Komunikat prasowy

Pierre Fabre pierwszą międzynarodową grupą produkcyjną wyróżnioną przez AFNOR Certification znakiem Responsibility Europe na poziomie „Outstanding”

28. Wrzesień 2022

Castres, 28 września 2022 r.  Polityka odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Grupy Pierre Fabre została właśnie wyróżniona znakiem Responsibility Europe na poziomie „Outstanding” przez niezależną jednostkę certyfikującą AFNOR Certification. Grupa zalicza się do 1% spośród 266 firm skontrolowanych do tej pory przez AFNOR Certification. Tym samym zostaje pierwszą międzynarodową grupą produkcyjną zatrudniającą ponad 5000 pracowników, która uzyskała znak na poziomie „Outstanding”. Osiągnięcie to podkreśla skuteczność inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, które Grupa wdraża od 2019 roku w ramach misji Green Mission Pierre Fabre. 

Na podstawie wytycznych określonych w normie międzynarodowej ISO 26000 oraz w przeciwieństwie do samodzielnej deklaracji czy kwestionariusza online, znak przyznawany przez AFNOR Certification wymaga przedłożenia obiektywnego dowodu, w jaki sposób firma kontroluje społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne skutki swojej działalności w miejscu jej prowadzenia. Od kwietnia do maja 2022 roku audytorzy z AFNOR Certification przeprowadzili kontrolę we wszystkich działach firmy, zakładach produkcyjnych, zakładzie dystrybucji, czterech międzynarodowych jednostkach zależnych, marek kosmetyków dermatologicznych oraz w dziale Grupy odpowiedzialnym za leki na receptę. Spotkali się również ze zróżnicowaną grupą interesariuszy zewnętrznych (klientami, dostawcami, organami regulacyjnymi, organami lokalnymi, partnerami naukowymi).  

eric_ducournau_ceo_pierre_fabre.jpg

Szanując przede wszystkim ludzi, przyrodę i społeczności lokalne, nasz założyciel wyprzedzał swoje czasy – było pionierem zrównoważonego rozwoju. Naszym zadaniem jest kontynuacja jego wizji, by upewnić się, że możemy sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, czyli działaniom na rzecz dekarbonizacji i dążenia do naturalności. Cel ten przyświeca misji Green Mission Pierre Fabre, którą zainicjowaliśmy w 2019 roku w ramach planu transformacji firmy. Kluczowe było dla nas to, by wstępne rezultaty wdrożenia tej polityki zostały ocenione przez niezależną jednostkę certyfikującą, dzięki czemu uzyskaliśmy bezstronny przegląd naszej skuteczności oraz zidentyfikowaliśmy obszary do poprawy. U podstaw naszej strategii CSR leży przejrzystość i ciągłe doskonalenie.

Eric Ducournau
Dyrektor Generalny Grupy Pierre Fabre

Znak Responsibility Europe analizuje ponad 50 kryteriów podzielonych na pięć obszarów głównych – wizja CSR i związane z nią zarządzanie, faktyczne wdrożenie strategii CSR, zasoby ludzkie i warunki pracy, zrównoważone tryby produkcji i konsumpcji, obecność na poziomie lokalnym i rozwój – wraz z trzema kategoriami dotyczącymi wydajności: wyniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Firma Pierre Fabre uzyskała wynik powyżej 75% w każdym z 8 obszarów i kategorii, wypadając wyjątkowo dobrze w kategoriach obecność na poziomie lokalnym (87%) i wyniki społeczne (82%).

Grupa Pierre Fabre jeszcze bardziej umocniła swoje długoterminowe zobowiązanie, jakim jest aktywne uczestniczenie w zrównoważonym rozwoju, zgodnie z misją firmy ukształtowaną przez jej założyciela. Przejście od podejścia skoncentrowanego na kontrolowaniu negatywnych skutków do podejścia, które ma na celu optymalizację pozytywnego wpływu na społeczeństwo, stało się faktem, a firma w przekonujący sposób pokazała, że jej polityka w tym obszarze to strzał w dziesiątkę.

