Najważniejsze liczby

Poznaj działania Grupy na arenie międzynarodowej

Image
Site Oncopole Pierre Fabre

Całkowity przychód w 2018 r.

Image
Revenu global Pierre Fabre
€0mld

+2,5% (przy stałych kursach wymiany)

Image
Revenu global Pierre Fabre
0%

wygenerowany we Francji

Image
Revenu global Pierre Fabre
0%

wygenerowany międzynarodowo

Rozkład przychodów według działów

Image
La_Repartition_Par_Branches-pl
Image
Repartition_Du_Revenu_Par_Activite-pl
Image