Vår vision om mångfald och inkludering

diversité et inclusion Pierre Fabre
”Förutom att välkomna och främja mångfald åtar vi oss att underlätta personlig utveckling, prestationsförmåga och tillfredsställelse för alla oavsett ursprung, övertygelse och livsstil för att ge alla möjlighet till framgång i ömsesidig respekt och med omtanke om varandra. »

Våra värderingar

Mångfald och inkludering på Pierre Fabre har sina rötter i vår grundares humanistiska värderingar och det faktum att vi ingår i en erkänt allmännyttig stiftelse 

 

  • Pierre Fabre har byggt sin koncern på värden som integritet, ansvar och hänsyn till människor och miljö. Hans vision om företaget var djupt humanistisk: "Koncernens största tillgång är de män och kvinnor som den utgörs av", brukade han säga. Huvudparten av de anställda är aktieägare i företaget och alla ingår i en gemenskap kring ett kollektivt projekt: "att vårda mångfalden av människor och människan i sin helhet "
  • Pierre Fabre testamenterade sitt företag till den stiftelse han skapade och som är ett erkänt allmännyttigt företag sedan 1999. Pierre Fabre Foundation är verksam i Afrika, Sydostasien och Mellanöstern där stiftelsen stöder viktiga folkhälsoprogram och utbildningsprogram för hälsovårdspersonal. Stiftelsen har åtagit sig ett uppdrag av allmänintresse och är skyldig attvisa upp ett exemplariskt etiskt beteende i den del av koncernen som den tillhör särskilt med hänsyn till ras och etnisk mångfald. 

Våra utmaningar

Utmaningarna är fast sammankopplade med vårt existensberättigande och själva förutsättningen för vår prestation 

 

"Varje gång vi tar hand om en enskild person gör vi världen till en bättre plats.”. Detta är andemeningen som sammanfattar Pierre Fabre-koncernens existensberättigande och vittnar om det unika värde och den absoluta hänsyn vi visar varje människa.             

 

På Pierre Fabre är vi i grunden övertygade om att mångfalden av profiler, identiteter och känslor utgör själva grunden för synergier, innovation och kreativitet.  

 

Mångfald och inkludering är desto mer nödvändiga eftersom vi har ambitionen att bemöta patienter och konsumenter på ett personligt sätt över hela världen. Deras behov formas lika mycket av genetiskt arv som av kultur. Mångfalden bland forskare, ingenjörer, läkare, farmaceuter, marknadsförare och alla anställda hos oss gör det möjligt att anta utmaningen att globalt öka individanpassningen inom behandling och vård. 

Våra åtaganden

Mångfald och inkludering är en källa till förverkligande, social balans och komplementaritet för våra medarbetare. Upptäck våra åtaganden och några av koncernens initiativ runt om i världen.

  • Pierre Fabre ser till att varje anställd kan utvecklas i sitt arbete utan att drabbas av diskriminering, vare sig det gäller kön, ras, religion, ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, fysiskt utseende, hälsotillstånd eller funktionshinder.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

Internationellt: Sharing for Caring-priset

Varje år mobiliserar och kommunicerar våra dotterbolag om bästa praxis för mångfald och inkludering.

  • Koncernen Pierre Fabre säkerställer att inga diskriminerande kriterier kan beaktas vid rekrytering, befordran och mobilitet eller när det gäller lön, yrkesutveckling och anställningsvillkor för de anställda. .
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Kanada: Rekryteringsguide

Kanadensiska rekryterare och chefer har en rekryteringsguide i form av en checklista för att undvika diskriminering under anställningsprocessen. 

 

  • Pierre Fabre-koncernen främjar mångfald inom sina team genom specifika informations- och utbildningsprogram.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brasilien: Utbildning i mångfald och inkludering

I Brasilien har våra anställda tillgång till ett utbildningprogram för ökad medvetenhet om mångfald och inkludering.

  • Koncernen Pierre Fabre arbetar för att skapa inkluderande ledningsstrukturer för att utveckla en hävstång för social sammanhållning, välbefinnande på jobbet och prestation. 
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Frankrike: Ökad medvetenhet bland våra anställda

I Frankrike, under Europaveckan för anställning av personer med funktionsnedsättning i november 2021, ökade mer än 1 600 anställda sin medvetenhet tack vare workshops, digitala möten och DuoDays.

  • Pierre Fabre-koncernen främjar dialog med intressenter för att ständigt förbättra sin praxis för mångfald och inkludering och stöder program och initiativ som främjar mångfalden på arbetsmarknaden.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hong Kong: Mentorskap för utsatta ungdomar

I Hong Kong arbetar våra anställda i samarbete med JA Worldwide, tillsammans med unga människor från socialt missgynnade miljöer genom mentorskap. 

  • Pierre Fabre åtar sig att sanktionera varje handling eller beteende i företaget som strider mot de principer och regler för mångfald och inkludering som anges i dess etikstadga. 
code of ethics_EN

Etikstadga

Utöver etikstadgan har ett visselblåsarsystem införts i syfte att så snabbt som möjligt rapportera beteenden som strider mot koncernens etik. 

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.