Muriel Lassus-Pigat
Niezależny asesor AFNOR Certification

W raporcie z audytu asesorzy AFNOR Certification zwrócili uwagę na najważniejsze mocne strony: 

  • Utworzenie wielobranżowego podmiotu znanego jako Green Mission Pierre Fabre, który podlega bezpośrednio Biuru Dyrektora Generalnego  
  • Jasno sformułowany Kodeks Etyki i jego regularna aktualizacja 
  • Silna obecność na poziomie lokalnym 
  • Polityka dekarbonizacji  
  • Uwzględnienie opinii interesariuszy 
  • Pozyskiwanie zdolności i wewnętrzne zasady mobilności HR  
  • Międzynarodowy plan udziałów dla pracowników
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie roślin wykorzystywanych przez Grupę  
  • Zaprojektowanie i międzynarodowe wdrożenie Green Impact Index, narzędzia do pomiaru eko-społecznego projektowania produktów 
  • Opracowanie technologii ekstrakcji roślin bez rozpuszczalników (Green Native Expression).

Uzyskanie znaku Responsibility Europe na najwyższym poziomie to kolejne osiągnięcie w serii ocen, które regularnie organizujemy wspólnie z niezależnymi organami od 2012 roku. Wraz z utworzeniem Green Mission Pierre Fabre w 2019 roku daliśmy nowy impuls dla naszej polityki w zakresie CSR i dążenia do naturalności. Był to odpowiedni moment, by przeprowadzić wstępną analizę po trzech latach intensywnych wysiłków w całej organizacji. Ocena przeprowadzona przez AFNOR Certification daje nam również wskazówki, które pomogą nam zrobić kolejny krok naprzód. Przykładowo uważam, że moglibyśmy ulepszyć sposób, w jaki wdrażamy kryteria CSR w dziale zamówień, zwiększyć liczbę szkoleń CSR w naszych międzynarodowych spółkach zależnych oraz opracować bardziej ambitną strategię odnowy

Florence Guillaume
Wiceprezes Green Mission Pierre Fabre

O znaku Responsibility Europe wydanym przez AFNOR Certification

Znak Responsibility Europe wydany przez AFNOR Certification to znak stosowany do oceny poziomu dojrzałości firm pod kątem CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Skierowany jest do wszystkich typów organizacji (firmy, stowarzyszenia, władze lokalne), bez względu na ich wielkość lub obszar działalności. Opiera się na zestawie 50 kryteriów inspirowanych wytycznymi określonymi w międzynarodowej normie ISO 26000 i zgodnych z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Firma, która uzyska certyfikat „Engagé RSE” we Francji, jest uprawniona do używania znaku Responsibility Europe potwierdzającego stosowanie się do zasad CSR na świecie.
 

O Pierre Fabre

Pierre Fabre jest drugim pod względem wielkości laboratorium dermokosmetycznym na świecie, drugą pod względem wielkości prywatną francuską grupą farmaceutyczną i liderem na rynku produktów dostępnych bez recepty sprzedawanych w aptekach. W skład portfolio grupy wchodzi szereg firm medycznych i międzynarodowych marek, takich jak: Pierre Fabre Oncology, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, A-DermaPierre Fabre Oral Care. W 2021 roku firma Pierre Fabre odnotowała dochód w wysokości 2,5 miliarda euro, z czego 66% pochodziło ze sprzedaży międzynarodowej w ponad 100 krajach. Od chwili powstania siedziba grupy znajduje się w południowo-zachodniej Francji, a grupa wytwarza ponad 95% swoich produktów we Francji i zatrudnia około 9500 osób na całym świecie.  Firma Pierre Fabre jest w 86% własnością Fundacji Pierre Fabre, organizacji pożytku publicznego uznanej przez rząd od 1999 roku, a w drugiej kolejności stanowi własność jej pracowników w ramach międzynarodowego planu posiadania akcji pracowniczych.

www.pierre-fabre.com, @PierreFabre

Kontakt

Dorothée Kohler, responsable des relations presse Groupe 

dorothee.kohler@pierre-fabre.com

06 08 09 22 41

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.