Ett etiskt agerande

En proaktiv etisk policy som ger vägledning för våra dagliga relationer med olika intressenter

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Vi äventyrar aldrig kvaliteten och säkerheten hos våra produkter. Det är vår fulla övertygelse att den etik som styr vår verksamhet måste genomgå samma strikta kontroll. Som en ansvarsfull aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen gör vi allt vi kan för att se till att våra medarbetare handlar på ett föredömligt sätt överallt i världen.

Etiska regler som är baserade på daglig praxis

Pierre Fabre Groups etiska regler koordineras av chefen för etik och efterlevnad, och en etisk kommitté bildades 2014.

Grunden för vår etiska policy är gruppens etiska stadga, som infördes 2015 och har översatts till 18 språk. Detta dokument har kommit till för att beskriva de regler som gäller för alla medarbetare, i syfte att ge dem den grund som krävs för att agera ansvarsfullt och fatta goda beslut inom ramen för sina dagliga arbetsuppgifter. Stadgan, som är utformad i enlighet med lagen, hjälper alla medarbetare att uppvisa gott professionellt omdöme och handla på ett etiskt lämpligt sätt som speglar vår vision och våra värderingar i vår ständiga strävan efter att uppnå en hållbar utveckling.

Eftersom koncernen ingår i olika yrkesorganisationer inom hälsovård och skönhet i Frankrike (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA osv.) och Europa (Cosmetics Europe, EFPIA osv.) har vi förbundit oss att följa deras bästa praxis. Pierre Fabre Group är också representerad i den franska kommittén för etik och övervakning för läkemedelsföretag i ett kollegium för industriidkare som består av tre medlemmar. I detta sammanhang deltar vi aktivt i arbetet med att utforma nya rekommendationer om ansvarsfull praxis.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre Group kännetecknas av en stark kultur som har formats av vår grundare Pierre Fabre, och som alltid har baserats på värderingar som stringens, integritet, ansvar, medborgarskap och respekt för människor och miljö.

Pierre-Yves Revol
Ordförande, Pierre Fabre Group
0

medarbetare har genomgått utbildning om våra etiska regler sedan 2015

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

översättningar har gjorts av vår etiska regler

Image
1 personne devant son ordinateur
0

etiska konsultationer har begärts varje år sedan 2015 via rapportlinjen

Image
salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermo Cosmétique testar ingen av sin kosmetika och inga av sina ingredienser på djur

Image
no animal testion

Pierre Fabre slutade med alla djurförsök för sina dermokosmetiska produkter 2004 och föregrep därmed det förbud som instiftades av EU 2013. Eftersom det för Pierre Fabre är ytterst viktigt att göra en säkerhetsbedömning av sina dermokosmetiska produkter har koncernen sedan mer än 20 år utvecklat och använder alternativa metoder till djurförsök:     

  • Vi använder bl.a. ersättningstester som utförs på hud som har återskapats på konstgjord väg i vårt laboratorium för cellkultur som ligger i vårt innovationscentrum Toulouse-Oncopole. 
  • Systematisk användning av alternativa metoder som finns tillgängliga på marknaden för toxologiska studier, bland annat molekylmodellering, expertsystem inom toxikologi och olika bildframställningstekniker. 
  • Ekonomiska bidrag till europeiska och franska forskningsprogram om utveckling av alternativa metoder till djurförsök.  

Kosmetikaföretagen har sedan flera år gått samman med stöd från Europeiska kommissionen för att verka för att förbudet mot djurförsök ska börja gälla i hela världen. Pierre Fabre har bidragit till det agerande som drivs av Cosmetics Europe (en sammanslutning som sammanför världens främsta kosmetikaföretag) mot de kinesiska myndigheterna. Tack vare deras insatser beslutade de sistnämnda 2020 att se över sin lagstiftning om import av vanlig kosmetika och göra det möjligt att ersätta djurförsök med alternativa metoder. Cosmetics Europe fortsätter att driva sitt gemensamma agerande med de europeiska myndigheterna för att förbudet mot djurförsök utökas till hela världen. 

Image
Interview de Marianne Bardant, Directrice juridique du Leem

Öppenhet kring ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal – en absolut prioritet

I egenskap av ett farmaceutiskt och dermokosmetiskt laboratorium är vi ständigt i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal från hela världen och för en viktig kontinuerlig dialog med dem (om bland annat kliniska prövningar, utveckling av nya receptbelagda läkemedel och dermokosmetiska produkter och utbildning). Dessa relationer bygger systematiskt på en grundläggande princip: öppenhet kring ersättningar. Om du vill veta mer om det här ämnet kan du titta på det här videoklippet.

Kompletterande stadgor och guider:

Vår etiska policy har kompletterats med olika specifika guider och stadgor i syfte att ge alla företagets anställda stöd i respektive yrkesutövning:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Därför är det allas ansvar, oavsett var vi är baserade och vad vårt jobb består av, att ständigt agera med integritet, ansvarskänsla och respekt för våra partner och kollegor.

Pierre-André Poirier
Chef för etik och efterlevnad

Vill du rapportera beteenden som inte överensstämmer med vår etiska policy?

Det finns en rapporteringsprocedur som du kan använda för att direkt informera koncernens etiska avdelning om misstänkta överträdelser av stadgan eller för att få hjälp och råd om stadgans innehåll och tillämpning. Denna procedur är tillgänglig för alla koncernens partner och medarbetare.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.