Nasza wizja różnorodności i integracji społecznej

diversité et inclusion Pierre Fabre
„Oprócz akceptowania i promowania różnorodności zobowiązujemy się do wspierania rozwoju osobistego, wydajności i samorealizacji każdej osoby, niezależnie od jej pochodzenia, przekonań czy stylu życia, tak by umożliwić każdemu osiągnięcie sukcesu we wzajemnym szacunku i trosce o siebie nawzajem”.

Nasze wartości

Różnorodność i integracja społeczna w Pierre Fabre są zakorzenione w humanistycznych wartościach naszego założyciela oraz w naszej przynależności do fundacji uznanej za użyteczną publicznie.

 

  • Pierre Fabre zbudował swoją firmę na podstawie wartości takich jak uczciwość, odpowiedzialność oraz szacunek dla ludzi i środowiska. Jego wizja przedsiębiorstwa była głęboko humanistyczna: mawiał, że największym bogactwem Grupy są ludzie, którzy ją tworzą. Zdecydowana większość pracowników jest udziałowcami firmy i wszyscy tworzą społeczność zjednoczoną wokół wspólnego projektu: „troska o człowieka globalnie i z uwzględnieniem różnorodności”.
  • Pierre Fabre przekazał swoją firmę stworzonej przez siebie fundacji, która od 1999 roku jest uznawana za instytucję użyteczności publicznej. Fundacja Pierre Fabre prowadzi działania w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, gdzie wspiera ważne programy w zakresie zdrowia publicznego i szkolenia pracowników służby zdrowia. Fundacja, której misją jest dobro ogólne, wymaga od Grupy, której jest właścicielem, wzorowego postępowania pod względem etycznym, szczególnie w zakresie różnorodności rasowej i etnicznej. 

Nasze wyzwania

Wyzwania, które są nierozerwalnie związane z naszą racją bytu i stanowią warunek naszego działania

 

„Za każdym razem, gdy troszczymy się o jedną osobę, sprawiamy, że świat staje się lepszy”. Tym zdaniem Grupa Pierre Fabre podsumowuje swoją rację bytu, dając tym samym świadectwo wyjątkowej wartości i bezwzględnego szacunku wobec każdego człowieka.             

 

W Pierre Fabre jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność profili, mnogość tożsamości i wrażliwości to podstawowe źródła synergii, innowacji i kreatywności.  

 

Różnorodność i integracja społeczna są konieczne tym bardziej, że naszym celem jest dotarcie w spersonalizowany sposób do pacjentów i konsumentów na całym świecie, których potrzeby kształtuje zarówno dziedzictwo genetyczne, jak i kulturowe. Różnorodność wśród naszych naukowców, inżynierów, lekarzy, farmaceutów, marketingowców i pracowników pozwala nam sprostać wyzwaniu, jakim jest coraz bardziej spersonalizowane leczenie i opieka na skalę światową. 

Nasze zobowiązania

Różnorodność i integracja społeczna stanowią dla naszych pracowników źródło rozwoju, równowagi społecznej i komplementarności. Poznaj nasze zobowiązania i niektóre inicjatywy naszej Grupy na całym świecie.

  • Grupa Pierre Fabre dba o to, aby każdy pracownik mógł rozwijać się w środowisku pracy, w którym nie doświadcza jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od płci, rasy, religii, pochodzenia, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, wyglądu fizycznego, stanu zdrowia czy niepełnosprawności.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

International: Prix Sharing for Caring

Co roku nasze spółki zależne mobilizują się i dzielą swoimi dobrymi praktykami na rzecz różnorodności i integracji.

  • Grupa Pierre Fabre dba o to, by żadne dyskryminujące kryteria nie były brane pod uwagę przy rekrutacji, awansie i zmianie miejsca pracy, wynagrodzeniu, rozwoju zawodowym i warunkach zatrudnienia jej pracowników.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Kanada: Przewodnik rekrutacyjny

Kanadyjscy rekruterzy i menedżerowie mogą korzystać z przewodnika w formie listy kontrolnej, który pozwala uniknąć dyskryminacji w procesie rekrutacji. 

 

  • Grupa Pierre Fabre promuje różnorodność wśród swoich pracowników poprzez specjalne programy informacyjne i szkoleniowe.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brazylia: Szkolenie z różnorodności i integracji społecznej

W Brazylii nasi pracownicy korzystają z programu szkoleń i podnoszenia świadomości w zakresie różnorodności i integracji społecznej.

  • Grupa Pierre Fabre promuje zarządzanie oparte na integracji, tak by stało się ono podstawą spójności społecznej, dobrego samopoczucia w pracy i wydajności.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Francja: Podnoszenie świadomości naszych pracowników

We Francji, podczas Europejskiego Tygodnia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w listopadzie 2021 roku, ponad 1600 uczestniczyło w warsztatach, animacjach cyfrowych i DuoDays podnoszących świadomość w tym zakresie.

  • Grupa Pierre Fabre promuje dialog z interesariuszami w celu ciągłego doskonalenia swoich działań w zakresie różnorodności i integracji oraz wspiera programy i inicjatywy promujące różnorodność w pracy.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hongkong: Mentoring młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych

W Hongkongu, we współpracy z JA Worldwide, nasi pracownicy pracują z młodymi ludźmi ze środowisk defaworyzowanych, zapewniającym im mentoring.

  • Pierre Fabre zobowiązuje się do sankcjonowania wszelkich działań i zachowań w firmie, które są sprzeczne z zasadami dotyczącymi różnorodności i integracji społecznej, określonymi w karcie etycznej.
code of ethics_EN

Karta etyczna

Oprócz karty etycznej stworzono system ostrzegania, który umożliwia jak najszybsze zgłaszanie wszelkich zachowań sprzecznych z etyką Grupy. 

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.