Business Development

Gemensam utveckling och innovation

Pierre Fabre Business Development
Vårt företag har byggts upp med hjälp av våra starka långvariga partnersamarbeten. Vi är övertygade om att framgångsrik innovation och affärsutveckling gynnas av en ömsesidig delning av kompletterande expertkunskaper och kapacitet. De bästa framgångshistorierna är de som skrivs tillsammans.

En modell för långsiktiga partnersamarbeten

Pierre Fabre har vuxit till att bli en stor internationell aktör inom läkemedel, samtidigt som vi upprätthåller en mänsklig dimension i vår verksamhet. Tack vare detta kan vi snabbt anpassa oss och agera med kreativitet och flexibilitet för att ro iland innovativa projekt med våra samarbetspartner och få optimal tillgång till marknader och riktad marknadsföring av olika terapeutiska produkter. Som partner till Pierre Fabre samarbetar du med ett företag som, genom sin unika aktieägarstruktur, har en stark och stabil ledning, vilket garanterar en långsiktig strategisk vision. I våra företagsallianser drar vi full nytta av vår expertis, vilket gör att vi effektivt kan agera enligt de avtal som vi ingått med våra partner. På Pierre Fabre är vi därför måna om att bygga upp partnersamarbeten som utvecklas och blir allt rikare med tiden. Ett Alliance Management-team, som ansvarar för våra aktuella partnersamarbeten, säkerställer att samarbetet alltid ger största möjliga utbyte, både på projekt- och företagsnivå.

Vad är det vi söker efter?

Onkologi:

Onkologi är ett prioriterat verksamhetsområde för Pierre Fabre. Vi har mer än 40 års erfarenhet av forskning, utveckling och marknadsföring av innovativa produkter. I vårt arbete med affärsutveckling riktar vi främst vårt intresse mot innovativa produkter som sträcker sig från det prekliniska stadiet till de sena utvecklingsstadierna, inklusive:

  •  Innovativa produkter som riktar sig till patientundergrupper med fasta tumörer som hudcancer inklusive melanom, mag- och tarmcancer och cancer som drabbar kvinnor.
  •  Riktade terapier som fokuserar på onkogener, som är viktiga signalvägar när tumörer bildas och vid resistensprocesser.
  •  Behandlingar som fokuserar på tumörers mikromiljöer och immunterapins mekanismer.

Vi är särskilt intresserade av olika terapeutiska klasser, inklusive små molekyler, monoklonala antikroppar och konjugat av antikroppsläkemedel.

 

Receptbelagda läkemedel:

De receptbelagda läkemedlen är samlade under området Franchise Pharmaceutical Care och motsvarar 70 % av intäkterna från divisionen Business Unit Medical Care. Portföljen inriktar sig främst på urologi, gynekologi och reumatologi. Dessa är våra prioriterade områden för förvärv eller licensieringsavtal. Vi riktar vårt intresse mot produkter som är känsliga för marknadsföring, som antingen är klara att lanseras eller redan finns på marknaden, främst i Europa men även i andra viktiga geografiska områden (Afrika, Asien och Mellanöstern).

Vi ger dig möjlighet att lansera dina produkter och maximera deras potential i enlighet med avtal som är anpassade efter dina behov, för att ge patienterna terapeutiska lösningar.

 

Dermatologi:

Pierre Fabre Dermatologie är en av huvudaktörerna inom medicinsk dermatologi. Vi har ett särskilt intresserade av följande terapeutiska områden:

  •  onko-dermatologi (basalcellscancer, skivepitelcancer, aktinisk keratos, kutant lymfom, stödjande behandlingar vid onkologisk terapi)
  •  sällsynta dermatologiska sjukdomar (genetiska sjukdomar, autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar)
  •  pediatrisk dermatologi (atopisk dermatit, hemangiom, vårtor, molluscum contagiosum och så vidare).

Vår franchise är intresserad av alla läkemedelskandidater som har ett kliniskt bevisat koncept.

 

Konsumenthälsovård:

Pierre Fabres kunnande och renommé bygger också på varumärken som riktar sig till konsumenterna, däribland Naturactive och Pierre Fabre Oral Care. Vi söker särskilt efter produkter inom följande områden:

  •  Naturliga hälsoprodukter: fytoterapi, aromaterapi och kosttillskott som är ekologiska.
  •  Munvårdsprodukter: innovativa produkter med stabil klinisk dokumentation som är avsedda för såväl apoteksförsäljning som för tandläkare.

 

Dermokosmetika:

Pierre Fabre var en pionjär inom utvecklingen av dermokosmetiska koncept, och i dag är vi en av världsledarna på den här marknaden. Vår portfölj omfattar internationellt välrenommerade varumärken: Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer osv. Vi satsar på att förvärva rättigheter till eller ingå samarbeten kring innovativa aktiva ingredienser, formuleringstekniker, förpackningstekniker, innovativa elektroniska enheter och nyckelfärdiga produkter, med fokus på att de ska vara naturliga och miljövänliga

Vi intresserar oss också för förvärv eller kapitalinvesteringar i företag med innovativa metoder, som kan bygga på specifika affärsmodeller eller olika sortiment.

Vill du gå vidare? Kontakta vårt affärsutvecklingsteam

Head of Corporate Business Development
Maurice CHELLI Head of Corporate Business Development CONTACT HIM ON LINKEDIN
Mergers and Acquisitions & Consumer
Damien BAUR  Mergers and Acquisitions & Consumer CONTACT HIM ON LINKEDIN
Claire KANONY TRUC Mergers and Acquisitions & Consumer CONTACT HER ON LINKEDIN
Teresa GALLARDO DOLS Natural Products & Oral Care CONTACT HER ON LINKEDIN
Medical Care
Julien DESGRIPPES Oncology & Dermatology     contact HIM ON linkedin
Isabelle RAULY Dermatology (Late Stage Products) contact HER ON linkedin
Valérie MAGNE Oncology (Late stage Products) contact HER
External Innovation & Science
Anna KRUCZYNSKI  Oncology (Early Stage) & Open Innovation contact Her on linkedin
Christine KLINGUER HAMOUR Oncology (Early Stage Biologics) contact HER ON linkedin
Philippe SCHMITT Oncology (Early Stage Small Molecules)   Contact HIM ON linkedin
Alliance Managment
Frédéric BONFILS Alliance Managment CONTACT HIM ON LINKEDIN

 

När vi utvärderar och implementerar externa möjligheter sker det genom en proaktiv diskussion i kombination med stränga krav

 

 

graphique business development

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.