Poznaj naszych partnerów

Wzmacniamy się i rozwijamy się razem

dévourez nos partenaires 2021

Nasza grupa stale chce grać coraz ważniejsza rolę w dziedzinie innowacji naukowych. Działamy przede wszystkim w zakresie terapii, ale jesteśmy również bardzo aktywni w obszarze diagnostyki, a także w dziedzinie produktów powszechnego użytku, kosmetyków i naturalnych produktów zdrowotnych.

Nasz zespół Alliance Management jest złożony z doświadczonych profesjonalistów zaangażowanych w rozwój owocnych, trwałych relacji z naszymi partnerami. Wypróbowane narzędzia i procedury pozwalają im odpowiednio kierować współpracą i dbać o jej ewolucję.

Jesteśmy w stanie prowadzić i rozwijać współpracę z różnymi partnerami działającymi w różnorodnych dziedzinach.

  • Z dużymi koncernami farmaceutycznymi, takimi jak Pfizer lub Abbvie
  • Z firmami biotechnologicznymi, takimi jak PUMA (USA) lub Y-Biologics (Korea Południowa).
  • Z publicznymi i prywatnymi instytucjami badawczymi, takimi jak Oncopôle z Tuluzy – ośrodek badań nad rakiem o zasięgu ogólnoeuropejskim.

 

Pierre Fabre Oncopole Toulouse

Alliance Management Pierre Fabre

Partnerzy Pierre Fabre są fundamentem strategii firmy. W kierowaniu współpracą z nimi pomaga zespół Alliance Management, którego zadania obejmują: :

  • zarządzanie wszystkimi relacjami,
  • maksymalizację korzyści dla obu stron,
  • minimalizację ryzyka i generowanie nowych możliwości,
  • propagowanie kultury silnego zaufania i bliskości oraz przejrzystości.

Nasz zespół ma certyfikat ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals) na poziomach CAAM i CSAP.

Nasi główni partnerzy

  

logo abbvie sur fond bleu

Nos partenaires @Pierre Fabre

Logo CNRS en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

le logo urovant en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

Le logo otsuka en couleur

le logo inserm en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

le logo ONO en couleur

le logo Hill derma en couleur

le logo foundation Medicine 2023 en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

le logo Acelyrin 2023 en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

le logo Ribonexus 2023 en couleur

Nos partenaires @Pierre Fabre

Nos partenaires @Pierre Fabre

le logo Atara bio 2023 en couleur

le logo Talem 2023 en couleur

 

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.