Riktlinjer

 • ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR
  De villkor som gäller för alla inköp som koncernen gör från fysiska eller juridiska personer.

 

 • ETIKSTADGA
  Etikstadgan inom Pierre Fabre beskriver regler som ska följas av Pierre Fabre Groups medarbetare och samarbetspartner, för ett ansvarsfullt agerande och beslutsfattande inom ramen för alla olika befattningar och aktiviteter. Med de här reglerna vill vi gå ett steg längre än lagkraven. Syftet är att hjälpa var och en att visa prov på gott omdöme samt lämpligt och förväntat etiskt uppförande, som speglar vår vision och våra värderingar i en ständig strävan efter hållbar utveckling.

 

 

 

 

 • INKÖPSSTADGA
  För en lönsam och ansvarsfull relation mellan kund och leverantör

 

 • INTERNT RAPPORTERINGSSYSTEM
  Ett internt rapporteringssystem har inrättats för att göra det möjligt för alla koncernens anställda samt extern och tillfälligt anställd personal att informera den högsta koncernledningen om förfaranden som strider mot våra etiska regler

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.