Företagets ägarstruktur

Vårt företag ägs till största delen av en allmännyttig stiftelse, vilket är unikt i Frankrike

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

En unik aktieägarstruktur

Majoriteten av aktierna i Pierre Fabre Group ägs av en stiftelse som erkänts som allmännyttig av myndigheterna (via ett dekret daterat den 6 april 1999): Pierre Fabre Foundation. 2008 hade Pierre Fabre redan donerat merparten av sina andelar i bolaget till stiftelsen. I och med hans död 2013 fullbordades denna donation genom att stiftelsen stod som ensam arvinge.

Stiftelsen äger nu 86 % av aktiekapitalet i Pierre Fabre SA via det kontrollerande bolaget Pierre Fabre Participations.

Medarbetarna äger 9,5 % av de återstående aktierna (via ett aktieprogram som infördes 2005) och de sista 4,5 % utgörs av egna aktier (dvs. andelar som ägs av företaget självt).

 

Pierre Fabre Foundation

I 20 års tid har Pierre Fabre Foundation infört och utvecklat långsiktiga program tillsammans med ett nätverk av lokala partner – sjukhus, universitet och patientorganisationer – för att ge de fattigaste befolkningarna bättre tillgång till receptbelagda läkemedel och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Genom dessa fem interventionsområden investerar vi även i internationell opinionsbildning och forskning för att agera på ett allsidigt sätt, vidta åtgärder och bekämpa ekonomisk obalans.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 år av åtgärder – ett åtagande på plats

Upptäck vårt arbete, våra prioriteringar och våra åtgärder i Asien, Afrika och Mellanöstern via vittnesmål från några som fått stöd genom våra program och från våra partner på plats.

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
35

aktiva program i 21 länder

étudiante en pharmacie

Aktieprogram för anställda

Det var Pierre Fabre själv som tog initiativ till aktieprogrammet för medarbetare. Han ville att alla medarbetare skulle vara delaktiga i företaget. Han letade alltid efter sätt att låta bolagets vinster komma dem till godo genom att inrätta sparplaner för medarbetarna, till exempel i form av bonus- och vinstdelningsprogram.

År 2005 införde Pierre Fabre sitt aktieprogram och bolagets aktiekapital blev tillgängligt för alla anställda. Alla medarbetare kan nu bli aktieägare och därmed delägare i bolaget.Uppdelningen av Pierre Fabres aktiekapital är unik och garanterar företagets självständighet och hållbarhet:

  • Pierre Fabre Group är privatägd
  • vårt interna nätverk av samordnare informerar och hjälper medarbetarna
  • vår utbildning i företagsekonomi gör medarbetarna till medvetna aktieägare.

Hittills är aktieprogrammet för anställda tillgängligt i tio av våra dotterbolag.

Ett flerfaldigt prisbelönt aktieprogram för anställda

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [utmärkelse för onoterade bolag]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [utmärkelse för medarbetares aktieägande inom onoterade bolag]
  • Grand Prix de la qualité de information et de la formation des actionnaires ‐ salariés [utmärkelse för kvalitativ information och utbildning för anställda aktieägare]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [utmärkelse för ordföranden i organisationer] (gemensamt med Essilor).

2016

  • Prix Coup de Coeur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [juryns särskilda utmärkelse för aktieprogram för anställda]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [utmärkelse för onoterade bolag]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Som samordnare för aktieprogrammet är jag ansvarig för att förmedla nyckelinformation och även den inneboende entusiasm som finns i det här kollektiva projektet. Ur ekonomisk synvinkel är aktieprogrammet ett program för långsiktigt sparande för medarbetarna som jag hoppas att jag får glädje av när jag går i pension.

Cristina Lopez
Produktmarknadschef på Klorane, Spanien

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.