Vår policy för hållbar utveckling

Vi tänker på miljön, minskar vårt koldioxidavtryck och engagerar oss i samhället samtidigt som vi levererar säkra och effektiva produkter

séchage du myrte
Vi har satt utmaningarna i socialt och miljömässigt ansvar (CSR) och hållbar utveckling i centrum för vår utvecklingsmodell sedan starten. Green Mission Pierre Fabres tillvägagångssätt återspeglar vårt ekosociala åtagande att på ett hållbart sätt innovera till förmån för Natur och Människor.

 

Vi är starkt övertygade om att vår ekonomiska modell, som kombinerar självständighet, en långsiktig vision, lönsam tillväxt och ett ansvarsfullt tillvägagångssätt samt skapar värde för alla och är i linje med vårt bidrag till ökat allmänt välbefinnande.

Pierre Fabre Group arbetar ansvarsmedvetet med att utvärdera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av företagets verksamhet i syfte att uppnå en hållbar utveckling i varje skede av produktlivscykeln – något som omfattar allt från fälten där våra viktiga ingredienser odlas till ditt badrum. 

Sedan 2012 har Pierre Fabre Group använt en utvärderings- och certifieringsprocess för vår CSR-policy som följer principerna i internationella standarder (ISO 26000). 2015 erhöll vi AFAQ 26000-certifiering med klassificeringen Föredömligt.

Avdelningen Green Mission Pierre Fabre hanterar den tvärfunktionella CSR- och hållbara utvecklingsstrategin och integrerar kompetensområden som agronomi, botanisk expertis, inköp och utveckling av innovativa anläggningstillgångar, miljöcertifiering, organisk och ekologisk uppfattning.

Den är uppbyggd kring fem pelare:

• naturens källa till innovation,

• etiskt inköp,

• territoriell förankring över hela världen,

• låg miljöpåverkan,

• innebörden av våra handlingar och respekt för människor.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Avdelningen för hållbar utveckling samordnar och införlivar Pierre Fabre Groups CSR-process på alla nivåer inom företaget. Den tar hjälp av en styrkommitté för företagens sociala ansvar och godkänner strategier och mål för den verkställande kommittén.

1

av 2 produkter kommer att ha ekodesign 2023 liksom 100 % av alla nya produkter från och med 2019

bresil pfaffia
1

socialt och miljömässigt engagemang kopplat till varje ny strategisk produkt

Pierre Fabre employees running for CSR action
1

social och miljörelaterad åtgärd föreslås för alla medarbetare varje år

Cupuacu in Brazil

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

logo onu

De åtgärder som vidtas av koncernen och Pierre Fabre Foundation bidrar till att uppfylla 16 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.. De två mål där vi bidrar mest är nummer 8 och 12, dvs. ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och ”hållbar konsumtion och produktion”.

 

CER-certifiering och utmärkelser

  Framställning av ingredienser och leveranskedjor
LOGO FAIR FOR LIFE

Fair For Life-standarden tillämpas på de produkter som handlas mellan södra och norra halvklotet. Tre av Pierre Fabre Groups leveranskedjor är involverade i processen för rättvisemärkt handel. Det gäller etiskt sheasmör från Burkina Faso (René Furterer), ökendadlar från Senegal (Klorane), pffafia från Brasilien (René Furterer) och pepparrot från Madagaskar (René Furterer).

LOGO HVE
Över 180 hektar av Pierre Fabres ekologiska jordbruksmark förvaltas av en gård som certifierats med klassificeringen Högt miljövärde.
LOGO ERI 360

ERI 360°-märkningen (Eco-Responsible Ingredient, dvs. ekologiskt hållbar ingrediens) syftar till att definiera hur hållbar en kosmetisk ingrediens är med hjälp av en analystabell baserad på 100 SMART-indikatorer.

 

  Vår organisation
LOGO ISO 9001

    

ISO 9001 är en strikt certifieringsstandard som Pierre Fabre Group följer, vilket vittnar om att organisationen har etablerat en kundkultur och främjar innovation.

