Komunikat prasowy

Utworzenie konsorcjum Green Impact Index

23. Listopad 2022

25 podmiotów reprezentujących ponad 1000 firm łączy siły pod egidą AFNOR Normalisation w celu opracowania narzędzia służącego do środowiskowej i społecznej prezentacji produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych

  • Green Impact Index: narzędzie opracowane pod egidą AFNOR Normalisation, które ma umożliwić informowanie konsumentów w prosty i przejrzysty sposób o wpływie na środowisko i społeczeństwo produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych (kosmetyki, zdrowie rodzinne, suplementy diety).
  • W jaki sposób? Poprzez skupienie BMP, MŚP, PŚR i dużych przedsiębiorstw cieszących się uznaniem zarówno ze względu na zdolność do opracowywania innowacyjnych produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych, jak i na zaangażowanie w zrównoważony rozwój i przywiązanie do francuskiej produkcji swoich produktów.

23 listopada 2022 – W ramach konsorcjum Green Impact Index grupa 25 podmiotów reprezentujących ponad 1000 firm, wzmocniona przez kilka niezależnych firm konsultingowych oraz strukturę akademicką, postanowiła połączyć swoją wiedzę w celu określenia metodologii służącej do przedstawiania wpływu produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych na środowisko i społeczeństwo. Ta przyszła metodologia będzie oparta na pierwszej wersji Green Impact Index uruchomionej w czerwcu 2021 roku przez Grupę Pierre Fabre mającej na celu zmierzenie i pokazanie wpływu społeczno-środowiskowego jej produktów.

Uczestnicy Konsorcjum postanowili połączyć swoje wysiłki, pod koordynacją AFNOR Normalisation, w celu opracowania specyfikacji AFNOR Spec, która dokona rewizji metodologii Green Impact Index, mając na względzie jej usprawnienie i użyteczność dla jak największej liczby osób. Po zakończeniu prac (spodziewanym do końca drugiego kwartału 2023 roku) metodologia będzie dostępna dla każdego przedsiębiorstwa – począwszy od bardzo małych, a skończywszy na dużych grupach międzynarodowych – chcącego zmierzyć, zoptymalizować i po prostu pokazać wpływ środowiskowy i społeczny swoich produktów pielęgnacyjnych lub zdrowotnych w ramach znormalizowanych i wspólnie skonstruowanych ram określonych przez AFNOR Spec.

 

Otwarta, kolektywna i partycypacyjna inicjatywa konsorcjum Green Impact Index da laboratoriom wielkości Phytemy – około dziesięciu pracowników – możliwość podzielenia się swoimi potrzebami i wiedzą. Wynikiem AFNOR Spec będzie umożliwienie przedsiębiorstwom początkującym, BMP i MŚP udoskonalenie procesu ekoprojektowania ich produktów w sposób autonomiczny na podstawie wiarygodnej, solidnej i finansowo dostępnej metodologii.

François Arduin
dyrektor generalny Laboratoire Phytema i członek konsorcjum Green Impact Index

Wybór Green Impact Index

Wiarygodność i solidność Green Impact Index opiera się na wykorzystaniu obowiązujących norm i wzorców w zakresie ekologicznego i społecznego wymiaru procesu projektowania.

Green Impact Index wyróżnia się następującymi zaletami:

  • ma zastosowanie do szerokiej gamy produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych: począwszy od kosmetyków, poprzez suplementy diety, a skończywszy na produktach z sektora zdrowia rodzinnego;
  • obejmuje zarówno środowiskowe, jak i społeczne aspekty oddziaływania produktów;
  • integruje kryteria oparte na obowiązujących przepisach i normach, co stanowi bardziej globalne podejście niż analiza cyklu życia produktu (LCA);
  • opiera się na pierwszej wersji uruchomionej w czerwcu 2021 roku, która dotyczy już ponad 2700 produktów wprowadzonych do obrotu we Francji i na świecie.

