Nasz akcjonariat

Nasza firma w większości należy do fundacji uznanej przez rząd za fundację pożytku publicznego, co jest wyjątkowe we Francji

Image
collaboratrices Pierre Fabre en réunion

Wyjątkowa struktura akcjonariatu

Grupa Pierre Fabre w większości należy do uznanej przez rząd fundacji działającej w interesie publicznym (zgodnie z dekretem z 6 kwietnia 1999 r.): Pierre Fabre Foundation. Pan Pierre Fabre przekazał Fundacji większość udziałów firmy już w 2008 roku. Dokończenie tego przekazania nastąpiło wraz z jego śmiercią w 2013 roku, ponieważ Fundacja była jego jedynym spadkobiercą.

Fundacja jest aktualnie właścicielem 86% kapitału udziałowego Pierre Fabre SA za pośrednictwem firmy zarządzającej, Pierre Fabre Participations.

Pracownicy są właścicielami 8,5% pozostałych udziałów (przez program akcjonariatu pracowniczego wprowadzony w roku 2005), a ostatnie 5,5% to akcje własne (będące własnością samej firmy).

 

 

Image
Pierre Fabre graphique actionnariat PL

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation od 20 lat tworzy i rozwija długoterminowe programy wraz z naszą siecią lokalnych partnerów – szpitali, uczelni i stowarzyszeń pacjentów – aby zapewniać najbiedniejszym populacjom lepszy dostęp do leków na receptę i wysokiej jakości opieki medycznej. Przez swoje 5 obszarów interwencji Fundacja inwestuje również w międzynarodowe wsparcie prawne oraz prowadzi badania mające na celu całościowe działania i zwalczanie nierówności gospodarczych.

Image
Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 lat działania – zobowiązania w terenie

Zapoznaj się ze świadectwami beneficjentów naszych programów i naszymi partnerami w terenie, aby odkryć naszą misję, priorytety i działania w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

ponad0

aktywnych programów w 17 krajach

Image
mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
0

ośrodków opieki zdrowotnej i szpitali w Afryce i Azji, dla których Fundacja jest partnerem

Image
mères et enfant dans centres de santé
ponad 0

farmaceutów z Afryki i Azji co roku kończy studia, korzystając ze wsparcia Fundacji