Zrozumienie wpływu środowiskowego i społecznego naszych produktów 

Bardziej zrównoważona konsumpcja i wspólne działanie na rzecz przyszłości

 

Green Impact Index LP2 EN

Coraz więcej osób decyduje się działać w obliczu kryzysów ekologicznych i społecznych, z jakimi mierzy się nasza planeta, dokonując świadomych wyborów konsumpcyjnych. Zrozumienie wpływu swoich decyzji to duży krok naprzód w kierunku odpowiedzialnej postawy. Stworzyliśmy narzędzie Green Impact Index, aby w tym pomóc. Celem tego rozwiązania jest informowanie konsumentów o wpływie społecznym i środowiskowym naszych produktów. Pomoże nam ono również stale usprawniać ich profil ekologiczno-społeczny.

Co rozumiemy poprzez wpływ środowiskowy produktu?

Każdy etap cyklu życia produktu kosmetycznego lub zdrowotnego dla całej rodziny wywiera pewien wpływ na środowisko. 
Żaden produkt nie jest całkowicie neutralny, nawet jeśli towarzyszą mu określenia „ekologiczny” czy „przyjazny dla środowiska”. Wynika to z faktu, że do produkcji i transportu każdego artykułu potrzebne są materiały i energia. Czasem to samo dotyczy także ich użytkowania. Co więcej po pewnym czasie ulegają zużyciu i muszą zostać poddane recyklingowi lub utylizacji. 

Wszystkie opisane czynności do pewnego stopnia wpływają na środowisko. Wpływ ten ma związek z jakością powietrza, wody, zasobów naturalnych i ludzkiego zdrowia. Poprzez bardzo dokładne przeanalizowanie cyklu życia produktu i zmierzenie jego wpływu określamy sposoby zmniejszenia oddziaływania do bezwzględnego minimum. 

Opracowane przez Green Mission Pierre Fabre (podmiot Grupy zajmujący się kwestiami naturalności oraz zrównoważonego rozwoju) narzędzie Green Impact Index służy do mierzenia wpływu społecznego i środowiskowego produktów dermokosmetycznych i zdrowotnych dla całej rodziny, skupiając się na 14 kryteriach środowiskowych, które pozwalają ustalić rzeczywisty wpływ artykułów na planetę. 

Trzy główne wpływy produktu na środowisko 

Ślad węglowy

Odnosi się do ilości gazów cieplarnianych (CO2) wyemitowanych przez cały cykl życia produktu. Emisje CO2przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatu. A zatem niezbędne jest ich zmniejszenie. Przykładowo dobry wynik dla emisji CO2 powiązanych z opakowaniem to od 0 do 100 g ekwiwalentu CO2 w przeliczeniu na litr produktu. W portfolio Grupy Pierre Fabre znajduje się aktualnie około 15 modeli opakowań, których wpływ środowiskowy mieści się w tym zakresie. Nieprzerwanie staramy się usprawnić także pozostałe modele.

Kolejnym aspektem jest naturalność składów produktów. W tym obszarze dążymy do ograniczenia wykorzystania materiałów pochodzenia petrochemicznego.

Zwiększenie naturalności formuł naszych produktów polega na odnajdywaniu naturalnych, zrównoważonych alternatyw dla materiałów petrochemicznych (czyli pochodzących z paliw kopalnych), jednocześnie upewniając się, że te zamienne składniki są uprawiane i zbierane z poszanowaniem różnorodności biologicznej. Aby ocenić, jak naturalny jest dany składnik, ustalamy zasób i jego pochodzenie, a następnie analizujemy wszystkie etapy potrzebne do jego wyprodukowania. Do obliczania naturalności surowców wykorzystujemy metodę opartą na normie ISO 16128, czyli na powszechnie uznawanych międzynarodowych wytycznych. 

empreinte carbone
empreinte eau
Ślad wodny

Określa ilość wody wykorzystywaną do produkcji poszczególnych składników i opakowania artykułu (z uwzględnieniem samej produkcji), jak również ilość wody zużywanej podczas użytkowania artykułu (na przykład: prysznic odpowiada za około 60% śladu wodnego szamponu). Nie jesteśmy w stanie kontrolować, ile czasu konsumenci spędzają pod prysznicem. Dlatego gdy analizujemy wpływ produktu na środowisko, nie uwzględniamy tej fazy. Podjęliśmy decyzję, aby skupić się na tych obszarach, za które jesteśmy odpowiedzialni, oraz na działaniach naszych, a nie konsumentów.

