych przez nasze marki jest zbieranych w taki sposób, aby nie zagrozić ich odnawialności

35

naszych łańcuchów dostaw ma certyfikację ekologiczną

100

naszych dostawców roślin podlega audytom w oparciu
o najlepsze praktyki

KBF logo

Od roku 1994 główną misją naszej firmowej fundacji, Klorane Botanical Foundation, jest ochrona zagrożonych gatunków roślin. Podjęto szereg działań w celu niedopuszczenia do wyginięcia zagrożonych roślin, w tym regenerację gatunków na bazie starych nasion, ochronę habitatów gatunkowych lub ponowne wprowadzanie gatunków na obszary, w których przestały już one rosnąć.

Szacunek dla naszych partnerów

Proces, który szanuje naszych partnerów, zbieraczy i dostawców oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionów naszych dostaw oraz mieszkających w nich społeczności

5

łańcuchów dostaw z certyfikacją fair trade

grille 1 - insp
10lat

zaufanych relacji z 64% naszych dostawców roślin

Dzięki długoterminowym relacjom zwracamy szczególną uwagę na osoby będące blisko natury – tych, którzy znają przyrodę, pracują z nią i żyją z nią w harmonii.
Współpracujemy z rolnikami i plantatorami, uwzględniając rzeczywistą cenę produkcji, a nie cenę rynkową.

Ten system zapewnia rolnikom przyzwoite dochody, niezależnie od zdarzeń losowych i ryzyka związanego
z wszelką produkcją rolniczą.
Tworzymy łańcuchy dostaw z oficjalnie potwierdzoną jakością, dzięki certyfikacji fair trade i rolnictwu ekologicznemu.

 

Nasze etyczne łańcuchy dostaw

groupe de femmes au Burkina Faso
Etyczne pozyskiwanie masła shea w Burkina Faso

SOTOKACC, niewielka firma utworzona w 2004 roku w miejscowości Toussiana (Burkina Faso), zaopatrująca nas w masło shea, zapewnia regularne dochody i autonomię społeczną nie tylko zatrudnionym
w niej 16 kobietom, ale również ponad 200 kobietom pracującym przy produkcji i zbieraniu orzechów.
Zawarliśmy z tą małą firmą 5-letni kontrakt na dostawy, ze 100% wstępnym finansowaniem zamówień na masło shea.

dattes au Sénégal
Daktyle pustynne w Senegalu

W kwestii dostaw owoców kolibła egipskiego, zwanych pustynnymi daktylami, współpracujemy z Baobab Des Saveurs
w Thiès, w Senegalu. Przy zbiorach owoców firma ta współdziała z dwiema grupami interesów gospodarczych (EIG), w regionach Mboumba oraz Galoya w północnym Senegalu. W tych dwóch grupach EIG pracuje około 100 kobiet, które zbierają owoce na obszarze upraw o powierzchni prawie 100 hektarów, z certyfikacją upraw ekologicznych.

Gwarancja jakości naszych najważniejszych składników pochodzenia naturalnego

champ de bleuet

Uprawa roślin wykorzystywanych
w naszych produktach to najprostszy sposób na zagwarantowanie możliwości odtworzenia historii uprawy; jesteśmy w stanie co roku uprawiać  około dziesięciu roślin leczniczych i aromatycznych na naszych terenach uprawnych o powierzchni 180 ha.

fournisseur de plante au Brésil

Jeżeli sami nie uprawiamy roślin, wymagamy pełnej historii uprawy dostarczanych nam partii roślin.
Z tego powodu nasi dostawcy roślin do zastosowań farmaceutycznych są obejmowani audytem co najmniej raz na 4 lata.

usine d'extraction Gaillac

Każda roślina i każdy składnik czynny są kontrolowane na poszczególnych etapach procesu produkcji.
W naszych instalacjach ekstrakcji roślin wykonuje się średnio 6 kontroli dla każdej rośliny wykorzystywanej
w dermokosmetykach, a 20 kontroli dla roślin wykorzystywanych
w farmaceutykach.

paysage d'Avène

Aby kontrolować jakość termalnej wody źródlanej Avène, nawiązaliśmy współprace partnerskie z lokalnymi podmiotami z całego obszaru zlewni (Regionalny Park Przyrodniczy Haut Languedoc, Regionalny Ośrodek Leśnictwa, Liga Ochrony Ptaków Hérault itp.).

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.