Vi står vid patienternas sida

Bidrar till en förbättrad livskvalitet

femme course
Det exploderande antalet fall av kroniska sjukdomar och cancer och de ökade riskfaktorer som kan kopplas till vår alltmer stillasittande livsstil, leder till ett ökat behov av långsiktigt stöd och förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt.

Pierre Fabre Group har under många år stöttat hälso- och sjukvårdspersonalen och stått vid patienternas sida, så att de på ett mer aktivt sätt har kunnat vårda sin hälsa eller behandla sina åkommor.

Vi ger prov på vårt stöd för vårdpersonal och patienter på följande sätt:

  • Vår företagsstiftelse: Pierre Fabre Eczema Foundation
  • Ger stöd till regionala hälso- och sjukvårdsprojekt
  • Kämpar mot en stillasittande livsstil genom hälsovårdsprogram för anpassad fysisk aktivitet (APA)

Pierre Fabre Eczema Foundation

En företagsstiftelse tillägnad kampen mot eksem

Eftersom eksem är ett av de vanligaste hudåkommorna, eftersom det sänker livskvaliteten för miljontals barn och deras familjer och eftersom mycket forskning fortfarande krävs för att bringa klarhet i alla mysterier.

 

Besök företagsstiftelsens hemsida

Vi verkar för att lindra sjukdomen

Pierre Fabre Eczema Foundation är en företagsstiftelse tillägnad kampen mot eksem. Sedan 2004 har den arbetat med att lindra bördan genom att ge patienter och deras familjer information om tillståndet och hur det kan behandlas.

Stiftelsen samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonal för att utveckla program för terapeutisk utbildning världen över.

Fondation Dermatite Atopique POP Training

Vi utbildar hälso- och sjukvårdspersonal

Sedan oktober 2018 erbjuder Pierre Fabre Eczema Foundation erbjudit utbildning i bättre patientbehandling för apotekspersonal via 7 PPP-utbildningsmoduler* som finns tillgängliga online.

*Patient Pharmacy Path

Facebook Logo

Jag vill tacka dem som har skapat den här stiftelsen. Alla frågor besvaras och det går att få kontakt direkt. Det har varit till stor hjälp.

Kevin
Inlägg på Facebook
une mock up de l'application  ECZEMA CARE+
0

En ny mobilapplikation: ECZEMA CARE+

IMEF
0

utbildningsmoduler

une maquette du pop training en ligne
0

internationella konferenser

Stöd till regionala hälsovårdsprojekt

Pierre Fabre Group hjälper till att driva regionala folkhälsovårdsprojekt. Målet är att bidra till att förbättra patientbehandlingen i enlighet med lokala behov och i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, institutioner och patientorganisationer.

Pierre Fabre Groups projektledare för regional hälsovård arbetar med åtgärder som är skräddarsydda för patienter och patientföreningar och som syftar till att öka medvetenheten, förebygga och upptäcka.

Dessa projekt kan avse kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes, luftvägssjukdomar, urininkontinens, godartad prostataförstoring eller lung-, blås-, bröst- eller hudcancer.

Alla hälsovårdsprojekt som Pierre Fabre Group stöder regleras av avtal

Ett av projekten som vi stöder

Pierre Fabre ASSO SPS
SPS-organisationen – vård för hälso- och sjukvårdpersonal

Sedan 2016 har Pierre Fabre Group stöttat SPS-organisationen, som tillhandahåller vård för hälso- och sjukvårdspersonal. Stödet sker i form av hjälp med att arrangera det årliga symposiet.

Anpassad fysisk aktivitet

baserad på hälsa och fysisk kondition

Anpassad fysisk aktivitet baserad på hälsa och fysisk kondition är ett globalt prioriterat folkhälsoinitiativ som syftar till att råda bot på en stillasittande livsstil

En stillasittande livsstil bär ansvaret för 5 miljoner dödsfall världen över enligt WHO, och anses vara den främsta orsaken till 20–30 % av fallen när det gäller allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

För att motverka den här förödande trenden stöttar Pierre Fabre Group franska läkare i deras arbete med att ordinera anpassad fysisk aktivitet till sina patienter.

0%

av alla européer tränar inte över huvud taget

Pierre Fabre Activité Physique Adaptée à la santé
0 min

måttlig fysisk aktivitet per dag för att hålla sig frisk

Pierre-Fabre-Xavier-Azais

Sedan 2012 har Pierre Fabre Group lanserat fysisk aktivitet bland läkare som en väg till god hälsa, välbefinnande och skönhet för alla.

Xavier Azais
Marknadschef, Pierre Fabre Pharmaceuticals
Pierre-Fabre-Activité-Physique-Adapatée-médicament

Fysisk aktivitet, en behandlingsform i sin egen rätt

Genom regelbunden fysisk aktivitet som är anpassad efter den egna hälsan kan man förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Anpassad fysisk aktivitet baserad på hälsa och fysisk kondition har varit en vedertagen behandling sedan 2015 i och med tillägget av ”idrott på recept" i det franska lagförslaget om modernisering av sjukvårdssystemet.

I enlighet med vårt uppdrag verkar Pierre Fabre Group för och stödjer ordination av fysisk aktivitet som en vedertagen behandlingsform

Pierre-Fabre-FEELCAPS

Feelcaps: en app som uppmuntrar till fysisk aktivitet

För att stödja förskrivning av anpassad fysisk aktivitet baserad på hälsa och fysisk kondition till patienter som lider av kroniska sjukdomar, atopisk dermatit och till och med cancer, har Pierre Fabre Group utvecklat FEELCAPS (en terapeutisk webbutbildning om hur anpassad fysisk aktivitet kan bidra till den allmänna hälsan) i form av en pedagogisk och säker gratisapp.

FEELCAPS är endast tillgängligt för patienterna genom läkare eller annan sjukvårdspersonal. Ta upp det med dem!

Pierre-Fabre-MyStep

My Step – anpassad fysisk aktivitet baserad på hälsa och fysisk kondition

My Step är ett evenemang som stöds av Pierre Fabre Group och som skapats och utformats av det franska thoraxinstitutet och de franska forsknings- och utbildningsenheterna för fysisk aktivitet och idrottsutövning, i syfte att informera allmänheten om fördelarna med fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv och främja samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.