Kontaktformulär för biverkningsövervakning

Du anmäler nu en biverkning/situation som uppstått vid användning av en medicinsk produkt. En ansvarig för biverkningsövervakning på Pierre Fabre kommer att hantera din anmälan och kommer troligen att ta kontakt med dig.

* Obligatoriska fält

Kontaktperson
Information om den exponerade patienten
Receptbelagt läkemedel som berörs
Beskriv alla biverkningar

All information som tillhandahålls kommer att vara konfidentiell med hänsyn till personuppgiftsskydd och medicinsk och professionell sekretess.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.