Udostępnianie informacji na temat współpracy z HCP / HCO oraz świadczeń związanych z R&D

Celem naszej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO) jest uzyskanie korzyści dla pacjentów, ulepszenie praktyk medycznych oraz opieki nad pacjentami.

Nasze działania mogą obejmować różnorodne czynności, od badań klinicznych do wymiany informacji na temat włączania poszczególnych leków w terapię pacjenta.

Uważamy, że bardziej otwarta, transparentna relacja wzmacnia podstawy współpracy, a także jest w najlepszym interesie pacjentów i wszystkich osób zainteresowanych opieką zdrowotną.

Z tego powodu zobowiązujemy się do ujawniania informacji na temat naszej współpracy z HCP / HCO oraz świadczeń związanych z działalnością badawczo – rozwojową (R&D), zgodnie z  Kodeksem Przejrzystości EFPIA oraz Kodeksem Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

 

Polska

Publiczne ujawnienie HCP 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Publiczne ujawnienie  HCO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Publiczne ujawnienie R&D 2016, 2017, 2018, 2019

 

 

Metodologia ujawniania – Pierre Fabre Pharmaceuticals, świadczenia, 2019

  • Publikacja informacji podanych w tej części jest zgodna z programem „Company Self-Certification”.
  • Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, osoby będące adresatami opublikowanych świadczeń mają prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz do ich poprawiania, co można zrealizować poprzez e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com.

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.