Kontaktformulär för biverkningsövervakning

Du anmäler nu en biverkning/situation som uppstått vid användning av en medicinsk produkt. En ansvarig för biverkningsövervakning på Pierre Fabre kommer att hantera din anmälan och kommer troligen att ta kontakt med dig.

* Obligatoriska fält

Kontaktperson
Information om den exponerade patienten
Receptbelagt läkemedel som berörs
Beskriv alla biverkningar

All information som tillhandahålls kommer att vara konfidentiell med hänsyn till personuppgiftsskydd och medicinsk och professionell sekretess.

CAPTCHA

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.