Vi främjar livskvalitet på arbetsplatsen

Arbeta i en miljö som är utformad för att främja välbefinnande

en tete qualite de vie au travail
Sedan Pierre Fabre Group bildades har vi strävat efter att erbjuda en trivsam arbetsmiljö som är trygg och säker för alla medarbetare. Vi tillhandahåller specialanpassade arbetsutrymmen, erbjuder nya anpassade arbetssätt som t.ex. distansarbete och anordnar till och med idrottsevenemang. Det här initiativen är i linje med företagets värderingar, som ständigt är föremål för utveckling, och syftar till att erbjuda optimalt välbefinnande på jobbet!

 

Nya utrymmen, nya vanor

Webbmöten, tid att reflektera i lugn och ro, ett samtal med en kollega på en annan anläggning eller brainstorming i ett team – behoven skiftar ofta under en och samma arbetsdag. Från södra Frankrike till Buenos Aires, via Milano, förändras och anpassas våra arbetsplatser för att underlätta arbetet tillsammans med andra.

Under de senaste åren har vi renoverat olika utrymmen inom företaget så att de även fortsättningsvis kan erbjuda våra medarbetare en miljö som främjar välbefinnande och samtal. Upptäck våra kontor i Milano, Buenos Aires och Lavaur

Ta en rundtur av våra kontor i 360°

Distansarbete: en bättre balans mellan arbete och privatliv

Sedan 2017 har Pierre Fabre Group lanserat konceptet med distansarbete inom några av sina dotterbolag.

34%

1 850 av Pierre Fabres medarbetare i Frankrike jobbar regelbundet på distans.

Homme teletravail
2

fast dag i veckan – Pierre Fabres schema för distansarbete i Frankrike.

Femme teletravail
41

internationella koncernbolag har infört distansarbete

Femme télétravail
collaborateurs activite sportive

Initiativ för våra medarbetares välbefinnande

Idrottsaktiviteter har alltid varit en del av koncernens identitet. Idrott bidrar inte bara till en enskild individs balans utan stärker också de band som förenar de olika medlemmarna i samhället. Oavsett olikheterna hos våra arbetsplatser erbjuds medarbetarna därför olika utomhus- eller inomhusaktiviteter. Pierre Fabre Group Sports Association erbjuder 92 olika aktiviteter – allt från bowling och äventyrsbanor till pilatespass och hockey. Vi hjälper dig att hålla dig i form året om!

En säker arbetsmiljö

Vi sätter medarbetarnas säkerhet främst.  

  • 20 % av Pierre Fabres kontorsanställda medarbetare i Frankrike har genomgått utbildning i första hjälpen, även om den franska arbetslagen endast kräver 5 %.
  • Allt resande ska vara tryggt och vi har en omsorgsfullt utarbetad plan för detta som omfattar en broschyr om hälsa och säkerhet utomlands, en hjälplinje som är tillgänglig dygnet runt och en säkerhetskorrespondent i varje land.
  • Det är också viktigt för oss att dina känsliga uppgifter är säkra och att information skyddas.

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.