Ekotoksyczność wodna

Określa, jakiego zanieczyszczenia doznają zbiorniki wody i ekosystemy wodne przez składniki zawarte w ściekach pochodzących z produkcji artykułu czy jego przetwarzania pod koniec cyklu życia oraz ścieki z prysznica uwalniane przez stacje uzdatniania wody. Ta forma zanieczyszczenia prowadzi do eutrofizacji, czyli nagromadzenia różnych składników w środowiskach wodnych. Zjawisko to skutkuje nadmiernym rozwojem roślin i glonów, a tym samym uszczupleniem ilości tlenu i tzw. przyduchą. W efekcie niektóre gatunki zaczynają wymierać, a zbiornik wodny może stopniowo wysychać.

Staramy się zwiększyć biodegradowalność formuł naszych produktów. W tym celu dobieramy składniki, które same w sobie są biodegradowalne, a także wycofując składniki hamujące procesy biodegradacji.

W przypadku produktów dermokosmetycznych badamy biodegradowalność w konkretnych warunkach stacji uzdatniania wody (ponieważ to tutaj trafia większość pozostałości) przy użyciu testu OECD 301B.
Formułę określa się mianem „biodegradowalnej”, jeśli jej związki organiczne mogą zostać rozłożone przez mikroorganizmy w 60% w ciągu 28 dni. Produkt uznaje się natomiast za „łatwo biodegradowalny”, jeśli taki sam rozkład można osiągnąć w 10 dni. 

empreinte aquatique

 

Co rozumiemy poprzez wpływ społeczny produktu? 

Mówimy o wpływie społecznym produktu, gdy chcemy ocenić korzyści dla użytkowników, producentów oraz — bardziej ogólnie — całego społeczeństwa. Nasze podejście do odpowiedzialnego projektowania ekologiczno-społecznego produktów ma na celu wywarcie jak największego pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Mierzymy go przy pomocy narzędzia Green Impact Index, poprzez analizę 6 kryteriów.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o narzędziu Green Impact Index 

Wszystkie nasze marki i produkty starają się osiągać promowane przez Green Mission Pierre Fabre naturalnośćodpowiedzialność ekologiczno-społeczną poprzez własne zobowiązania. Mogą one mieć charakter certyfikatów (dla produktów organicznych czy sprawiedliwego handlu), np. gdy staramy się korzystać z organicznych praktyk przy naszych uprawach bławatki — używanej w niektórych produktach marki Klorane — we francuskim departamencie Tarn. Dzięki przestrzeganiu tych zasad promujemy lokalne, zrównoważone i dalekowzroczne rolnictwo w poszanowaniu różnorodności biologicznej i miejscowych społeczności. 

Nadzorowanie warunków społecznych, w jakich wytwarzane są artykuły, jest jednym z naszych najważniejszych zobowiązań. Jesteśmy w stanie to zagwarantować, gdyż ponad 90% naszych produktów powstaje we francuskich zakładach produkcyjnych. Nasz zakład produkcyjny w miejscowości Gaillac (departament Tarn), gdzie wywarza się większość aktywnych składników naszych produktów dermokosmetycznych i zdrowotnych dla całej rodziny, uzyskał certyfikat OHSAS w 2010 r. W 2019 roku otrzymał natomiast świadectwo zgodności z normą ISO 45001 wraz z wejściem w życie nowej normy dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. 

l'impact environnemental d'un produit

 

Oprócz tego promujemy sprawiedliwy handel, np. poprzez wykorzystywanie korzenia sumy jako surowca do produkcji jednego z kluczowych składników roślinnych gamy Triphasic oferowanej przez markę René Furterer. Składnik ten pochodzi z brazylijskich upraw organicznych. Pozyskujemy go za pośrednictwem łańcuchów dostaw z certyfikatem Fair for Life. Marka René Furterer pokryła koszty niezależnego organu certyfikacyjnego (Ecocert), aby pomóc dostawcy w zrównoważonym rozwoju swojego gospodarstwa.

Oprócz tego poczyniliśmy zobowiązanie na rzecz naszych interesariuszy. Za przykład może posłużyć marka Ducray, która wspiera stowarzyszenia pacjentów pomagające ludziom z różnego typu zapaleniami skóry. Tego rodzaju współpraca partnerska daje pacjentom dostęp do informacji o swoich schorzeniach oraz poprawia ich jakość życia. Jednocześnie napędza rozwój innowacyjnych sposobów leczenia.  Marka wspiera 14 stowarzyszeń na całym świecie, np.: Eczema Society of Canada, Canadian Psoriasis Network, Atopy-Asthma Education Information Center w Korei Południowej czy Portuguese Psoriasis Group.

Oznaczenie produktów sprawiedliwego handlu gwarantuje, że producenci otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoje wyroby. Ponadto zapewnia przejrzystość i poszanowanie ludzi i środowiska na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki krótszym łańcuchom dostaw producenci otrzymują większe kwoty oraz zyskują duży wpływ na swój model rozwoju. Kilka międzynarodowych organizacji, takich jak Fair Trade czy Oxfam, oferuje powszechnie uznawane normy do kontrolowania wykorzystania terminu „produkt sprawiedliwego handlu”. 

