Nasz zarząd

Instytucje kontrolujące akcjonariat

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation jest większościowym udziałowcem Grupy. Ze względu na to, że jest ona zaangażowana przede wszystkim w misje pożytku publicznego, deleguje nadzór nad zarządzaniem Grupą swojej spółce zależnej, Pierre Fabre Participations.

Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, prezes Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Ta spółka pełniąca rolę nadzorczą zatwierdza strategię Grupy, wyznacza główny zarząd oraz zapewnia ciągłość kierunku wyznaczonego osobiście przez Pierre'a Fabre:

 • Zapewnianie niezależności Grupy
 • Utrzymywanie obu obszarów działalności (farmaceutyki i dermokosmetyki)
 • Duże inwestycje w badania i rozwój
 • Priorytetowe traktowanie raczej długoterminowych celów niż krótkoterminowych wyników finansowych
 • Utrzymywanie obecności Grupy w macierzystym regionie, a także dbanie o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Umożliwienie Pierre Fabre Foundation realizowanie jej celów poprzez odpowiednie zasady wypłaty dywidend
graphique gouvernance en

Spółki operacyjne

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. to spółka holdingowa grupy. Określa ona całościową strategię Grupy, scala i koordynuje nasze działania, a także zajmuje się współdzielonymi usługami i wsparciem. Pierre Fabre Pharmaceuticals oraz Pierre Fabre Dermo-Cosmetics to główne  spółki zależne Pierre Fabre S.A., odpowiadające za branżę farmaceutyczną i dermokosmetyczną.

Rada Nadzorcza Pierre Fabre SA

Prezes (niewykonawczy): Roch DOLIVEUX.

Wiceprezesi (niewykonawczy): Pierre-Yves REVOL.

Członkowie Rady: Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, , Florence PARLY, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Jean-François COURET, Claire MEUNIER oraz Alexandre FALCONNIER.

Przedstawiciele pracowników i akcjonariatu pracowniczego: Jean-François COURET, Claire MEUNIER oraz Alexandre FALCONNIER. 

Rada Nadzorcza Pierre Fabre utworzyła trzy komisje:

 • Komisja Rewizyjnaktórą kieruje Isabelle GIROLAMI
  Głównym zadaniem tej komisji jest analiza rozliczeń i monitorowanie kwestii dotyczących tworzenia i kontroli informacji rozliczeniowych i finansowych. Komisja Rewizyjna odpowiada również za sprawdzanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i wewnętrznego systemu kontroli Grupy.
  Jej członkowie to: Isabelle GIROLAMI, Pierre-Yves REVOL, Eduardo SANCHIZ oraz Jean-François COURET.
 • Komisja ds. Nominacji i Wynagrodzeń, którą kieruje Pierre-Yves REVOL
  Ta komisja wspiera radę w wyborze członków oraz osób na wyższych stanowiskach kierowniczych, a także formułuje zalecenia odnoszące się do ich wynagrodzenia.
  Jej członkowie to: Pierre-Yves REVOL, Roch DOLIVEUX oraz Jean-Jacques BERTRAND.
 • Komisja Strategiczna, którą kieruje Roch DOLIVEUX
  Celem działań tej komisji jest wydawanie opinii na temat najważniejszych decyzji strategicznych Grupy, szczególnie w odniesieniu do badań i rozwoju, a także na temat strategii rozwoju biznesu proponowanej Radzie Nadzorczej przez kierownictwo wykonawcze.
  Jej członkowie to:Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Rachel MAROUANI, Florence PARLY, Pierre-Yves REVOL, Olivier SADRAN oraz Eduardo SANCHIZ.
Comité de direction pierre fabre 2024

Komitet Wykonawczy Grupy

Eric DUCOURNAU jest prezesem zarządu Grupy. Członkowie Komitetu Wykonawczego to:

 • Frédéric ENNABLI (prezes jednostki biznesowej Dermo-Cosmetics & Personal Care)
 • Jean-Luc LOWINSKI (prezes jednostki biznesowej Medical Care)
 • Eric GOUY (starszy wiceprezes ds. administracyjnych, finansowych i prawnych)
 • Maud VIMEUX (starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich)
 • Vincent HURAUX (prezes jednostki biznesowej Operations)

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.