Vår styrning

Kontrollorgan för aktieinnehav

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation är koncernens majoritetsägare. Eftersom stiftelsen först och främst ägnar sig åt sitt allmännyttiga uppdrag delegeras tillsynen av koncernledningen till dotterbolaget Pierre Fabre Participations.

Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, ordförande för Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Detta kontrollerande bolag godkänner koncernens strategi, utser ledningsgruppen och säkerställer att de målsättningar för kontinuitet som fastställts av Pierre Fabre följs:

 • Säkerställa koncernens oberoende
 • Fortsätta att driva båda verksamhetsområdena (läkemedel och dermokosmetika)
 • Göra stora investeringar i FoU
 • Prioritera långsiktiga mål framför kortsiktiga ekonomiska resultat
 • Se till att koncernen fortsätter att göra avtryck i sin hemregion och genom sitt sociala ansvarstagande
 • Möjliggöra för Pierre Fabre Foundation att arbeta mot sina mål via en lämplig utdelningspolicy
schema_actionnariat SV

Rörelsedrivande bolag

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. är koncernens holdingbolag. Det fastställer koncernens övergripande strategi, konsoliderar och samordnar våra aktiviteter och tillhandahåller gemensamma tjänster och supportfunktioner. Pierre Fabre Médicament och Pierre Fabre Dermo-Cosmétique är de största dotterbolagen till Pierre Fabre S.A. och ansvarar för verksamheten inom läkemedel respektive dermokosmetika.

Pierre Fabre SA Supervisory Board

Ordförande: Roch DOLIVEUX.

Verkställande Direktör: Pierre-Yves REVOL

Medlemmar i nämnden: Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, , Florence PARLY, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Jean-François COURET, Claire MEUNIER och Alexandre FALCONNIER.

Representanter för medarbetarna och aktieprogrammet för anställda: Jean-François COURET, Claire MEUNIER och Alexandre FALCONNIER. 

Pierre Fabre Supervisory Board har bildat tre kommittéer:

 • Revisionskommittén som leds av Isabelle GIROLAMI
  Denna kommitté har som huvuduppgift att granska räkenskaperna och övervaka frågor som rör generering och kontroll av redovisning och finansiell information. Revisionskommittén ansvarar även för att se till att koncernens system för riskhantering och intern kontroll är effektiva. 
  Denna kommitté består av: Isabelle GIROLAMI, Pierre-Yves REVOL, Eduardo SANCHIZ och Jean-François COURET.
 • Kommittén för valberedning och ersättningar, som leds av Pierre-Yves REVOL
  Den här kommittén hjälper nämnden att utse sina medlemmar och nominera bolagsstyrelsemedlemmar och tar fram rekommendationer om deras ersättning.
  Denna kommitté består av: Pierre-Yves REVOL, Roch DOLIVEUX ochJean-Jacques BERTRAND.
 • Den strategiska kommittén som leds av Roch DOLIVEUX
  Den här kommittén har som uppgift att yttra sig om koncernens viktigaste strategiska vägval, i synnerhet när det gäller FoU, samt om dess affärsutvecklingspolicy, som den verkställande ledningen lägger fram för nämnden.
  Denna kommitté består av: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Rachel MAROUANI, Florence PARLY, Pierre-Yves REVOL, Olivier SADRAN och Eduardo SANCHIZ.
Comité de direction pierre fabre 2024

Koncernens verkställande kommitté

Eric DUCOURNAU är koncernchef. Ledamöter i den verkställande kommittén:

 • Frédéric ENNABLI (ordförande för affärsområdet Dermo-Cosmetics & Personal Care)
 • Jean-Luc LOWINSKI (ordförande för affärsområdet Medical Care)
 • Eric GOUY (vice VD för Administrative, Finance and Legal)
 • Maud VIMEUX (vice VD för Human Resources)
 • Vincent HURAUX (ordförande för affärsområdet Operations)

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.