Offentliggörande av betalningar till sjukvårdspersonal

Våra samarbeten med sjukvårdspersonal syftar alltid till att gynna patienterna och förbättra medicinsk praxis och ge en bättre patientvård. 
Detta kan ske genom allt från klinisk forskning till utbyte av erfarenheter om hur nya läkemedel kan användas vid patientbehandling. 
Vi tror att en mer öppen och transparent relation stärker grunden för samarbete och ligger i alla hälsointressenters och patienters intresse.
Därför redovisar vi våra interaktioner med sjukvårdspersonal och olika organisationer enligt EFPIA:s regelverk för öppenhet.

 

Sverige

Offentligt tillkännagivande  2016, 2018
Inga värdeöverföringar under 2017