Przejrzystość współpracy z konsorcjum Green Impact Index

Narzędzie do prezentacji umożliwiające wyjaśnienie skutków środowiskowych i społecznych naszych produktów w ujęciu A+B+C+D+E.

Le Green Impact Index par le Consortium

Green Impact Index to wskaźnik przedstawiający oceny produktów od A do E na podstawie ponad 50 kryteriów. Umożliwia on konsumentom dokonywanie świadomych wyborów produktów.

To przejrzyste i uznane narzędzie służące do przedstawiania wyników znajduje odzwierciedlenie w konsorcjum Green Impact Index Consortium, stowarzyszeniu działającym na mocy ustawy z 1901 r., które zrzesza 21 członków-założycieli i powiązanych marek. Misją stowarzyszenia jest udostępnienie tego narzędzia wszystkim firmom – od bardzo małych przedsiębiorstw i MŚP po międzynarodowe grupy.

Green Impact Index to narzędzie do prezentowania wielu kryteriów. 
Oprócz wpływu na emisję dwutlenku węgla uwzględnia ono kwestie społeczne, a także bioróżnorodność i naturalność, co pozwala na dążenie do wytwarzania coraz bardziej zrównoważonych produktów. AFNOR Spec 2215 proponuje metodologię prezentacji, która uwzględnia wszystkie kwestie CSR. Nasze badania wskazują, że to właśnie takiego holistycznego podejścia poszukują konsumenci. Umożliwia również porównywanie produktów przy użyciu tej samej metodologii stosowanej przez kilka marek i firm. 

Séverine Roullet-Furnemont
Dyrektor ds. CSR i zrównoważonego rozwoju Green Mission Pierre Fabre i współprowadzący projekt AFNOR SPEC 2215

Green Impact Index stanowi wynik procesu zainicjowanego przez Grupę Pierre Fabre w 2021 r., który Grupa miała zamiar przeprowadzić wspólnie.
Pod egidą AFNOR współpracowało po raz pierwszy 120 ekspertów i naukowców z 26 organizacji (dostawców, firm konsultingowych oraz instytucji akademickich), w tym członkowie konsorcjum Green Impact Index mający na celu współtworzenie metodologii obliczania i przedstawiania wpływu kosmetyków i produktów poprawiających samopoczucie i zdrowie rodziny na środowisko oraz społeczeństwo.

Green Impact Index jest zatem narzędziem opartym na metodologii opisanej w dokumencie AFNOR Spec 2215 (opublikowanym w czerwcu 2023 r.). Narzędzie to zostało opracowane pod przewodnictwem AFNOR Normalisation, aby zapewnić konsumentom proste, przejrzyste informacje na temat wpływu środowiskowego i społecznego ich produktów do pielęgnacji i dbania o dobre samopoczucie (kosmetyki, zdrowie rodziny, suplementy diety). Reaguje ono na zmiany we francuskich i europejskich przepisach dotyczących wskazywania wpływu środowiskowego w sektorze kosmetycznym.

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.