Etyczne działania

Proaktywne zasady dotyczące etyki, stosowane w naszych codziennych relacjach
z interesariuszami

collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Nigdy nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jesteśmy całkowicie przekonani, że etyka, którą kierujemy się w naszej działalności, musi podlegać takim samym zasadom. Jako odpowiedzialny podmiot z branży opieki zdrowotnej, robimy wszystko, co możliwe dla zapewnienia, że zachowanie naszych pracowników wszędzie na świecie jest wzorcowe.

Kodeks etyki w oparciu o codzienną praktykę

Poprzez Kartę Etyki Grupa Pierre Fabre formalizuje swoje zaangażowanie i jednoczy wokół swoich wartości wszystkich pracowników we Francji i na całym świecie.

Dlatego też, poza zwykłym przestrzeganiem prawa, niniejsza Karta pomoże każdemu wykazać się rozeznaniem oraz przyjąć odpowiednie i oczekiwane zachowania etyczne, odzwierciedlające naszą wizję i wartości w stałej trosce o zrównoważony rozwój.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Portrait de Pierre-Yves Revol

Charakterystyczne dla Grupy Pierre Fabre są ugruntowane zasady ukształtowane przez naszego założyciela, Pierre'a Fabre; zawsze opieraliśmy się na ważnych wartościach: dyscyplinie, uczciwości, odpowiedzialności, duchu obywatelskim oraz szacunku dla ludzi i dla środowiska.

Pierre-Yves Revol
Prezes, Grupa Pierre Fabre
14

Specjalistów ds. zarządzania zgodnością w każdym regionie

2 personnes devant un ordinateur

Kodeks etyczny i kodeks postępowania przetłumaczone na ponad

18

języków

1 personne devant son ordinateur
25

szkoleń w zakresie zagadnień etycznych i zgodności z przepisami przeznaczonych dla pracowników

salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermo Cosmétique nie testuje żadnych swoich produktów kosmetycznych ani składników na zwierzętach

no animal testion

Firma Pierre Fabre ostatecznie zaniechała wszelkich testów swoich produktów dermo-kosmetycznych na zwierzętach w 2004 r., wyprzedzając tym samym zakaz nałożony przez Unię Europejską w 2013 r. Ocena bezpieczeństwa produktów dermo-kosmetycznych jest dla Pierre Fabre absolutnym priorytetem, dlatego Grupa od ponad 20 lat rozwija i wykorzystuje metody alternatywne wobec testowania na zwierzętach:      

  • Badania zastępcze na sztucznie zrekonstruowanej skórze w laboratorium hodowli komórkowej w naszym centrum innowacji Toulouse-Oncopole. 
  • Regularne korzystanie z alternatywnych metod dostępnych na rynku badań toksykologicznych, takich jak modelowanie molekularne, systemy eksperckie w dziedzinie toksykologii lub techniki obrazowania. 
  • Udział finansowy w europejskich i francuskich programach badawczych poświęconych rozwojowi metod alternatywnych wobec eksperymentów na zwierzętach.  

Od wielu lat firmy kosmetyczne, przy wsparciu Komisji Europejskiej, starają się o wprowadzenie ogólnoświatowego zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach. Firma Pierre Fabre przyczyniła się tym samym do działań prowadzonych przez Cosmetics Europe (stowarzyszenie czołowych firm kosmetycznych na świecie) wobec władz chińskich. Dzięki tym wysiłkom w 2020 r. władze chińskie podjęły decyzję o nowelizacji swoich przepisów dotyczących importu popularnych kosmetyków, dopuszczając zastąpienie testów na zwierzętach metodami alternatywnymi. Stowarzyszenie Cosmetics Europe nadal współpracuje z władzami europejskimi, aby doprowadzić do rozszerzenia zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach na cały świat. 

Links for healthcare professionals

Ujawnianie płatności dla profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej – absolutny priorytet

Jako laboratorium farmaceutyczne i dermokosmetyczne, jesteśmy stale w kontakcie z profesjonalistami z branży opieki zdrowotnej na całym świecie, a ten ciągły dialog jest kwestią niezwykle ważną (badania kliniczne, rozwój nowych leków na receptę i produktów dermokosmetycznych, szkolenia itp.). Relacje te w sposób systematyczny opierają się na kluczowej kwestii: ujawnianiu płatności. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do obejrzenia filmu.

Uzupełniające karty i wytyczne:

Nasze zasady etyki zostały wzbogacone o wiele szczegółowych wytycznych i kart, tak aby wspierać wszystkich pracowników firmy w zależności od ich potrzeb zawodowych:

Portrait de Pierre-André Poirier

Z tego względu wszyscy, niezależnie od miejsca zatrudnienia i wykonywanej pracy, mają obowiązek stale zachowywać się w sposób świadczący o uczciwości, odpowiedzialności i szacunku wobec partnerów i współpracowników.

Pierre-André Poirier
Dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami

Czy chcesz zgłosić zachowanie sprzeczne z naszymi zasadami etyki?

Istnieje procedura zgłaszania służąca do bezpośredniego informowania działu ds. etyki grupy o wszelkich podejrzewanych naruszeniach postanowień Karty lub do uzyskania pomocy i rady w zakresie jej treści i ich stosowania. Jest to dostępne dla wszystkich partnerów i pracowników Grupy.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.