Vår forskning och utveckling leder till hälsotillämpningar

Integrerad forskning som utgår från patienten 
 

gaillac chercheur et fiole dans laboratoire
Med en aldrig sinande inspiration från naturen och växterna utvecklar vi innovativa lösningar tillsammans med partner och sjukvårdspersonal, alltid med patienten i centrum för vår forskning och utveckling.
 

Farmaceutisk FoU i siffror

0

center för farmaceutisk FoU i Frankrike

>0

personer ägnar sig åt farmaceutisk FoU

€ 0 mn

tillägnat farmaceutisk FoU 2021

€ 0 mn

tillägnat onkologisk verksamhet

€ 0 mn

tillägnat dermatologisk verksamhet

€ 0 mn

tillägnat konsumenthälsovård

Vår utvecklingsportfölj

Forskarna inom Pierre Fabre Group arbetar outtröttligt för att utveckla innovativa behandlingar och metoder inom onkologi och dermatologi.

Upptäck molekylerna i vår utvecklingsportfölj.
 

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Farmaceutiska forskningsområden

Pharmaceutical R&D expertises

Pierre Fabre investerar i fyra olika typer av läkemedelsforskning i syfte att hitta innovativa lösningar och tillhandahålla terapeutiska lösningar för ouppfyllda behov.
Vår integrerade, tvärvetenskapliga forskning, från hälsa till skönhet, skapar mervärde för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

FoU inom onkologi

Cancer är för närvarande den näst största dödsorsaken i världen, trots de enorma framsteg som gjorts under de senaste 30 åren av forskare och specialister inom onkologi runt om i världen.

Pierre Fabre har varit en aktör inom onkologi sedan 1978 och har gedigna expertkunskaper inom lung-, bröst- och blåscancer och på senare tid även melanom.

I dag är onkologisk forskning koncernens högst prioriterade FoU-område.

Pierre Fabre använder sin expertis inom forskning och utveckling av molekyler för att utveckla nya biologiska enheter och målinriktade bioterapier. 

Precisionsmedicin är en viktig komponent i vår strategi för att ge rätt behandling till rätt patient vid rätt tillfälle genom att utnyttja synergieffekterna av molekylär onkologi och immunterapi.

Vi använder en global, patientfokuserad strategi för att stärka vår vetenskapliga förståelse för tumörens mikromiljö och vår kapacitet att leverera högkvalitativa biologiska produkter som härrör från flera olika tekniska plattformar, som t.ex. monoklonala antikroppar och immunokonjugat.  

FoU inom dermatologi och onkodermatologi

Pierre Fabre Group använder tvärvetenskaplig kompetens inom farmaceutisk och dermokosmetisk forskning och utveckling för sin dermatologiska forskning.

Pierre Fabre R&D Dermatology - Skin

FoU inom dermatologi är den hörnsten som ger mening åt våra sammanhängande aktiviteter inom både från hälsa till skönhet.

Pierre Fabre Groups bevisade expertis inom både onkologi och dermatologi gör onkodermatologi till en naturlig och oumbärlig del av vår FoU-verksamhet.

I dag är vår onkodermatologiska forskning inriktad på följande områden:

  • Hudcancer: Melanom och basalcellscancer
  • Hudlesioner: Aktinisk keratos

 

FoU inom konsumenthälsovård

Pierre Fabres forskning inom konsumenthälsovård utgår främst från patienten/konsumenten och syftar till att utveckla nya produkter som ger ett större välbefinnande i hem runt om i världen.

I Pierre Fabre Groups forskning inom konsumenthälsovård drar vi nytta av vår expertis inom läkemedel och de galeniska kunskaperna från vår dermokosmetiska verksamhet.

Vårt innovationsarbete för familjehälsa är inte begränsat till att upptäcka nya formler, utan har som mål att ge patienten/konsumenten ökat välbefinnande. För att uppnå detta har vi ett nära samarbete med marknadsexperter och strävar mot korta innovationscykler och återanvändning av teknik

Vår ambition är att fortsätta att vara i framkant inom segmenten munhälsa (Elgydium, Inava osv.), familjehälsa (Dexeryl-sortimentet, Petit Drill osv.) och naturhälsa (Naturactive).

