Kontakt

Aby zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego lub incydent medyczny po zastosowaniu wyrobu medycznego marek Naturactive, Pierre Fabre Health, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatology, Pierre Fabre Oncology lub Pierre Fabre Drug prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

 

 * Pola wymagane

 

Maks. rozmiar pliku to 2 MB. Dozwolone typy: pdf doc docx ppt pptx jpg png

* Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania informacji, dotyczących zgłoszenia ciężkiego działania niepożądanego po zastosowaniu produktu kosmetycznego
* Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w zakresie udzielania informacji medycznej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną, dotyczącą ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania informacji dotyczących zgłoszenia nie ciężkiego działania niepożądanego po zastosowaniu produktu kosmetycznego.
 

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.