Riktlinjer

 • ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR
  De villkor som gäller för alla inköp som koncernen gör från fysiska eller juridiska personer.

 

 • ETIKSTADGA
  Ett dokument som redogör för de regler som gäller för alla medarbetare, i syfte att säkerställa att de är i stånd att agera ansvarsfullt och fatta kloka beslut inom ramen för sitt dagliga arbete

 

 

 

 

 • INKÖPSSTADGA
  För en lönsam och ansvarsfull relation mellan kund och leverantör

 

 • INTERNT RAPPORTERINGSSYSTEM
  Ett internt rapporteringssystem har inrättats för att göra det möjligt för alla koncernens anställda samt extern och tillfälligt anställd personal att informera den högsta koncernledningen om förfaranden som strider mot våra etiska regler