LOGO OHSAS 18001
Våra industrianläggningar i Gaillac är certifierade enligt den internationella OHSAS 18001-standarden, som kräver att ett system för hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHSMS) används.
LOGO AFAQ
Vi är ISO 14001-certifierade när det gäller miljöstyrningen vid vår farmaceutiska produktionsenhet i Pau och vid fyra av våra anläggningar: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentina) och Palézieux (Schweiz).

 

LOGO EFQM
För att utvärdera resultaten och ge prov på sitt engagemang för varaktigt kvalitetsarbete har BEPF (Botanical Expertise Pierre Fabre) beslutat sig för att använda en utvärderingsmodell från EFQM (European Foundation for Quality Management), som företräds av AFNOR i Frankrike.
  Våra byggnader och trädgårdar
LOGO HQE
Fem av Pierre Fabres anläggningar har blivit HQE-klassade som gröna byggnader, vilket är relaterat till att minska en byggnads miljöavtryck och optimera levnadsvillkoren med avseende på bekvämlighet och säkerhet för dem som vistas i den.
REFUGES LPO
Vi tillämpar den standard som Refuge LPO (det franska fågelskyddsförbundets reservat) använder och som väl representerar Pierre Fabre Groups åtaganden och strategier för en hållbar utveckling och gör det möjligt för oss att inleda en aktiv process för att skydda den biologiska mångfalden. Två platser berörs: vår Eau Thermale d’Avène-anläggning i Avène och vår A-DERMA-anläggning i Puylaurens.
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Över 180 hektar jordbruksmark som tillhör Pierre Fabres dotterbolag på Madagascar har, liksom Ranopiso Arboretum, blivit Ecocert-certifierat som ”ekologiskt jordbruk”.

 

Vi begränsar vårt koldioxidavtryck

Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Vi undviker lösningsmedel

Pierre Fabres experter på grön kemi använder miljövänliga tekniska metoder för aktiv utvinning av ingredienser. Under 2019, efter åtta års forskning, arbetar vi med innovation och utveckling av en utvinningsteknik där man undviker att använda lösningsmedel: Green Native Expression.

 

 

2. Vi minskar vårt koldioxidavtryck

Vi använder oss av två medel för att minska Pierre Fabre Groups miljöpåverkan under produkternas hela livscykel:

  • Ekologisk produktion: vi minskar vår konsumtion av resurser och energi (med hjälp av solpaneler, biobränslepannor osv.)

  • Ekodesign och biologisk nedbrytbarhet: vi minskar utsläppen i luft, vatten och jord (2023 kommer 1 produkt av 2 i gruppkatalogen kommer att vara ekologiskt utformade)

Upptäck några av de konkreta åtgärder som vi har vidtagit för att minska vårt koldioxidavtryck:

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsindex 2023: Pierre Fabre uppnår ett totalbetyg på 90/100

Varje år, före den 1 mars, måste företag med fler än 50 anställda beräkna sin poäng enligt jämställdhetsindex och publicera den på sin webbplats.

I år får Pierre Fabre Group ett slutbetyg på 90/100.

Maud VIMEUX- souriante et pro

Förr oss på Pierre Fabre är jämställdhet mellan kvinnor och män mer än en målsättning, det är en förutsättning för vår framgång. Därför är vi stolta över att idag ha uppnått fullkomlig jämställdhet i dotterbolagsledningen för affärsområdet International (13 män/13 kvinnor). I Frankrike får vi betyget 90/100 i jämställdhetsindex (+ 1 poäng jämfört med föregående år) som speglar våra åtgärder för att minska löneskillnaderna, i synnerhet bland chefer, och vårt kontinuerliga arbete för mångfald.

Maud Vimeux
Deputy General Manager in charge of Human Resources Worldwide
homme travaillant sur machine

Medarbetare med funktionsvariation

Sedan 1989 har Pierre Fabre Group engagerat sig för att integrera och anställa medarbetare med funktionsvariationer. Vart tredje år omförhandlas och undertecknas företagets Handi'Cap-policy av arbetsmarknadsparterna. Under 2018 hade 6,74 % av våra medarbetare någon typ av funktionsvariation, jämfört med det nationella genomsnittet på 4 %.

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.