Green Impact Index

Narzędzie, które przedstawia wpływ społeczny i środowiskowy naszych produktów za pomocą prostego systemu ocen A, B, C lub D.

Green Impact Index LP1 EN

Nieustannie rosną obawy o wpływ społeczny i środowiskowy produktów, które konsumujemy. Aby móc podejmować prawdziwie świadome decyzje, potrzebujemy przystępnych i rzetelnych informacji. Dotychczas nie mieliśmy dostępu do takich informacji na temat produktów dermokosmetycznych ani zdrowotnych dla całej rodziny w przejrzystym i dogodnym formacie. Dlatego też Grupa Pierre Fabre stworzyła narzędzie Green Impact Index i zleciła ocenę kryteriów pewności i rzetelności niezależnemu organowi AFNOR Certification.  

Green Impact Index: przejrzyste narzędzie do pomiarów, które jest łatwo dostępne dla wszystkich

LOGO Green Impact Index @Pierre Fabre EN 2022

 

Narzędzie Green Impact Index podsumowuje wpływ artykułów kosmetycznych lub zdrowotnych dla całej rodziny na społeczeństwo i środowisko, prezentując prosty wynik w postaci liter A, B, C lub D. Specjaliści określają tę ocenę mianem profilu ekologiczno-społecznego produktów. Narzędzie Green Impact Index nie służy do oceny efektywności czy wpływu artykułu na zdrowie. Wskazuje natomiast jego poszanowanie dla natury i społeczeństwa jako całości. W Grupie Pierre Fabre uważamy, że produkt jest zaprojektowany w sposób odpowiedzialny ekologiczno-społecznie, gdy uzyskuje wynik B, przy czym dążymy do wyniku A.

 

Wszystko, co należy wiedzieć na temat wpływu środowiskowego i społecznego produktu

Green Impact Index PL GII

Biodegradowalność i naturalność formuły, ślad węglowy, zużycie wody, organiczne rolnictwo, oficjalne certyfikaty, zobowiązanie na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (CSR) itd. O przyznaniu ocen środowiskowej i społecznej decyduje przynajmniej 20 kryteriów. Następnie obliczamy średnią ważoną obu ocen, aby uzyskać ogólny wynik w postaci litery: A, B, C lub D.  

Narzędzie Green Impact Index zostało stworzone przez podmiot Green Mission Pierre Fabre jako sposób na ocenę produktów Grupy, tzn. dermokosmetyków i artykułów zdrowotnych dla całej rodziny. Korzystają już z niego wszystkie nasze marki. Do końca 2021 roku obejmie ono 80% ich działalności. 

 

Wszystko, co należy wiedzieć o profilu ekologiczno-społecznym

 

Green Impact Index: narzędzie pomagające w bardziej zrównoważonej konsumpcji

Firma Pierre Fabre powstała z inicjatywy farmaceuty i wspaniałego humanisty, który pasjonował się botaniką i chciał tworzyć swoje produkty w południowo-zachodniej części Francji. Przedsiębiorstwo od zawsze przywiązuje ogromną wagę do ochrony bioróżnorodności i poszanowania ludzi. Teraz chcemy poczynić jeszcze dalej idące zobowiązanie.

Musimy zwiększyć stawkę w walce z globalnym ociepleniem, zagrożeniami dla zdrowia, wykluczeniem (w każdym znaczeniu tego słowa) czy brakiem zaufania konsumentów i pacjentów. Jesteśmy przekonani, że nie podołamy tym wyzwaniom, jeśli będziemy działać osobno. Stawka jest ogromna i wymaga wspólnej reakcji ze strony przedsiębiorstw, instytucji, ekspertów, konsumentów i pacjentów.
 
Dlatego właśnie podmiot Green Mission Pierre Fabre stworzył narzędzie Green Impact Index. Jest to rozwiązanie, które przedstawia informacje i oceny wpływu produktów kosmetycznych i zdrowotnych dla całej rodziny na społeczeństwo i środowisko. Narzędzie utworzone z myślą o rzetelności, przejrzystości i prawdziwej użyteczności… Aby pomóc nam rozwijać produkty w jeszcze większym poszanowaniu planety oraz pozwolić każdej osobie dokonywać w pełni świadomych wyborów konsumenckich.

