banner le groupe

60 år av farmaceutisk expertis, dermokosmetikans grundare

Våra syften

Varje gång vi skapar något nytt som bidrar till ett bättre liv för alla…

Varje gången vi betalar tillbaka för allt det värdefulla som naturen ger oss...

Varje gång vi delar resultatet av vårt arbete med dem som arbetar och lever vid vår sida...

Varje gång Pierre Fabre Foundation förbättrar tillgången till hälsovård för dem som bäst behöver den…

Varje gång vi gör något för en enskild person, bidrar vi till en bättre värld

 

Vårt uppdrag

Vi bryr oss om livet genom att utforma och utveckla nyskapande lösningar som är inspirerade av konsumenter och patienter, och genom att bidra till allas välbefinnande, både inom från hälsa till skönhet.

Vi samverkar med hälso- och sjukvårdspersonal och betrodda partner världen över och hämtar outsinlig inspiration från natur och växter – alltid med den farmaceutiska etiken i centrum för vår verksamhet.

En unik företagsmodell

Pierre Fabre Group är en pionjär inom den franska industrin. Varför? En stiftelse med samma namn, som är erkänt allmännyttig, har varit huvudägare av koncernen sedan 2013. Det här är en unik aktieägarstruktur som syftar till att garantera företagets självständighet och hjälper oss att sätta det långsiktiga framför det kortsiktiga, precis som vår grundare önskade.

86%
Pierre Fabre Foundation
9,5%
Medarbetares andelsinnehav
4,5%
Egna aktier

Andelsinnehav

5. september 2023

Integrerad rapport 2023

M.Pierre Fabre souriant assis

Berättelsen om en man

Visionär, humanist och en passionerad människa: Pierre Fabre var allt detta. När han köpte sitt apotek 1951 lade han grunden för det som fem decennier senare skulle bli en internationell hälso- och skönhetskoncern. 

Äventyret fortsätter än i dag i ett företag som fortfarande är troget sin hemregion Tarn, men också öppet för resten av världen. Det här visar vår vilja att föra vidare arvet efter en man som ägnade större delen av sitt liv åt andra. 

 

Dotterbolag i 43 länder

PF dans le monde

Pierre Fabre
i siffror

0

platser

0

medarbetare världen över

0

länder med försäljning av våra produkter

Pierre Fabre Terre d'Avoine A-Derma

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.