 

Więcej o naszych zobowiązaniach

Co rozumiemy poprzez profil ekologiczno-społeczny produktu?

Projektowanie artykułu wymaga przeanalizowania wszystkich etapów jego cyklu życia (wytworzenie lub wydobycie surowców, produkcja, transport, użytkowanie i zakończenie użytkowania) oraz ustalenia interesariuszy, na których będzie miał on wpływ. 

schéma_PL

Mówimy o profilu ekologiczno-społecznym, gdy projektujemy produkt z uwzględnieniem następujących celów: 

  • Ograniczenie wpływu środowiskowego na każdym etapie cyklu życia poprzez świadome podejście ekologiczno-społeczne 
  • Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez oficjalne certyfikaty, lokalną produkcję, zaopatrzenie za pośrednictwem sprawiedliwych łańcuchów dostaw, wspieranie organicznych i zrównoważonych upraw itp., stosując świadome podejście ekologiczno-społeczne 

Grupa Pierre Fabre — inspirowana celami związanymi z naturalnością i zrównoważonym rozwojem wspieranymi przez Green Mission Pierre Fabre — zobowiązuje się codziennie dbać o innowacyjność, rozwój i poprawę profilu ekologiczno-społecznego naszych artykułów z korzyścią dla natury i ludzi. 

Opieramy się na naszej bogatej wiedzy fachowej w dziedzinie ocen cyklu życia produktów (LCA). Pierwszą tego rodzaju ocenę przeprowadziliśmy w 2008 roku. Objęła ona szampon Extra Gentle marki Ducray. Aby uczcić dwudziestą rocznicę powstania popularnego szamponu tej marki, oceniliśmy możliwości poprawy profilu ekologicznego oraz doprowadziliśmy do stworzenia nowej, biodegradowalnej formuły Extra Gentle, którą nadal nieustannie ulepszamy. 

Od tamtej pory poszczególne marki Grupy realizują rozmaite projekty związane z profilem ekologiczno-społecznym, skupiając się na formułach (biodegradowalność, naturalność, ekotoksyczność, liczba składników itd.) oraz opakowaniach (zmniejszanie masy, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, poprawa współczynnika recyklingu, wykorzystanie tektury z certyfikatem PEFC/FSC). 

Narzędzie Green Impact Index, które służy do mierzenia wpływu naszych produktów na społeczeństwo i środowisko, powstało wskutek wieloletnich badań, ciągłego doskonalenia oraz chęci nieustannej poprawy sposobu, w jaki chronimy naturę i ludzi. Od 2019 roku wszystkie nasze nowe produkty są projektowane w sposób odpowiedzialny ekologiczno-społecznie (ocena A lub B), a ponad połowa wszystkich naszych produktów będzie projektowana w sposób ekologiczny do 2023 roku.

 

Poznaj pierwsze wyniki produktów Grupy 

 

Green Impact Index: narzędzie do mierzenia profilu ekologiczno-społecznego naszych produktów.

LOGO Green Impact Index @Pierre Fabre EN 2022

 

Green Impact Index: narzędzie do mierzenia profilu ekologiczno-społecznego naszych produktów

Grupa Pierre Fabre aktywnie angażuje się w ochronę przyrody od samego początku działalności. Przedsiębiorstwo jest w pełni świadome swoich obowiązków i traktuje priorytetowo wpływ społeczny i środowiskowy swoich produktów. Inwestujemy czas i środki w projektowanie produktów w sposób odpowiedzialny ekologiczno-społecznie. Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco informować konsumentów i pacjentów o naszych staraniach w duchu całkowitej przejrzystości. 

Green Mission współpracuje z rozmaitymi działami w całej Grupie, aby dbać o nasze zobowiązanie na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i przestrzegania wartości firmy. Troszczy się również o szerzenie wiedzy na temat naturalności i odpowiedzialności ekologiczno-społecznej Grupy. Po 10 latach poświęconych na badanie profilu ekologiczno-społecznego przez naszych wiodących ekspertów, Green Mission opracowała narzędzie do mierzenia aspektów ekologicznych i społecznych produktów kosmetycznych i zdrowotnych dla całej rodziny. 

Jakie cele chcemy zrealizować z pomocą narzędzia Green Impact Index? 

  • Pomóc konsumentom w zrozumieniu wpływu kupowanych produktów, aby mogli podejmować świadome decyzje w zgodzie ze swoimi przekonaniami, a także realizować działania na swoim szczeblu
  • Usprawniać i rozwijać profil ekologiczno-społeczny produktów, dzięki czemu będą one jeszcze bardziej przyjazne dla ludzi i natury

Green Impact Index: narzędzie do mierzenia wpływu społecznego i środowiskowego naszych produktów 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.