Image
Hero Banner Nos Marques

Nasze marki

Pierre Fabre łączy wiele kultowych marek. Każda z nich ma swoje własne, precyzyjne zasady, jednak wszystkie dążą do tego samego celu: troski o ludzi w zależności od ich indywidualnych potrzeb i poprawy jakości ich życia.

Od zdrowia do urody

Image
Un claim pour une réalité

Dobry stan zdrowia to całkowity fizyczny i psychiczny dobrostan, którego nie można sprowadzić tylko i wyłącznie do braku choroby. Filozofia, którą kierował się Pierre Fabre, wypracowana w toku jego kariery farmaceuty, zawsze polegała na traktowaniu zdrowia i urody jako elementów tworzących niepodzielną całość, wymagających takiego samego podejścia pod względem etycznym i naukowym.

Pierre Fabre, podczas pracy jako farmaceuta w departamencie Tarn w południowo-zachodniej Francji, mówił o tym tak: „Pragniemy zdrowia, życia, piękna – to

właśnie na tym polega szlachetność naszego zawodu. A moim zdaniem jest to jeden z najbardziej ekscytujących zawodów. Musimy jednak zachowywać przy tym skromność i wyczucie moralne, aby nie sprzeniewierzyć się etyce farmacji. To wspaniałe, że można opracować lek na receptę umożliwiający leczenie pacjentów lub uśmierzenie ich bólu; dużo satysfakcji
daje możliwość znaczącego przyczynienia się do upiększenia twarzy lub ciała”. To wyzwanie stało się rzeczywistością 50 lat później

 

Opieka
w chorobach nowotworowych

Od wprowadzenia produktu do chemioterapii uzyskanego z barwinka madagaskarskiego pod koniec lat 80. XX w., do opracowania „doustnej” postaci tego leku, tak, aby można było go podawać w warunkach domowych, oraz, nie tak dawno, opracowania nowej celowanej terapii dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem... onkologia jest ważnym priorytetem dla Grupy Pierre Fabre.

Image
Soigner les maladies chroniques

Opieka w chorobach przewlekłych

Choroby przewlekłe to długotrwałe, postępujące choroby, które mogą prowadzić do niepełnosprawności i innych poważnych powikłań. Grupa Pierre Fabre oferuje leki na receptę, które poprawiają jakość życia pacjentów w kilku dziedzinach: choroby urologiczne, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego oraz alergie.

Podejmowanie aktywności sportowej na odpowiednim poziomie jest aktualnie uznawane

przez medycynę za integralny element leczenia tych chorób. Firma Pierre Fabre była o tym przekonana od wielu lat i odgrywa znaczącą rolę w rozpowszechnianiu takich praktyk. Wyrazem tego przekonania jest nasza cyfrowa usługa FeelCaps, dostępna dla pacjentów i lekarzy. Cel: promowanie aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia pacjenta, aby pomóc w zatrzymaniu lub ustabilizowaniu choroby.

 

Image