Fokus på onkologi: innovation som ger patienterna en bättre framtid

I dag är Pierre Fabre Groups vetenskapliga expertis känd för dess monoklonala antikroppar och immunokonjugat

Tack vare den status som denna expertis ger företaget kan vi delta i den revolution som pågår inom riktad bioterapi.

Vår ambition är att prioritera utvecklingen av nya biologiska enheter och riktade bioterapier som spelar en viktig roll vid immunsuppression av tumörer.

Det forskningsarbete som våra experter håller på med sker inom områden där de medicinska förväntningarna är stora – hud-, tarm-, bröst- och lungcancer.
 

0:a

på listan över dödsorsaker globalt: cancer

Pierre-Fabre-R&D-Oncology
0

miljon dödsfall kommer att vara orsakade av cancer år 2030

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Immuno
> 0%

av Pierre Fabres FoU-budget inom farmaci är öronmärkt för onkologi

Pierre-Fabre-R&D-Oncology-Biotherapy

En metod som sätter patienten i centrum: precisionsmedicin

I dag tenderar vi att tala mindre om cancer och mer om de mutationer eller abnormiteter som är karakteristiska för cancer.

Till exempel kommer en mutation av BRAF-genen vid kolorektalcancer eller melanom att förändra både prognosen och behandlingen för patienten.

Riktad behandling:

Efter att ha ingått ett partnersamarbete med det amerikanska laboratoriet Array BioPharma, registrerade Pierre Fabre 2018 en ny innovativ, riktad terapikombination för behandling av melanom i Europa.

En ny riktad terapikombination är under utveckling för behandling av kolorektalcancer med en BRAF-genmutation.

Immunterapi:

På Pierre Fabre anser vi att utmaningen med immunonkologi består i att kunna göra största möjliga nytta för största möjliga antal patienter genom att bättre utnyttja kraften i immunsystemet på flera nivåer.

För att uppnå detta använder vi en övergripande strategi som sätter cancerpatienten i centrum och levererar högkvalitativa biologiska produkter som härrör från flera tekniska plattformar.

Två exempel på innovationer som härrör från tekniska plattformar.

 

  • Exempel 1: Antikropp + cytotoxisk molekyl

En ursprunglig molekyl bestående av en antikropp som specifikt riktar sig mot vissa tumörer som överuttrycker en receptor som är viktig för spridningen av cancerceller (IGF1R), i kombination med en cytotoxisk molekyl, genomgår för närvarande prövningar på människa.

  • Exempel 2: Kontrollpunktshämmare

En behandling med immunkontrollpunktshämmare befinner sig för närvarande i slutfasen av de prövningar som den måste genomgå innan den kan administreras till cancerpatienter.

Vi bygger ekosystem och är en del av dem: partnersamarbeten

Du går snabbare ensam, men längre tillsammans med andra. Inom Pierre Fabre använder vi detta talesätt som en vägledande princip för vår farmaceutiska FoU. Sedan koncernen bildades för nästan 60 år sedan har vi skrivit innovationshistoria många gånger.

För att få ut nya receptbelagda läkemedel till patienterna, och särskilt när det gäller kampen mot cancer, krävs det allt längre och allt mer kostsamma forskningsinsatser. För patienternas och sjukvårdspersonalens bästa föredrar vi att dela med oss av våra kunskaper och resurser.

Våra partnersamarbeten går ut på att arbeta inifrån och ut (samarbeta med externa partner) och utifrån och in (snabba på genomförandet av interna projekt), vilket gör att vi snabbare kan lansera nya terapeutiska lösningar på marknaden.Vill du inleda ett partnersamarbete?

 

Pierre Fabre R&D Career

Börja jobba i ett av våra FoU-team

Blir du stimulerad av de utmaningar som forskning ger? Då kommer du att hitta många intressanta tjänster på vår webbplats

Sök jobb

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.