Etyczne działania

Proaktywne zasady dotyczące etyki, stosowane w naszych codziennych relacjach
z interesariuszami

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Nigdy nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jesteśmy całkowicie przekonani, że etyka, którą kierujemy się w naszej działalności, musi podlegać takim samym zasadom. Jako odpowiedzialny podmiot z branży opieki zdrowotnej, robimy wszystko, co możliwe dla zapewnienia, że zachowanie naszych pracowników wszędzie na świecie jest wzorcowe.

Kodeks etyki w oparciu o codzienną praktykę

Koordynacją zasad etyki Grupy Pierre Fabre zajmuje się Dyrektor ds. Etyki i Zgodności z Przepisami; Komisja Etyczna została utworzona w roku 2014.

Fundamentem naszych zasad etycznych jest Karta Etyki Grupy wprowadzona w roku 2015 i przetłumaczona na 18 języków. Dokument ten powstał, aby opisać zasady dotyczące wszystkich pracowników w celu zapewnienia, że mogą działać w sposób odpowiedzialny i podejmować prawidłowe decyzje w ramach codziennych obowiązków i pracy. Z tego względu, oprócz zapewnienia zgodności z przepisami, Karta ta musi pomagać pracownikom w stosowaniu odpowiedniego profesjonalnego osądu oraz w zachowywaniu się w sposób odpowiedni i etyczny, aby móc odzwierciedlać naszą wizję i wartości, ponieważ stale dążymy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Jako członek wielu branżowych organizacji z sektora opieki zdrowotnej i urody we Francji (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA itp.) oraz w Europie (Cosmetics Europe, EFPIA itp.) zobowiązaliśmy się do stosowania ich najlepszych praktyk. Grupa Pierre Fabre jest również reprezentowana we francuskiej Komisji Etyki i Nadzoru dla Firm Farmaceutycznych w liczącym 3 członków Kolegium Przemysłowców. W tej roli aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu nowych zaleceń dotyczących odpowiedzialnych praktyk.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Charakterystyczne dla Grupy Pierre Fabre są ugruntowane zasady ukształtowane przez naszego założyciela, Pierre'a Fabre; zawsze opieraliśmy się na ważnych wartościach: dyscyplinie, uczciwości, odpowiedzialności, duchu obywatelskim oraz szacunku dla ludzi i dla środowiska.

Pierre-Yves Revol
Prezes, Grupa Pierre Fabre
0

pracowników przeszkolonych w zakresie kodeksu etyki od 2015 roku

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

tłumaczeń naszego kodeksu etyki

Image
1 personne devant son ordinateur
0

konsultacji etycznych wymaganych rocznie od 2015 roku poprzez linię raportowania

Image
salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermo Cosmétique nie testuje żadnych swoich produktów kosmetycznych ani składników na zwierzętach

Image
no animal testion

Firma Pierre Fabre ostatecznie zaniechała wszelkich testów swoich produktów dermo-kosmetycznych na zwierzętach w 2004 r., wyprzedzając tym samym zakaz nałożony przez Unię Europejską w 2013 r. Ocena bezpieczeństwa produktów dermo-kosmetycznych jest dla Pierre Fabre absolutnym priorytetem, dlatego Grupa od ponad 20 lat rozwija i wykorzystuje metody alternatywne wobec testowania na zwierzętach:      

  • Badania zastępcze na sztucznie zrekonstruowanej skórze w laboratorium hodowli komórkowej w naszym centrum innowacji Toulouse-Oncopole. 
  • Regularne korzystanie z alternatywnych metod dostępnych na rynku badań toksykologicznych, takich jak modelowanie molekularne, systemy eksperckie w dziedzinie toksykologii lub techniki obrazowania. 
  • Udział finansowy w europejskich i francuskich programach badawczych poświęconych rozwojowi metod alternatywnych wobec eksperymentów na zwierzętach.  

Od wielu lat firmy kosmetyczne, przy wsparciu Komisji Europejskiej, starają się o wprowadzenie ogólnoświatowego zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach. Firma Pierre Fabre przyczyniła się tym samym do działań prowadzonych przez Cosmetics Europe (stowarzyszenie czołowych firm kosmetycznych na świecie) wobec władz chińskich. Dzięki tym wysiłkom w 2020 r. władze chińskie podjęły decyzję o nowelizacji swoich przepisów dotyczących importu popularnych kosmetyków, dopuszczając zastąpienie testów na zwierzętach metodami alternatywnymi. Stowarzyszenie Cosmetics Europe nadal współpracuje z władzami europejskimi, aby doprowadzić do rozszerzenia zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach na cały świat. 

Image
Links for healthcare professionals

Ujawnianie płatności dla profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej – absolutny priorytet

Jako laboratorium farmaceutyczne i dermokosmetyczne, jesteśmy stale w kontakcie z profesjonalistami z branży opieki zdrowotnej na całym świecie, a ten ciągły dialog jest kwestią niezwykle ważną (badania kliniczne, rozwój nowych leków na receptę i produktów dermokosmetycznych, szkolenia itp.). Relacje te w sposób systematyczny opierają się na kluczowej kwestii: ujawnianiu płatności. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do obejrzenia filmu.

Uzupełniające karty i wytyczne:

Nasze zasady etyki zostały wzbogacone o wiele szczegółowych wytycznych i kart, tak aby wspierać wszystkich pracowników firmy w zależności od ich potrzeb zawodowych:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Z tego względu wszyscy, niezależnie od miejsca zatrudnienia i wykonywanej pracy, mają obowiązek stale zachowywać się w sposób świadczący o uczciwości, odpowiedzialności i szacunku wobec partnerów i współpracowników.

Pierre-André Poirier
Dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami

Czy chcesz zgłosić zachowanie sprzeczne z naszymi zasadami etyki?

Istnieje procedura zgłaszania służąca do bezpośredniego informowania działu ds. etyki grupy o wszelkich podejrzewanych naruszeniach postanowień Karty lub do uzyskania pomocy i rady w zakresie jej treści i ich stosowania. Jest to dostępne dla wszystkich partnerów i pracowników Grupy.