• 2020
  Syftet med vår verksamhet

  2019 inledde Pierre Fabre tillsammans med sina medarbetare från alla delar av organisationen ett gemensamt betänkande för att definiera koncernens syfte. Det ska präglas av konsekvens och sammanhållning och har till uppgift att på ett troget sätt omsätta de åtaganden och värderingar som företaget har haft ända sedan starten: ett gränsöverskridande och innovativt sätt att se på vård, där vi är lyhörda för våra patienter och partner. Med samma beslutsamhet som sin grundare åtar sig Pierre Fabre-koncernen att alltid ställa högre krav och verka för ökad öppenhet. I början av 2020 tog koncernens syfte denna form: ”Varje gång vi tar hand om en person gör vi världen lite bättre.”

  Notre histoire-2020
 • 1951
 • 1959
 • 1962
 • 1965
 • 1970
 • 1974
 • 1979
 • 1990
 • 1999
 • 2005
 • 2010
 • 2013
 • 2015
 • 2018
 • 2020

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.