Green Impact Index pharmacie

 

System punktacji opracowano z myślą o przystępności, prostocie i jednoznaczności. Każdy punkt jest dokładnie objaśniony. Narzędzie Green Impact Index nie służy jednak wyłącznie do oceny. Oferuje również konsumentom możliwość podejmowania w pełni świadomych decyzji w zgodzie z przekonaniami, jak również bardziej odpowiedzialnej konsumpcji.

 

Green Impact Index science

 

Narzędzie Green Impact Index jest również wspaniałym motorem napędowym rozwoju. Wchodzące w jego skład kryteria wyznaczają naszym badaczom i inżynierom kierunek prac nad poprawą profilu ekologiczno-społecznego produktów. Kryteria te zachęcają również nasze marki do uczestnictwa w programach na rzecz bioróżnorodności czy edukacji terapeutycznej, w inicjatywach pacjentów oraz zwalczaniu braku bezpieczeństwa socjalnego.

 

Więcej o naszych zobowiązaniach

Green Impact Index: metoda oceny

Aby mieć pewność, że ocena profilu ekologiczno-społecznego będzie kompletna i rzetelna, stosujemy złożone obliczenia. Naszym głównym wyzwaniem było sprawienie, by była ona przystępna i łatwa do zrozumienia dla wszystkich. Każdemu produktowi przypisywana jest litera od A do D, która odzwierciedla ocenę profilu ekologiczno-społecznego. 

note globale

 

Wynik każdego produktu uzyskuje się na podstawie oceny 14 kryteriów środowiskowych i 6 kryteriów społecznych. Ocena środowiskowa odpowiada za dwie trzecie całkowitego wyniku, natomiast ocena społeczna stanowi pozostałą jedną trzecią wyniku. Początkowy wynik ogólny może wynieść maksymalnie 15 punktów. Następnie jest ponownie obliczany w oparciu o maksymalny wynik 20 punktów. W efekcie uzyskuje się ocenę Green Impact Index. Poniższa tabela opisuje każde kryterium oraz jego wpływ na ogólna ocenę.

Fiche détaillé en GII

Szczegóły metodologii

Pytania

dotyczące terminów technicznych?

 

Przeczytaj definicje

PRODUIT-INDEX_PL3

Aby upewnić się, że każda osoba będzie mogła podejmować świadome decyzje, Grupa Pierre Fabre i jej marki zobowiązały się do dostarczania konsumentom szczegółowych informacji na temat oceny każdego produktu, nie pomijając absolutnie żadnych faktów. Jesteśmy przekonani, że zaufanie klientów jest uzależnione od naszej transparentności.

Metoda oceny sprawdzona i zatwierdzona przez organizację AFNOR Certification

Do stworzenia tego narzędzia mierzącego wpływ naszych produktów na społeczeństwo i środowisko posłużyło 12 lat pracy oraz oceny ponad 3000 opakowań i cykli życia produktów. Nasza metoda oceny została sprawdzona przez AFNOR Certification, niezależny i cieszący się międzynarodowym uznaniem organ certyfikacyjny. W następstwie przeprowadzonego audytu organizacja AFNOR Certification uznała metodę oceny Green Impact Index za pewną i rzetelną we wszystkich obszarach: system oceny, gromadzenie i konsolidacja danych źródłowych, wykorzystane zasoby techniczne i ludzkie oraz podejście do ciągłego doskonalenia przyjęte przez narzędzie Green Impact Index. 

 

Więcej o AFNOR CERTIFICATION

Analiza kryteriów na podstawie oceny cyklu życia każdego produktu

schéma_02_PL

Kryteria środowiskowe są mierzone w oparciu o ocenę cyklu życia (LCA) produktu. Ocena cyklu życia pozwala zidentyfikować i zmierzyć fizyczne przepływy materiałów i energii związanych z działalnością ludzką wymaganą do powstania produktu: od etapu projektowania po zakończenie cyklu życia.  Ta metoda oferuje sposób mierzenia wpływu artykułu na środowisko w obrębie sześciu głównych etapów.

Ocena cyklu życia przedstawia przegląd wymaganych zasobów oraz poszczególne typy zanieczyszczeń wynikające z produkcji i użytkowania produktu. Metoda ta wskazuje najważniejsze obszary, na których należy skoncentrować działania. Posłużymy się przykładem szamponu: około 80% śladu węglowego oraz ponad 95% śladu wodnego tego produktu powstaje podczas użytkowania z uwagi na ilość gorącej wody potrzebnej do spłukiwania.  

A ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować, ile czasu spędzasz pod prysznicem ani w jak gorącej wodzie lubisz się myć, w fazie użytkowania postanowiliśmy skupić się wyłącznie na biodegradowalności produktu. Ta metoda wydaje nam się sprawiedliwsza: zmusza nas do stawienia czoła obowiązkom i daje wszystkim okazję do podjęcia działań w obszarach, które mogą kontrolować.

 

Więcej na temat wpływu społecznego i środowiskowego produktu

 

Czy ocena Green Impact Index może się zmienić? 

Ciągłe doskonalenie stanowi kluczowy element przyjętego przez nas podejścia. Na podstawie oceny 20 kryteriów środowiskowych i społecznych w ramach narzędzia Green Impact Index uzyskujemy przejrzysty wgląd w obszary, gdzie można wprowadzić usprawnienia, a następnie skupiamy wysiłki na poprawie profilu ekologiczno-społecznego artykułów z oceną C lub D. Mogą one polegać na zmianie opakowania, zmodyfikowaniu składu produktu, analizie procesu produkcji, sprawdzeniu pochodzenia geograficznego składników, uzyskaniu oficjalnego certyfikatu itd.

To podejście do ciągłego doskonalenia doprowadziło już do zmian w niektórych naszych produktach, takich jak szampon Klorane z chininą. Jego ocena uległa zmianie z B na A w następstwie dokładnej analizy z użyciem narzędzia Green Impact Index. 

amélioration shampoing quinine en
Aby uzyskać ocenę A, usprawniliśmy: 
  • Opakowanie: procent materiałów pochodzących z recyklingu zwiększył się z 44 do 87% 
  • Produkcja: od teraz szarotka alpejska, jedna z roślin wchodzących w skład produktu, pochodzi z upraw organicznych. 
  • Zobowiązanie na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR): marka Klorane wspiera fundację Klorane Botanical Foundation przy realizacji projektu agroleśniczego w Ekwadorze (cel: zasadzenie 15 000 drzew) oraz kampanię edukacyjną z udziałem 100 dzieci. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej fundacji: https://www.kloranebotanical.foundation/en.

 

Odkryj pierwsze produkty poddane ocenie w narzędziu Green Impact Index

Co się dzieje, gdy produkt otrzymuje ocenę C lub D

Pomimo oceny C lub nawet D nasze produkty dermokosmetyczne i zdrowotne dla całej rodziny nadal spełniają podstawowe kryteria. Na przykład: są wytwarzane we Francji w naszych własnych zakładach, które w większości mają certyfikaty środowiskowe (ISO 14001), ich surowce są głównie pozyskiwane we Francji lub krajach sąsiednich, a aktywne składniki roślinne pochodzą z roślin, które uprawiamy samodzielnie lub zbieramy, wykorzystując odpowiedzialne techniki, które nie zagrażają długofalowym dostawom surowca. Ponadto wszystkie nasze marki realizują co najmniej jeden długofalowy program społeczny: wspierają różnorodność biologiczną, edukację terapeutyczną, stowarzyszenia pacjentów lub walkę z brakiem bezpieczeństwa socjalnego pod każdą postacią. Wszystkie te zobowiązania są wspierane przez normę Ecocert 26000 

Naszym długofalowym celem jest sprzedawanie produktów z oceną A lub B. Zobowiązaliśmy się, że do 2023 roku co najmniej 50% naszego katalogu będzie odpowiadać temu założeniu. Podmiot Green Mission Pierre Fabre i wszystkie marki Grupy w pełni angażują się w nasze działania. Dążą do wprowadzania na rynek produktów z ocenami A lub B oraz poprawy pozostałych produktów, tak aby mogły uzyskać oceny A lub B.      

Jeśli pomimo naszych starań okaże się, że udoskonalenie produktu z oceną D jest niemożliwe, możemy postanowić wycofać go z rynku (z wyjątkiem produktów farmaceutycznych, które mają dowiedzione korzyści lecznicze dla pacjentów). 

 

Poznaj pierwsze produkty ocenione za pomocą narzędzia Green Impact Index

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.