Nasz akcjonariat

Nasza firma w większości należy do fundacji uznanej przez rząd za fundację pożytku publicznego, co jest wyjątkowe we Francji

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

Wyjątkowa struktura akcjonariatu

Grupa Pierre Fabre w większości należy do uznanej przez rząd fundacji działającej w interesie publicznym (zgodnie z dekretem z 6 kwietnia 1999 r.): Pierre Fabre Foundation. Pan Pierre Fabre przekazał Fundacji większość udziałów firmy już w 2008 roku. Dokończenie tego przekazania nastąpiło wraz z jego śmiercią w 2013 roku, ponieważ Fundacja była jego jedynym spadkobiercą.

Fundacja jest aktualnie właścicielem 86% kapitału udziałowego Pierre Fabre SA za pośrednictwem firmy zarządzającej, Pierre Fabre Participations.

Pracownicy są właścicielami 9,5% pozostałych udziałów (przez program akcjonariatu pracowniczego wprowadzony w roku 2005), a ostatnie 4,5% to akcje własne (będące własnością samej firmy).

 

 

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation od 20 lat tworzy i rozwija długoterminowe programy wraz z naszą siecią lokalnych partnerów – szpitali, uczelni i stowarzyszeń pacjentów – aby zapewniać najbiedniejszym populacjom lepszy dostęp do leków na receptę i wysokiej jakości opieki medycznej. Przez swoje 5 obszarów interwencji Fundacja inwestuje również w międzynarodowe wsparcie prawne oraz prowadzi badania mające na celu całościowe działania i zwalczanie nierówności gospodarczych.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 lat działania – zobowiązania w terenie

Zapoznaj się ze świadectwami beneficjentów naszych programów i naszymi partnerami w terenie, aby odkryć naszą misję, priorytety i działania w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
35

aktywnych programów w 21 krajach

étudiante en pharmacie

Akcjonariat pracowniczy

Koncepcja akcjonariatu pracowniczego była jedną z własnych inicjatyw Pierre'a Fabre. Chciał on przekazać swoją firmę w ręce swoich pracowników. Zawsze poszukiwał sposobów na to, aby mieli oni udział w zyskach firmy, wprowadzając pracownicze programy oszczędnościowe, na zasadzie „success-sharing” i „profit-sharing” (udział w zyskach).

W roku 2005 nastąpiło wprowadzenie akcjonariatu pracowniczego Pierre Fabre i udziały w spółce stały się dostępne dla pracowników. Aktualnie każdy pracownik może być akcjonariuszem i współwłaścicielem firmy.Struktura kapitału udziałowego Pierre Fabre jest unikalna i stanowi gwarancję niezależności i trwałości firmy:

  • Grupa Pierre Fabre jest własnością prywatną
  • nasza międzynarodowa sieć koordynatorów zajmuje się przekazywaniem pracownikom informacji i ich wspieraniem
  • dzięki naszym szkoleniom dotyczącym ekonomii biznesu każdy z naszych pracowników jest udziałowcem dysponującym odpowiednimi informacjami.

Obecnie program akcjonariatu pracowniczego jest dostępny w 10 naszych spółkach zależnych.

Wielokrotnie nagradzany program akcjonariatu pracowniczego

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [nagroda dla spółek nienotowanych na rynku regulowanym]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [nagroda dla akcjonariatu pracowniczego dla spółek nienotowanych na rynku regulowanym]
  • Grand Prix de la qualité de l'information et de la formation des actionnaires‐salariés [nagroda za jakość informacji i szkoleń dla akcjonariatu pracowniczego]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [nagroda dla prezesów stowarzyszeń] (przyznana wspólnie, również Essilor).

2016

  • Prix Coup de cœur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [nagroda specjalna jury dla akcjonariatu pracowniczego]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [nagroda dla spółek nienotowanych na rynku regulowanym]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Jako koordynator programu akcjonariatu pracowniczego odpowiadam za przekazywanie najważniejszych informacji, ale również dzielę się entuzjazmem, nieodłącznie związanym z tym zbiorowym projektem. Z finansowego punktu widzenia program akcjonariatu pracowniczego to długoterminowy plan oszczędnościowy, i mam nadzieję, że kiedy przejdę na emeryturę, będę czerpać z niego zyski.

Cristina Lopez
Dyrektor ds. marketingu produktów Klorane, Hiszpania

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.