Erfarna sökande

Börja jobba i en internationell koncern som älskar innovation!

en tete candidats experimentes
Vi hanterar hela utvecklingscykeln för våra produkter, från design till försäljning. Därför har Pierre Fabre Group många expertområden. Hos oss finns ett brett utbud av yrkesroller, vilket bäddar för fantastiska karriärmöjligheter i en ständigt föränderlig miljö. Vi värdesätter alltid nya, erfarna profiler. Kan du vara nästa som står på tur?

 

Ett företag i ständig utveckling, med nya ambitioner

Hälsovård och skönhet är två krävande affärsområden. För att uppfylla kraven omprövar vi ständigt våra modeller och strävar efter att vara så flexibla som möjligt. Vi erbjuder en stimulerande miljö med ett växande antal projekt och människor, som alla är unika. Vi är inriktade på innovation och nya metoder och fokuserar på följande områden:

  • digitalisering av detaljhandeln, i syfte att hitta nya distributionskanaler
  • ett människocentrerat synsätt, i syfte att sätta konsumenter och patienter i centrum för vår strategi
  • En bas med 7 beteenden som styr vårt sätt att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma framgångar
  • distributionskedjan, i syfte att omorganisera den utifrån dess påverkan på alla affärsområden.

Upptäck våra innovationer

7 comportements

 

Upptäck våra innovationer 

43

dotterbolag

collaboratrice Pierre Fabre
500

affärsområden

collaborateurs Pierre Fabre
84%

medarbetare som deltar i företagets aktieprogram för anställda.

collaborateur Pierre Fabre

Genuina värderingar

Vårt företag kännetecknas av våra starka humanistiska värderingar och våra regionala rötter. Vi är närvarande på den internationella scenen, men är stolta över att vara ”Made in France”. Oavsett var vi arbetar försöker vi alltid skydda miljön och stödja lokalsamhället. Detta arbete har vi alltid baserat på vår CSR-policy.

 

Pierre Fabre Foundation

Efter att ha blivit erkänt som en allmännyttig stiftelse av myndigheterna 1999, är Pierre Fabre Foundation huvudaktieägare i bolaget – en helt unik aktieägarstruktur i Frankrike. Stiftelsen bildades av Pierre Fabre i syfte att hjälpa länder på södra halvklotet. Vårt mål: att ge befolkningen bättre tillgång till receptbelagda läkemedel och sjuk- och hälsovård. Alla våra medarbetare arbetar oförtrutet med att hjälpa stiftelsen att uppnå sina mål.

 

Läs mer

copie ecran film fondation

Upptäck stiftelsens verksamhet i bilder: över 32 program i 17 länder, främst i Afrika och Asien.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.