Ochrona bioróżnorodności

Korzenie naszej firmy to rośliny, a przyroda jest stale naszym podstawowym źródłem inspiracji, dzień po dniu; jej ochrona to nasz obowiązek.

Image
paysage soleil couchant

Aktualnie około 40% naszej sprzedaży zależy od zasobów uzyskiwanych ze świata roślin.
W produktach Grupy wykorzystywanych jest ponad 240 roślin.
Jesteśmy przeświadczeni, że przyroda nadal jest wspaniałym obszarem badań i dostarczy nam
w przyszłości leków i terapii.

Jednak chociaż przyroda nie należy do nikogo, mamy obowiązek o nią dbać. Odpowiadamy za jej mądre wykorzystywanie, tak, aby mogła się regenerować, za wszelkie możliwe działania
w celu ochrony zagrożonych gatunków, promowanie inżynierii botanicznej oraz przekazywanie naszej pasji do roślin kolejnym pokoleniom.
Dzięki różnym inicjatywom realizowanym od powstania firmy właśnie to staramy się robić, dzień po dniu.

0%

roślin wykorzystywanych przez Grupę jest zbieranych w taki sposób, aby nie zagrozić odnawialności zasobów

Image
calendula trois femmes
0%

roślin poddawanych ekstrakcji w naszych instalacjach ekstrakcyjnych jest uprawiane bez stosowania środków fitosanitarnych

Image
feuilles de myrte
0

gatunków chronionych w naszych dwóch konserwatoriach botanicznych

Image
cactus-madagascar

 

Konserwatoria i ogrody botaniczne

W roku 2001 Grupa otworzyła swoje pierwsze konserwatorium botaniczne w miejscowości Soual, we francuskim departamencie Tarn. Drugie konserwatorium otwarto kilka lat później w Ranopiso, w południowej części Madagaskaru, gdzie 90% gatunków roślin to endemity. Jest to miejsce badań i ochrony, w którym żyje prawie 1000 gatunków, w tym ponad 300 gatunków zagrożonych. Dzięki tym ośrodkom Grupa i pracujący dla niej naukowcy mogą lepiej zrozumieć różnorodność botaniczną.

Image
protéger biodiversité

Uważamy, że ochrona zagrożonych gatunków to walka, która wymaga wspólnych wysiłków; dlatego nawiązaliśmy ścisłą współpracę partnerską z różnymi instytucjami, francuskimi i międzynarodowymi: Krajowym Konserwatorium Botanicznym (Brest), Królewskim Ogrodem Botanicznym (Sydney), Ogrodem Botanicznym w Buenos Aires, Ogrodem Botanicznym w Pekinie oraz organizacją Botanic Gardens Conservation International.

Aby rozwijać te relacje międzynarodowe, konserwatorium w Soual promuje akredytację CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – są to działania, które sprzyjają dyskusjom pomiędzy naukowcami i instytucjami naukowymi, zaangażowanymi w obszarach badań, zachowywania gatunków i różnorodności biologicznej. Jako pionier takiego podejścia, byliśmy pierwszą prywatną francuską organizacją, która