Offentliggörande av betalningar till sjukvårdspersonal

Våra samarbeten med sjukvårdspersonal syftar alltid till att gynna patienterna och förbättra medicinsk praxis och ge en bättre patientvård. 

Detta kan ske genom allt från klinisk forskning till utbyte av erfarenheter om hur nya läkemedel kan användas vid patientbehandling. 

Vi tror att en mer öppen och transparent relation stärker grunden för samarbete och ligger i alla hälsointressenters och patienters intresse.

Därför redovisar vi våra interaktioner med sjukvårdspersonal och olika organisationer enligt EFPIA:s regelverk för öppenhet.

 

Sverige

Offentligt tillkännagivande  2016, 2018

Inga värdeöverföringar under 2017

 

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.