Green Impact Index jest narzędziem charakteryzującym się wieloma kryteriami. Poza wpływem na emisję dwutlenku węgla uwzględnia kwestie społeczne, jak również bioróżnorodność i naturalność, co pozwala zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonych produktów. Tym samym AFNOR Spec zaproponuje treść, która uwzględni wszystkie kwestie związane z zagadnieniami RSE. Nasze badania pokazują, że konsumenci oczekują właśnie takiego holistycznego podejścia, jak również możliwości porównywania produktów przy użyciu tej samej metodologii w odniesieniu do różnych marek.

Séverine Roullet Furnemont
dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Green Mission Pierre Fabre i jeden z kierowników projektu AFNOR SPEC Green Impact Index

Wybór AFNOR Spec

AFNOR Spec jest dokumentem odniesienia opracowanym przez grupę zainteresowanych pod kierunkiem AFNOR Normalisation. Czas potrzebny na sporządzenie dokumentu jest zazwyczaj krótki (od 3 do 6 miesięcy). Okres obowiązywania Spec AFNOR wynosi 3 lata, co daje czas na weryfikację i stworzenie podstaw do opracowania międzynarodowej normy.

Cieszymy się, że możemy wspierać tak szerokie grono i obserwować ich spotkania oraz sposób dzielenia się potrzebami i wiedzą w zakresie ekologicznego projektowania produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych. Opracowanie AFNOR Spec stanowi gwarancję otwartego podejścia, którego celem jest osiągnięcie konsensusu między ekspertami. Umożliwi to tej grupie roboczej wykonanie pierwszego kroku w kierunku opracowania przyszłych norm

Chloé Fortin
Kierownik projektu, AFNOR Normalisation

Konsorcjum Green Impact Index pracuje nad dokumentem odniesienia dla producentów produktów gotowych i ich dostawców surowców lub opakowań w sektorze kosmetyków, suplementów diety i zdrowia rodzinnego. Wszystkie kwestie środowiskowe i społeczne związane z produktem będą rozpatrywane przy użyciu kryteriów ocenianych na podstawie oficjalnych etykiet i wzorców, aby zapewnić spoistość metodologii.

Mocną zaletą tego przedsięwzięcia jest zaangażowanie w ten projekt zarówno producentów, jak i dostawców surowców. Aby zidentyfikować i wypełnić wszystkie kryteria oceny produktu pod względem ekologicznym i społecznym, należy cofnąć się do źródła, czyli do surowców. Dzięki takiemu narzędziu my, dostawcy kompozycji zapachowych i ekstraktów roślinnych, będziemy mogli lepiej spełniać potrzeby naszych klientów.

Maxime Gransart
Zastępca dyrektora zarządzającego Technicoflor i członek konsorcjum Green Impact Index

Członkowie Konsorcjum

Producenci kosmetyków i suplementów diety: Arkopharma, Aroma-zone, Biocodex, Laboratoire ODOST (Buccotherm), Green Family (Love & Green), Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Groupe Rocher, Ladrôme Laboratoire, Léa Nature, Naturactive, Phytema Laboratoire

Producenci składników kosmetycznych: BASF, DSM, Groupe Berkem

Mieszalnia zapachów: TechnicoFlor

Federacje i związki zawodowe: Cosmebio (566 członków), Cosmed (997 członków), Synadiet (280 członków), Aspa Ingrecos (46 członków)

Grupa ds. konkurencyjności: Innov’Alliance (440 członków w dziedzinie żywności, suplementów diety i składników zdrowotnych, kosmetyków i substancji zapachowych)

Biuro projektowe: DuraConsult, Ecoeff Lab, Laboratoire Scanae

Struktura naukowa: Université de Nantes

 

Kontakty z prasą:

Deborah Marx

06 23 00 91 98

dm@com-on-agency.com

 

Leslie Toledano

06 10 20 79 60

contact@leslietoledano-pressoffice.com

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.